Adaptiva versioner av Forms Core Components core-components-versions

Identifiera de exakta versionerna av både Forms Core Components och WCM Core Components-beroenden som krävs för att aktivera de senaste adaptiva Forms Core-komponenterna i din miljö. Dessutom kan du bekanta dig med de komponenter och funktioner som är aktiverade i varje version av adaptiva Forms Core-komponenter.

AEM Forms som versionshistorik aem-as-cs-version-history

De Core Components-versioner som är kompatibla med AEM as a Cloud Service är tillgängliga på GitHub tillsammans med omfattande information om deras releaser.

Om du vill se versionshistoriken för kärnkomponenterna för AEM as a Cloud Service, klicka här.

AEM 6.5 Forms - versionshistorik aem-as-form-version-history

Core Components releases that are compatible with AEM 6.5 Form on persone and AMS which are available on GitHub tillsammans med omfattande information om deras releaser.

Om du vill se versionshistoriken för kärnkomponenterna för AEM 6.5-formuläret på plats och AMS, klicka här.

Se även see-also

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c