Adobe Experience Manager översikt över datorprogram overview-v2

Adobe erbjuder sammankopplade arbetsflöden i alla sina lösningar för att ge produktivitet på nästa nivå för företagsanvändare och kreatörer. The Adobe Experience Manager datorprogrammet kopplar samman databaser och datorprogram, inklusive Adobe och tredjepartsprogram, för att ge snabbare åtkomst till resurser och smidiga arbetsflöden. Denna tidsbesparing och en minskad insats förbättrar effektiviteten för användare som arbetar med resurser från Adobe Experience Manager i arbetsflödena.

Med appen används resurserna i Experience Manager Assets är lättillgängliga på din lokala dator och kan användas i alla skrivbordsprogram. Du kan öppna och redigera resurserna i valfritt skrivbordsprogram. De lokala redigeringarna är tillgängliga i Experience Manager som en ny version av resursen endast när du väljer att överföra ändringarna, vilket gör det möjligt att hantera pågående redigering av resurser på ett effektivt sätt på datorn. Appen stöder överföring av resurser och kapslade mappar till Experience Manager, vilket gör det enklare att lägga till nytt innehåll i databasen.

Tack vare en sådan integrering kan olika roller i organisationen hantera resurser centralt i Experience Manager Assets. Marknadsförare och affärsanvändare kan följa de olika standarderna, inklusive varumärken och licenser. Kreativa användare som också har en dedikerad Adobe Asset Link verktyg för att arbeta med material i Adobe Photoshop, Illustrator och InDesign kan också komma åt resurser på datorn i Creative Cloud och andra program.

NOTE
Appen introducerades i Adobe Experience Manager 6.1 och kallades tidigare Adobe Experience Manager Assets Companion App. Om du vill ha hjälp med programversion 1.x läser du innehållsförteckningen i det vänstra sidofältet. Adobe rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen.

Dokumentationen för skrivbordsappen innehåller information om följande roller och användningsfall.

Information krävs
Hjälpinnehåll
Vill du ha en snabb glimt av nya funktioner och förbättringar i den senaste versionen?
Nyheter i appen
Vill du veta vilka krav och tekniska specifikationer som gäller? Vill du ha nedladdningslänkar?
Versionsinformation
Är du inte nybörjare i skrivbordsappen? Vill du uppgradera och övergångar smidigt?
Uppgradera från tidigare version
Kom igång. Vill du ändra standardinställningarna?
Installera och konfigurera programmet
Lär dig hur du använder för att bläddra, upptäcka, redigera, överföra, lösa konflikter, göra massåtgärder och så vidare.
Använd Experience Manager datorprogram
Har du råkat ut för ett problem? Behöver du hjälp med att felsöka?
Felsök Experience Manager datorprogram

Nyheter i appen whats-new-v2

Version 2.0 av appen har skapats från grunden för att ge många förbättringar jämfört med tidigare versioner. Det nya programmet är användarvänligare och ger en dedikerad skrivbordsupplevelse med ett nytt användargränssnitt. Användarna kan upptäcka resurser via sökning eller bläddring, öppna, redigera och överföra ändringar, samt överföra nya resurser - utan att användaren behöver använda Experience Manager gränssnitt. Den här versionen har även stöd för att öppna filer från Experience Manager gränssnitt.

Den nya appen ger en avsevärd förbättring av användarupplevelsen, samtidigt som den tar hänsyn till samma användningsområden som tidigare. Följande är de viktigaste förbättringarna.

  • Användare upptäcker resurser genom att bläddra och söka i appen i en inbyggd webbläsare, i stället för att förlita sig på Mac Finder eller Utforskaren för att visa en virtuell nätverksresurs.
  • Tydliga riktlinjer för de åtgärder som är tillgängliga för användarna.
  • Prestandan förbättras genom att bandbreddsanvändningen minskas. De ursprungliga binära filerna hämtas bara när det behövs. Endast små miniatyrbilder överförs när du bläddrar bland resurser.
  • Optimerad för massåtgärder, t.ex. massöverföring.

De viktigaste användningsexemplen och förbättringarna i den nya appen är kartlagda med kundresan i följande bild.

Nyheter i Experience Manager datorprogram

Med skrivbordsappen kan användarna uppnå alla de ovannämnda användningsexemplen direkt inifrån programmet. Om det behövs kan du också välja att göra resursidentifiering i webbgränssnittet och sedan skicka kontrollen till programmet för att öppna och redigera resurserna.

recommendation-more-help
d27c3dc5-a94a-4e63-a6d5-c47555beb65d