Lär dig mer om webbplatsinnehåll och hur du översätter det i AEM learn-about

Lär dig AEM Sites koncept och teorin om AEM översättning.

Syfte objective

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur AEM Sites innehåll skapas och hur sådant innehåll kan översättas. När du har läst bör du:

  • Förstå de grundläggande begreppen för att skapa innehåll i AEM Sites.
  • Lär dig mer om hur AEM stöder översättning.

AEM Sites - översikt aem-sites

AEM Sites är en heltäckande plattform för att skapa, hantera och leverera digitala upplevelser. Innehållsförfattare använder enkla, WYSIWYG-dra-och-släpp-verktyg för att skapa sidor i en intuitiv redigerare som återger innehållet precis som målgruppen kommer att konsumera det.

De sidor som utgör din upplevelse är enkla att hantera i webbplatskonsolen, vilket ger dig en överblick över innehållet i en hierarki som gör det enkelt att ordna om, kopiera och publicera innehållet.

TIP
Den här dokumentationsresan täcker bara grunderna AEM webbplatsfunktioner, så du som översättningsspecialist förstår det innehåll du behöver översätta.
Mer information om AEM Sites och alla dess kraftfulla funktioner finns i ytterligare informationsavsnitt i slutet av den här artikeln om du vill ha mer AEM Sites-resurser.

Översätta webbplatsinnehåll i AEM translating-in-aem

AEM gör det inte bara enkelt att skapa och hantera innehåll, utan det blir också enkelt att översätta det innehållet till era målgrupper oavsett var de befinner sig.

På en hög nivå består översättning i AEM av fyra enkla steg:

  1. Definiera en anslutning till en översättningstjänst genom att konfigurera översättningsintegreringsramverket.
  2. Definiera vilket innehåll som ska översättas med översättningsregler.
  3. Skapa ett översättningsprojekt för att hämta innehållet, skicka det till översättningstjänsten och få resultaten.
  4. Granska och publicera det översatta innehållet.

På vägen får du lära dig mer om hur AEM översätter innehåll steg för steg.

What's Next what-is-next

Tack för att du kom igång med din AEM Sites översättningsresa! Nu när du läser det här dokumentet bör du:

  • Lär dig grunderna i AEM Sites framtagning av innehåll.
  • Lär dig mer om hur AEM stöder översättning.

Bygg vidare på den här kunskapen och fortsätt din översättning till AEM Sites genom att granska nästa gång dokumentet Kom igång med AEM Sites translation där du får en översikt över hur AEM hanterar innehåll och lär dig mer om översättningsverktygen.

Ytterligare resurser additional-resources

Vi rekommenderar att du går vidare till nästa del av webbplatsöversättningsresan genom att granska dokumentet Kom igång med AEM Sites translation, Nedan följer ytterligare, valfria resurser som fördjupar sig i några koncept som nämns i det här dokumentet, men som inte behöver fortsätta på resan.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab