Uppgradera till AEM 6.5 Forms upgrade-to-aem-forms

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

AEM 6.5 Forms innehåller flera nya funktioner och förbättringar som effektiviserar framtagning, hantering och användarupplevelser med formulär och korrespondenser. Mer information om alla nya funktioner och förbättringar i AEM 6.5 Forms finns i Översikt över nya funktioner.

Du kan uppgradera din befintliga LiveCycle- eller AEM Forms-installation för att få tillgång till nya funktioner och förbättringar som finns i AEM 6.5 Forms samtidigt som befintliga data, processer och resurser bevaras intakta. Vid uppgradering bevaras också metadata och processernas status. Du kan välja ett uppgraderingsalternativ för att komma igång med uppgraderingen.

I följande diagram visas de tillgängliga uppgraderingsmöjligheterna för AEM Forms på OSGi:

Uppgraderingsflöde för OSGi

Du kan uppgradera direkt från:

 • AEM 6.3 Forms on OSGi
 • AEM 6.4 Forms on OSGi

Du kan också utföra en uppgradering från

 • AEM 6.0 Forms on OSGi
 • AEM 6.1 Forms on OSGi
 • AEM 6.2 Forms on OSGi

I följande diagram visas de tillgängliga uppgraderingsmöjligheterna för AEM Forms på JEE:

JEE upgrade 6.5

Du kan uppgradera direkt från:

 • AEM 6.3 Forms on JEE
 • AEM 6.4 Forms on JEE
 • AEM 6.5.x.x Forms på JEE

Du kan också utföra en uppgradering från

 • LiveCycle ES4 SP1
 • AEM 6.0 Forms on JEE
 • AEM 6.1 Forms on JEE
 • AEM 6.2 Forms on JEE

AEM 6.5.18.0 Forms på JEE innehåller två typer av installationsprogram: Fullständig installationsfil och Installationsprogram för korrigering.

Fullständig installationsfil: Du kan använda det fullständiga installationsprogrammet för att ställa in nya AEM Forms-instanser eller utföra uppgraderingar från AEM 6.5.x.x Forms på JEE till AEM 6.5.18.0 Forms på JEE.

Installationsprogram för korrigering: Patch installer är avsett för kunder som redan använder AEM 6.5.x.x. Du kan använda installationsprogrammet för korrigeringsfilen för att uppgradera till den senaste versionen av AEM Forms.

I följande bild visas avsändare som använder det fullständiga installationsprogrammet och korrigeringsprogrammet.

Installationsprogram för fullständig installation och korrigering

Se Installationsanvisningar för AEM 6.5 Forms Service Pack artikel för att installera den senaste Service Pack-versionen för JEE-miljön.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2