Installationsanvisningar för AEM 6.5 Forms Service Pack aem-form-patch-installation-instructions

Versionsinformation

Produkt
Adobe Experience Manager 6.5 Forms
Version
6.5.20.0
Typ
Service Pack-version
Datum
29 februari 2024
Hämta URL
Senaste AEM Forms Releases
NOTE
Se de senaste AEM Service Pack versionsinformation för en fullständig lista över åtgärdade problem.

Vad ingår i Experience Manager Forms 6.5

Adobe Experience Manager (AEM) Forms Service Pack innehåller nya och uppgraderade funktioner, t.ex. viktiga kundefterfrågade förbättringar, prestanda, stabilitet och säkerhetsförbättringar. AEM Forms lanserar Service Pack med regelbundna intervall för att ge tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna. Beroende på vilken teknologi du har väljer du en av följande sökvägar för att hämta och installera Service Pack i din miljö:

NOTE
 • Adobe släpper ett fullständigt installationsprogram var sjätte service pack. AEM 6.5 Forms Service Pack 18 (6.5.18.0) är det senaste fullständiga JEE-installationsprogrammet. Det fullständiga installationsprogrammet har stöd för nya plattformar medan det vanliga installationsprogrammet för Service Pack innehåller nya funktioner, felkorrigerade och allmänna förbättringar. Om du gör en ny installation eller planerar att använda den senaste programvaran för din AEM 6.5 Forms i JEE-miljö rekommenderar Adobe att du använder AEM 6.5.18.0 Forms i JEE-fullversionen som släpptes den 31 augusti 2023 istället för det AEM 6.5 Forms-installationsprogrammet som släpptes den 8 april 2019 eller AEM 6.5.12.0 Forms Installationsprogram som släpptes den 0 3 mars 2022. Installera det senaste Service Pack-paketet när du har använt det fullständiga installationsprogrammet.
 • AEM Forms-funktionen, som Adaptive Forms, finns i AEM 6.5 QuickStart, är endast avsedda för prospektering och utvärdering. För produktion krävs en giltig licens för AEM Forms.

Hämta och installera Service Pack på ett AEM formulär i JEE-miljö download-and-install-for-jee-service-pack

1. Säkerhetskopiera din befintliga miljö
 1. Säkerhetskopiera CRX-databas, databasschema och GDS (global dokumentlagring).
 2. Säkerhetskopiera <AEM_forms_root>/distribuera mapp.
note note
NOTE
Innan du kör installationsprogrammet för AEM Service Pack bör du kontrollera att du har skrivbehörighet AEM installationskatalogen.
3. Installera Microsoft Visual C++ Redistributable-paket
note note
NOTE
Kontrollera att du har installerat Redistributable även om en tidigare version är installerad, för att säkerställa att den senaste versionen är tillgänglig.
4. Installera AEM Forms på JEE-Service Pack:
 1. Stoppa programservern.

 2. Extrahera Installationsarkiv för AEM Forms på JEE Service Pack till hårddisken:

  • Windows
   Navigera till rätt katalog på installationsmediet eller mappen på hårddisken där du kopierade installationsprogrammet och dubbelklicka på aemforms65_cfp_install.exe -fil.

   • (32-bitars Windows) Windows\Disk1\InstData\VM
   • (64-bitars Windows) Windows_64Bit\ Disk1\InstData\VM
  • Linux®
   Navigera till rätt katalog och från ett skal och en typ ./aem65_cfp_install.bin.

   • (Linux®) Linux/Disk1/InstData/NoVM

  Då startas en installationsguide som vägleder dig genom installationen.

 3. Klicka på panelen Introduktion Next.

 4. Välj installationsmapp kontrollerar du att den standardplats som visas är korrekt för din befintliga installation eller klickar på Browse för att välja en alternativ mapp där AEM är installerad och klicka på Next.

 5. Läs sammanfattningsinformationen för Service Pack och klicka på Next.

 6. Läs mer i Förinstallationssammanfattning och klicka på Install.

 7. När installationen är klar klickar du Next för att använda snabbkorrigeringsuppdateringar på dina installerade filer.

 8. [Endast för Windows]: Gör något av följande:

  • Avmarkera Starta Configuration Manager innan du klickar Done. Kör Konfigurationshanteraren genom att använda ConfigurationManager.bat fil i [aem-forms root]\configurationManager\bin.

