Adaptiva versioner av Forms Core Components core-components-versions

Identifiera de exakta versionerna av både Forms Core Components och WCM Core Components-beroenden som krävs för att aktivera de senaste adaptiva Forms Core-komponenterna i din miljö. Dessutom kan du bekanta dig med de komponenter och funktioner som är aktiverade i varje version av adaptiva Forms Core-komponenter.

AEM Forms som versionshistorik aem-as-cs-version-history

De Core Components-versioner som är kompatibla med AEM as a Cloud Service är tillgängliga på GitHub tillsammans med omfattande information om deras releaser.

Klicka här om du vill se versionshistoriken för kärnkomponenter för AEM as a Cloud Service.

AEM 6.5 Forms - versionshistorik aem-as-form-version-history

Core Components-versionerna är kompatibla med AEM 6.5 Form On Premise och AMS som är tillgängliga på GitHub tillsammans med omfattande information om deras releaser.

Klicka här om du vill se versionshistoriken för kärnkomponenter för AEM 6.5-formulär på plats och AMS.

Se även see-also

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c