Sensei Machine Learning API-guide

The Sensei Machine Learning API erbjuder en mekanism för datavetare att organisera och hantera maskininlärningstjänster, från algoritmintroduktion till experimenterande och driftsättning.

Den här utvecklarhandboken innehåller steg som hjälper dig att börja använda Sensei Machine Learning API, och visar API-anrop för att utföra CRUD-åtgärder på olika resurser för datavetenskapen.

Komma igång

Du måste ha slutfört autentisering självstudiekurs för att få tillgång till följande begäranrubriker för att ringa Adobe Experience Platform API:

  • Behörighet: Bearer {ACCESS_TOKEN}
  • x-api-key: {API_KEY}
  • x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}

Alla resurser i Experience Platform isoleras till specifika virtuella sandlådor. Alla förfrågningar till Platform API:er kräver en rubrik som anger namnet på sandlådan som åtgärden ska utföras i:

  • x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}

Mer information om sandlådor i Platform, se översiktsdokumentation för sandlåda.

Alla begäranden som innehåller en nyttolast (POST, PUT, PATCH) kräver ytterligare en rubrik:

  • Content-Type: application/json

Nästa steg

När du har samlat in de inloggningsuppgifter som krävs kan du fortsätta till följande avsnitt i den här utvecklarhandboken för exempel-API-anrop till följande slutpunktsgrupper:

recommendation-more-help
cc79fe26-64da-411e-a6b9-5b650f53e4e9