Paket för frågetjänst

I det här dokumentet beskrivs de olika typerna av paketerings- och frågekörningsfunktioner som finns i Query Service.

Adobe Experience Platform Query Service kan delas upp i två funktioner baserat på de frågemönster som kan köras:

 • Ad hoc-frågor är SQL-frågor som används för att utforska inkapslade datauppsättningar för verifiering, validering, experimenterande och så vidare. Dessa frågor skriver inte tillbaka data till datasjön för plattformen.
 • Gruppfrågor är SQL-frågor som används för att utföra efterbearbetningsprocessen för kapslade datauppsättningar. Dessa frågor rensar, formar, manipulerar och berikar data, vars resultat skrivs tillbaka till datasjön för plattformen. Dessa frågor kan schemaläggas, hanteras och övervakas som batchjobb.

Frågetjänstfunktionerna paketeras med följande produkter och tillägg:

 • Plattformsbaserade program (Adobe Real-time Customer Data Platform, Adobe Customer Journey Analytics och Adobe Journey Optimizer): Frågetjänsten ger åtkomst till tillfälliga frågor redan från början med alla varianter och nivåer av plattformsbaserade program.
 • Data Distiller (tilläggspaket som kan köpas med Adobe Real-Time CDP, Customer Journey Analytics och Adobe Journey Optimizer): Frågetjänsten har åtkomst till att köra batchfrågor Data Distiller.

Berättiganden entitlements

Följande tabell visar nyckelfrågetjänstens berättiganden baserat på hur de paketeras:

Tillstånd för frågetjänst
Paketerat med plattformsbaserade program
Packat med Data Distiller
Frågemönster som stöds
Endast ad hoc-frågor
Batchfråga
Användningsfall stöds
 • ​ för dataidentifiering
 • Dataverifiering
 • Experimentation
 • Rengöring
 • Form
 • Manipulera
 • Förbättring
Semantik som stöds
 • SELECT-frågor
 • CTAS- och ITAS-frågor
Maximal körningstid
10 minuter
24 timmar
Licensmått

Fråga om samtidighet för användare:

 • 1 samtidig användare (Real-Time CDP, Adobe Journey Optimizer) ​
 • 5 samtidiga användare (Customer Journey Analytics) ​

Frågesamtidighet:

 • 1 fråga som körs samtidigt (alla program) ​

Ytterligare tillägg för ad hoc-frågeanvändare kan köpas för att öka ditt auktoriserade ad ad hoc-frågeberättigande.

 • +5 ytterligare samtidiga användare per paket
 • +1 ytterligare fråga som körs samtidigt per paket

Beräkna timmar:

 • Variabel (omfång baserat på ditt programberättigande)

Beräkna timmar är ett mått på hur lång tid det tar för Query Service-motorn att läsa, bearbeta och skriva data tillbaka till datasjön när en batchfråga körs.
Med Data Distiller SKU får du också ytterligare en samtidighet för användare och frågor, som kan användas för att köra ad hoc-frågor. Data Distiller SKU innehåller:

 • +5 ytterligare samtidiga användare
 • +1 ytterligare samtidig fråga
Snabbare användning av frågor och rapporter
Nej
Ja - Med samtidiga accelererade frågor kan du läsa data från det accelererade arkivet och visa dem på dina instrumentpaneler. Ett dedikerat berättigande för lagring av rapportmodeller och datauppsättningar i det accelererade arkivet tillhandahålls också.
Lagringskapacitet för Data Lake
Ditt totala lagringsberättigande beror på era plattformsbaserade programlicenser. Exempel: Real-Time CDP, AJO, CJA och så vidare.
Ja - Ytterligare ett lagringsberättigande tillhandahålls för att behålla dina råa och härledda datauppsättningar för dataanvändning i Distiller efter ett sju dagars utgångsdatum.
Din datalagringskapacitet mäts i terabyte (TB) och beror på hur många beräkningstimmar du har köpt. Mer information finns i produktbeskrivningen.
Dataexportavdrag
Ditt totala exportberättigande beror på era plattformsbaserade programlicenser. Exempel: Real-Time CDP, AJO, CJA och så vidare.
Ja - Ett ytterligare exporttillstånd ges för att tillåta export av härledda datauppsättningar som skapats med Data Distiller.
Din årliga dataexportersättning mäts i terabyte (TB) och beror på hur många beräkningstimmar du har köpt. Mer information finns i produktbeskrivningen.
Frågekörningsgränssnitt
 • Användargränssnitt för frågetjänst
 • Klientgränssnitt från tredje part
 • PostgresSQL klientgränssnitt
 • Användargränssnitt för frågetjänst
 • Klientgränssnitt från tredje part
 • PostgresSQL klientgränssnitt
 • REST API:er
Frågeresultat returnerade via
Klientgränssnitt
Härledd datauppsättning lagrad i datasjön
Resultatgräns
CTAS- och ITAS-frågor genererar endast slutförda meddelanden eftersom frågans utdata lagras i härledda datauppsättningar.
Läs datauppsättningens kapacitet
Ja
Ja
Skriva datauppsättningskapacitet
Nej
Ja
Planeringskapacitet
Nej
Ja
Övervakningskapacitet
Ja
Ja
Inställningskapacitet för frågeavisering
Nej
Ja

Åtkomstkontroll access-control

Åtkomstkontroll för Experience Platform administreras via Adobe Admin Console där produktprofiler länkar användare med behörigheter och sandlådor. Se åtkomstkontroll - översikt för mer information.

Se Hantera behörigheter för en produktprofil och Hantera användare för en produktprofil dokument med detaljerade anvisningar om hur man begär åtkomst till produktprofilens behörigheter

Behörigheter för frågetjänst query-service-permissions

Om du vill använda frågetjänsten Manage Queries behörighet måste aktiveras i Admin Console. Med den här behörigheten kan användare köra ad hoc- och batchfrågor.

I följande tabell visas effekterna av Manage Queries behörighet:

Behörighet
Funktion
Manage Queries (utan skrivbehörighet)
Ger åtkomst till att köra ad hoc-frågor
Manage Queries (med skrivbehörighet)
Ger åtkomst till att köra batchfrågor

Relevanta behörigheter för anpassningsbara insikter customizable-insights-permissions

Skapa Data Distiller Anpassningsbara insikter på kontrollpaneler: följande behörigheter måste aktiveras i Admin Console.

Behörighet
Funktion
View Custom Dashboard
Ger visningsåtkomst till användardefinierade instrumentpaneler
Manage Custom Dashboard
Ger åtkomst till användardefinierade instrumentpaneler

Stöd för sandlådor sandbox-support

Sandlådor är virtuella partitioner i en enda instans av Experience Platform. Varje Plattformsinstans har stöd för flera produktions- och icke-produktionssandlådor, och varje instans har ett eget bibliotek med plattformsresurser. Med icke-produktionssandlådor kan du testa funktioner, köra experiment och göra anpassade konfigurationer utan att påverka dina produktionssandlådor. Mer information om sandlådor finns i översikt över sandlådor. Alla frågetjänstberättiganden delas över alla sandlådor.

Nästa steg

Genom att läsa det här dokumentet bör du få en bättre förståelse för de olika paketeringstyper och funktioner för frågekörning som finns i Query Service. Läs mer om frågetjänsten, t.ex. välkända användningsfall i branschen, i falldokumentation. Mer allmän information finns på Översikt över frågetjänsten.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb