Migrera från en AEM Forms (On-Premise- och AMS-miljöer) till AEM Forms as a Cloud Service Harden-your-AEM-Forms-as-a-Cloud-Service-environment

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Du kan migrera eller uppgradera dina adaptiva Forms-konfigurationer, teman, mallar och molnkonfigurationer från AEM 6.5 Forms on OSGi to AEM as a Cloud Service. Innan du migrerar dessa resurser använder du migreringsverktyget för att konvertera det format som användes i de tidigare versionerna till det format som används i AEM as a Cloud Service.
Låt oss komma igång med migreringsresan till AEM as a Cloud Service | Adobe Experience Manager. När du kör migreringsverktyget uppdateras följande resurser:

 • Anpassade komponenter för Adaptive Forms
 • Anpassningsbara Forms-mallar och teman
 • Molnkonfigurationer
 • Skript för kodredigeraren konverteras till återanvändbara funktioner och tillämpas på visuella regler.

Överväganden att migrera till Forms as a Cloud Service consideration

Om du vill migrera från AEM 6.5 Forms till AEM Cloud Service är det viktigt att tänka på följande:

 • Tjänsten hjälper dig att migrera innehåll endast från AEM Forms i OSGi-miljöer. Migrera innehåll från AEM Forms JEE till en Cloud Service-miljö stöds inte.

 • (Endast för tidigare versioner än AEM 6.5 Forms) Adaptiv Forms baserad på färdiga mallar och teman i AEM 6.3 Forms eller tidigare versioner stöds inte i AEM Forms as a Cloud Service.

 • Adobe Experience Manager Forms as a Cloud Service förändrar de befintliga funktionerna avsevärt jämfört med Adobe Experience Manager 6.5 Forms (lokal och Adobe-hanterad tjänst). Innan du fortsätter med migreringen till tjänsten läs mer om de här ändringarna och skillnader på funktionsnivå för att bestämma sig för att migrera baserat på funktioner som din organisation behöver.

Förutsättningar prerequisites

För att säkerställa en smidig övergång från AEM Forms 6.5 till AEM as a Cloud Service miljö är det viktigt att tänka på följande:

 • Aktivera Forms - digital registrering för Forms Cloud Service och köra pipelinen.

  Resultat för torr körning

 • I en Cloud Service-miljö fungerar migreringsverktyget tillsammans med verktyget för användarmappning och verktyget för innehållsöverföring. Migreringsverktyget gör AEM Forms resurser som är kompatibla med Cloud Service och innehållsöverföringsverktyget migrerar innehållet från AEM Forms miljö till AEM as a Cloud Service miljö. Läs om processen för migreringsverktyget innan du använder det flytta till AEM as a Cloud Service. Processen har två verktyg:

  • Verktyg för användarmappning: Med verktyget för användarmappning kan du mappa dina användare med motsvarande Adobe IMS-användarkonton.
  • Verktyget Innehållsöverföring: Med verktyget Innehållsöverföring kan du förbereda och överföra innehåll från en befintlig miljö till en Cloud Service-miljö. Det hjälper användarna att enkelt uppgradera från AEM Forms till molnmiljön.
 • Konton med administratörsbehörighet för AEM Forms as a Cloud Service och lokal AEM Forms miljö.

 • Hämta och installera Best Practice Analyzer, Content Transfer Tool och AEM Forms Migreringsverktyg från Programdistributionsportal.

 • Kör Best Practices Analyzer och åtgärda det rapporterade problemet. Information om möjliga problem med migrering från Adobe Experience Manager Forms till Adobe Experience Manager Forms as a Cloud Service finns i AEM för Forms as a Cloud Service.

Migrera AEM 6.5 Forms material till AEM Cloud Service use-the-migration-utility

Utför följande steg för att göra AEM Forms resurser som är kompatibla med Cloud Service och överför dem till AEM as a Cloud Service miljö.

 1. Skapa en klona av din befintliga AEM Forms miljö.

  note note
  NOTE
  När du migrerar från 6.5 till molntjänsten rekommenderar vi att du använder den klonade miljön för att köra innehållsöverföringsverktyget och migreringsverktyget. Verktyget för innehållsöverföring och migreringsverktyget gör några ändringar i innehåll och resurser. Kör alltså inte Content Transfer Tool och Migration Utility i en produktionsmiljö.
 2. Logga in i din klonade miljö med administratörsbehörighet.

 3. Kör Verktyg för användarmappning för att mappa dina användare med motsvarande Adobe IMS-användarkonton. Du måste ha Adobe IMS-användarkonton för att kunna logga in på en AEM Forms as a Cloud Service instans.

 4. Hämta och installera Verktyget Innehållsöverföring och AEM Forms as a Cloud Service migreringsverktyg från Programdistributionsportal i den klonade miljön. Du kan använda AEM Package Manager för att installera verktyget och verktyget.

 5. Navigera till Tools > Operations > Content Migration.

 6. Öppna Prepare Forms for migration kort. Webbläsaren visar fem alternativ:

  • AEM Forms Assets Migration
  • Adaptive Forms Custom Components Migration
  • Adaptive Forms Templates Migration
  • AEM Forms Cloud Configurations Migration
  • Code Editor Script Migration
 7. Använd alternativet en efter en för att skapa AEM Forms resurser som är kompatibla med AEM as a Cloud Service:

  1. Välj AEM Forms Assets Migration och på nästa skärm väljer du Start Migration. Det gör Adaptiv Forms och teman på dina AEM Forms miljö kompatibel med AEM AS A CLOUD SERVICE .

  2. Välj Adaptive Forms Custom Components Migration och på sidan för migrering av anpassade komponenter väljer du Start Migration. Alla anpassade komponenter som utvecklats för Adaptive Forms och komponentövertäckningar i AEM Forms miljö kompatibel med AEM AS A CLOUD SERVICE .

  3. Välj Adaptive Forms Template Migration och på sidan för migrering av anpassade komponenter väljer du Start Migration. Det gör adaptiva formulärmallar på /apps eller /conf som skapats med AEM mallredigerare kompatibel med AEM AS A CLOUD SERVICE .

  4. Välj AEM Forms Cloud Configurations Migration och sedan på sidan Konfigurationsmigrering väljer du Start Migration. Den uppdaterar och flyttar följande Cloud Service till en ny plats:

   • Cloud Service för formulärdatamodell
   • Google reCAPTCHA-Cloud Service
   • Adobe Sign Cloud Service
   • Adobe Fonts Cloud Service
  5. Välj Code Editor Script Migration, anger var återanvändbara funktioner ska sparas och väljer **Start Migration.

  Cloud Servicen stöder inte regelredigeringsskript. The Code editor script migration används för att konvertera alla regelskript i miljön till återanvändbara funktioner och de återanvändbara funktionerna används i den visuella redigeraren på lämplig plats. Dessa återanvändbara funktioner sparas i form av klientbibliotek och hjälper dig att behålla befintliga funktioner intakta. Verktyget tillämpar automatiskt de genererade återanvändbara funktionerna på motsvarande Adaptive Forms.

  AEM formulärmigrering till Cloud Servicen använder du Pakethanteraren om du vill exportera återanvändbara funktioner (klientbibliotek) till ett paket.

 8. Distribuera paketet med återanvändbara funktioner (klientbibliotek), egen kod, komponenter, konfigurationer, anpassade språkspecifika bibliotek till AEM as a Cloud Service miljö.

 9. Kör Verktyget Innehållsöverföring. När du anger parametrar på Create Migration Set anger du sökvägen till Adaptive Forms, teman, mallar, FDM (Form Data Model), Cloud Service, anpassade komponenter och andra AEM Forms-specifika resurser till Paths to be included alternativ. Den lägger till angivna AEM Forms resurser till migreringsuppsättning.

Sökvägar för olika AEM Forms-specifika resurser

När du migrerar från AEM Forms 6.5 till molntjänsten kan du hitta de AEM Forms-specifika resurserna på:

 • Adaptiv Forms: Du kan hitta adaptiva formulär på /content/dam/formsanddocuments/och /content/forms/af. För ett adaptivt formulär med namnet WKND Registration kan du till exempel lägga till banor /content/dam/formsanddocuments/wknd-registration och /content/forms/af/wknd-registration.

 • Formulärdatamodell: Du hittar alla formulärdatamodeller (FDM) på /content/dam/formsanddocuments-fdm. Till exempel: /content/dam/formsanddocuments-fdm/ms-dynamics-fdm.

 • Klientbibliotek: Standardsökvägen för klientbibliotek är /etc/clientlibs/fd/theme.

 • Adaptiva formulärmallar: Standardsökvägen för mallar är /conf/<template folder>. Exempel: för en mall med namnet grundläggande sökväg /conf/ReferenceEditableTemplates/settings/wcm/templates/basic.

 • Adaptiva formulärteman och klientbibliotek: Standardsökvägen för teman är /content/dam/formsanddocuments-themes/ och standardsökvägen för klientbibliotek är /etc/clientlibs/fd/theme. Exempel: för en mall med namnet WKND-tema lägger du till sökväg /content/dam/formsanddocuments-themes/wkndtheme och klientbibliotek för temat på /etc/clientlibs/reference-themes/wkndtheme-3-0. Du kan också ha teman och klientbibliotek på andra anpassade sökvägar.

 • Molnkonfigurationer: Du hittar molnkonfigurationer på /conf/. Molnkonfigurationen för formulärdatamodell (FDM) finns till exempel på /conf/global/settings/cloudconfigs/fdm.

 • Arbetsflödesmodell: Du kan hitta AEM arbetsflödesmodeller på /conf/global/settings/workflow/models/. Exempel: för en arbetsflödesmodell med namnet WKND Registration, lägg till sökväg /conf/global/settings/workflow/models/wknd-registration

Du kan lägga till mappsökvägar på den översta nivån som listas nedan eller särskilda mappsökvägar som beskrivs nedan. Det gör att du kan migrera en viss resurs och alla resurser och formulär samtidigt när du uppgraderar till molntjänsten från AEM formulär 6.5.

 • /content/dam/formsanddocuments-fdm
 • /content/dam/formsanddocuments/themes
 • /content/forms/af
 • /etc/clientlibs/fd/theme

När du migrerar AEM arbetsflödesmodeller från AEM Forms 6.5 till Cloud Service anger du följande sökvägar:

 • /conf/global/settings/workflow/models/
 • /conf/global/settings/workflow/launcher
 • /var/workflow/models

Se nästa

Ytterligare information

Med migreringsverktyget kan du migrera adaptiva Forms baserat på grundläggande komponenter. Dessutom har Forms as a Cloud Service stöd för adaptiva Forms Core-komponenter. Så du kan:

Om du vill veta mer om AEM Forms as a Cloud Service kan du läsa:

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab