Kom igång med AEM Sites Translation getting-started

Lär dig hur du ordnar ditt AEM Sites-innehåll och hur AEM översättningsverktyg fungerar.

Story hittills story-so-far

I det föregående dokumentet om AEM Sites översättningsresa Läs om AEM Sites innehåll och hur du översätter i AEM du lärde dig grunderna i AEM Sites och nu bör du:

 • Lär dig grunderna i AEM Sites framtagning av innehåll.
 • Lär dig mer om hur AEM stöder översättning.

Den här artikeln bygger vidare på dessa grunder så att du förstår hur AEM lagrar och hanterar innehåll och hur du kan använda AEM översättningsverktyg för att översätta det innehållet.

Syfte objective

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du kommer igång med att översätta webbplatsinnehåll i AEM. När du har läst bör du:

 • Förstå hur viktig innehållsstrukturen är för översättning.
 • Förstå hur AEM lagrar innehåll.
 • Bekanta dig med AEM översättningsverktyg.

Krav och krav requirements-prerequisites

Det finns flera krav innan du börjar översätta AEM innehåll.

Kunskap knowledge

 • Upplev översättning av innehåll i ett CMS-system
 • Upplev de grundläggande funktionerna i ett storskaligt CMS-system
 • Kunskap AEM grundläggande hantering
 • Förståelse för översättningstjänsten som du använder
 • Ha en grundläggande förståelse för innehållet som du översätter
TIP
Om du inte är van vid att använda ett stort CMS-system som AEM kan du titta i Grundläggande hantering dokumentation innan du fortsätter. Dokumentationen för grundläggande hantering ingår inte i resan. Gå tillbaka till den här sidan när du är klar.

verktyg tools

 • Tillgång till sandlådor för att testa översättning av ditt innehåll
 • Autentiseringsuppgifter för att ansluta till den översättningstjänst du föredrar
 • Bli medlem i project-administrators grupp i AEM

Så här lagrar AEM innehåll content-in-aem

För översättningsspecialisten är det inte viktigt att förstå hur AEM hanterar innehåll i detalj. Att känna till grundläggande begrepp och terminologi är dock användbart eftersom du senare använder AEM översättningsverktyg. Viktigast av allt är att ni måste förstå ert eget innehåll och hur det är strukturerat för att effektivt kunna översätta det.

Webbplatskonsol sites-console

Webbplatskonsolen ger en översikt över innehållets struktur, vilket gör det enkelt att navigera i innehållet och hantera det genom att skapa nya sidor, flytta och kopiera sidor samt publicera innehåll.

Så här kommer du åt webbplatskonsolen:

 1. Välj Navigering > Webbplatser.

 2. Platskonsolen öppnas på den översta nivån i ditt innehåll.

 3. Se till att Kolumnvy markeras med vyväljaren längst upp till höger i fönstret.

  Markera kolumnvy

 4. Genom att trycka på eller klicka på ett objekt i en kolumn, visas innehållet under det i hierarkin i kolumnen till höger.

  Innehållshierarki

 5. Genom att trycka på eller klicka i kryssrutan för ett objekt i en kolumn, markeras objektet och det markerade objektets information visas i kolumnen till höger. Flera åtgärder som är tillgängliga för det markerade objektet visas i verktygsfältet ovan.

  Innehållsmarkering

 6. Genom att trycka eller klicka på järnvägsväljaren längst upp till vänster kan du även visa Innehållsträd om du vill se en trädöversikt över ditt innehåll.

  Vyn Innehållsträd

Med dessa enkla verktyg kan du navigera i innehållsstrukturen på ett intuitivt sätt.

NOTE
Innehållsarkitekten definierar vanligtvis innehållsstrukturen medan innehållsförfattarna skapar innehållet i den strukturen.
Som översättningsspecialist är det viktigt att du bara förstår hur du navigerar i strukturen och förstår var innehållet finns.

Page Editor page-editor

Med platskonsolen kan du navigera i ditt innehåll och få en översikt över dess struktur. Om du vill visa information om en enskild sida måste du använda webbplatsredigeraren.

Redigera en sida:

 1. Använd platskonsolen för att hitta och välja en sida. Kom ihåg att du måste markera kryssrutan för en enskild sida för att kunna markera den.

  Markera en sida att redigera

 2. Välj Redigera i verktygsfältet.

 3. Webbplatsredigeraren öppnas med den valda sidan inläst för redigering på en ny flik i webbläsaren.

 4. När du för musen över eller knackar på innehåll visas väljare för enskilda komponenter. Komponenter är de dra och släpp-byggstenar som utgör sidan.

  Redigera en sida

Du kan när som helst återgå till webbplatskonsolen genom att växla tillbaka till den fliken i webbläsaren. Med hjälp av webbplatsredigeraren kan du snabbt visa innehållet på sidan så som innehållsförfattarna och målgruppen kan se det.

NOTE
Innehållsförfattarna skapar ditt webbplatsinnehåll med hjälp av webbplatsredigeraren.
Som översättningsspecialist är det viktigt att du förstår hur du visar detaljerna i innehållet med hjälp av sajtredigeraren.

Strukturen är nyckeln content-structure

AEM innehåll styrs av sin struktur. AEM ställer få krav på innehållsstrukturen, men om du tar hänsyn till innehållshierarkin som en del av projektplaneringen blir översättningen mycket enklare.

TIP
Planera för översättning i början av AEM. Arbeta nära med projektledaren och innehållsarkitekterna tidigt.
En projektledare för internationalisering kan krävas som en separat person vars ansvar är att definiera vilket innehåll som ska översättas och vad som inte ska översättas, och vilket översatt innehåll som kan ändras av regionala eller lokala innehållsproducenter.

Rekommenderad innehållsstruktur recommended-structure

Som vi tidigare har rekommenderat arbetar du med din innehållsarkitekt för att fastställa lämplig innehållsstruktur för ditt eget projekt. Följande är dock en beprövad, enkel och intuitiv struktur som är mycket effektiv.

Definiera en basmapp för ditt projekt under /content.

/content/<your-project>

Språket som ditt innehåll skrivs på kallas för språkrot. I vårt exempel är det engelska och det bör vara under den här vägen.

/content/<your-project>/en

Allt projektinnehåll som kan behöva lokaliseras ska placeras under språkroten.

/content/<your-project>/en/<your-project-content>

Översättningar ska skapas som jämställda mappar tillsammans med språkroten och deras mappnamn representerar språkets ISO-2-språkkod. Tyska skulle till exempel ha följande sökväg.

/content/<your-project>/de
NOTE
Innehållsarkitekten ansvarar vanligtvis för att skapa dessa språkmappar. Om de inte skapas kan AEM inte skapa översättningsjobb senare.

Den slutliga strukturen kan se ut ungefär så här.

/content
  |- your-project
    |- en
      |- some
      |- exciting
      |- sites
      |- content
    |- de
    |- fr
    |- it
    |- ...
  |- another-project
  |- ...

Du bör tänka på den specifika sökvägen för ditt innehåll eftersom det krävs senare för att konfigurera översättningen.

NOTE
Innehållsarkitekten har i allmänhet ansvaret för att definiera innehållsstrukturen, ofta i samarbete med översättningsspecialisten.
Den beskrivs här för fullständighetens skull.

AEM översättningsverktyg translation-tools

Nu när du förstår webbplatskonsolen och redigeraren och vikten av innehållsstrukturen kan vi titta på hur du översätter innehåll. Översättningsverktygen i AEM är mycket kraftfulla, men enkla att förstå på en hög nivå.

 • Translation Connector - Kopplingen är länken mellan AEM och översättningstjänsten som du använder.
 • Översättningsregler - Reglerna definierar vilket innehåll under särskilda sökvägar som ska översättas.
 • Översättningsprojekt - Översättningsprojekt samlar in innehåll som ska hanteras som en enda översättningsåtgärd och spårar översättningens förlopp, interagerar med kopplingen för att överföra innehållet som ska översättas och tar emot det tillbaka från översättningstjänsten.

Vanligtvis konfigurerar du bara anslutningen en gång för din instans och regler per projekt. Sedan använder ni översättningsprojekt för att översätta innehållet och hålla översättningarna uppdaterade kontinuerligt.

What's Next what-is-next

Nu när du är klar med den här delen av AEM Sites översättningsresa ska du:

 • Förstå hur viktig innehållsstrukturen är för översättning.
 • Förstå hur AEM lagrar innehåll.
 • Bekanta dig med AEM översättningsverktyg.

Bygg vidare på den här kunskapen och fortsätt din översättning till AEM Sites genom att granska nästa gång dokumentet Konfigurera översättningskopplingen där du lär dig hur du ansluter AEM till en översättningstjänst.|

Ytterligare resurser additional-resources

Vi rekommenderar att du går vidare till nästa del av översättningsresan genom att granska dokumentet Konfigurera översättningskopplingen Nedan följer ytterligare, valfria resurser som fördjupar sig i några koncept som nämns i det här dokumentet, men som inte behöver fortsätta på resan.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab