Använda interaktiv video med AEM Dynamic Media using-interactive-video-with-aem-dynamic-media

AEM Assets kan nu skapa interaktiva videor där man kan dela upp en video i mindre segment eller kombinera små segment för att skapa ett stort segment, vilket gör att man kan koppla en uppmaning till handling.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519