  • Eller avmarkera Starta Configuration Manager innan du klickar Done. Före körning Konfigurationshanteraren använda ConfigurationManager.exe eller ConfigurationManager_IPv6.exe, navigera till <AEMForms_Install_Dir>\configurationManager\bin och ersätta ConfigurationManager.lax och ConfigurationManager_IPV6.lax med de senaste ConfigurationManager.lax och ConfigurationManager_IPV6.lax filer, söka efter och ersätta axis-1.4.1.1.jar med axis-1.4.1.2.jar i dessa två filer.

   note note
   NOTE
   • Uppdatera eller ersätta ConfigurationManager.bat kan du undvika att uppdatera .lax-filerna manuellt.
 9. [Endast för Unix-baserade]: The Starta Configuration Manager är markerad som standard. Klicka Done för att köra Configuration Manager direkt eller köra Konfigurationshanteraren avmarkera Starta Configuration Manager innan du klickar Done. Du kan börja Konfigurationshanteraren senare använda lämpligt skript i [AEM_forms_root]/configurationManager/bin katalog.

 10. Beroende på programservern väljer du ett av följande dokument och följer instruktionerna i Konfigurera och distribuera AEM -avsnitt.

note note
NOTE
 • När du har installerat AEM Forms på JEE-Service Pack måste du ta bort Forms-tilläggspaketet från crx-repository\install innan appservern startas om. Hämta det senaste Forms-tilläggspaketet från Programdistributionsportal.
 • Du bör använda kommandot Ctrl + C för att starta om SDK:n. Om du startar om AEM SDK med alternativa metoder, till exempel genom att stoppa Java-processer, kan det leda till inkonsekvenser i den AEM utvecklingsmiljön.
5. Installera serverdelen (AEM Service Pack 6.5.14.0 eller tidigare)
note note
NOTE
 • Om du uppgraderar från AEM Service Pack 6.5.15.0, installation av serletfragment är inte obligatoriskt. För versioner AEM Service Pack 6.5.14.0 eller tidigare är det obligatoriskt att installera servletsfragmentet.
 • Du måste installera serletfragment för alla programservrar utom de som körs på JBoss® EAP 7.4.0.

Så här hämtar och installerar du serverletsfragmentet:

 1. Om du inte har hämtat fragmentet hämtar du det från Programvarudistribution.

 2. Starta programservern, vänta på att loggarna ska stabiliseras och kontrollera paketläget.

 3. Öppna Web Console Bundles. Standardwebbadressen är http://[Server]:[Port]/system/console/bundles.

 4. Klicka på Installera/Uppdatera. Välj det hämtade fragmentet, org.apache.felix.http.servlet-api-1.2.0_fragment_full.jar. Klicka Installera eller Uppdatera. Vänta tills programservern har stabiliserats

 5. Stoppa programservern.

6. Installera AEM Service Pack
 1. Starta om instansen innan installationen om instansen är i uppdateringsläge (när instansen uppdaterades från en tidigare version). Adobe rekommenderar att du startar om om den aktuella upptiden för en instans är hög.
 2. Ta en ögonblicksbild eller en ny säkerhetskopia av din Experience Manager -instans.
 3. Hämta Service Pack från Programvarudistribution.
 4. Öppna Pakethanteraren och välj Upload Package för att överföra paketet. Mer information finns på Pakethanteraren.
 5. Markera paketet och välj Install.

Automatisk installation

Det finns två olika metoder som du kan använda för att installera automatiskt ExperienceManager Service Pack.

 • Placera paketet i ../crx-quickstart/install när servern är tillgänglig online.
  Paketet installeras automatiskt.

 • Använd HTTP-API från Package Manager. Använd cmd=install&recursive=true så att de kapslade paketen installeras.

  note note
  NOTE
  Service Pack för Experience Manager stöder inte installation av Bootstrap.

  Validera installationen

  Om du vill veta vilka plattformar som är certifierade för att fungera med den här versionen kan du läsa tekniska krav.

  1. Produktinformationssidan (/system/console/productinfo) visar den uppdaterade versionssträngen Adobe Experience Manager (spversion) under Installed Products.
  2. Alla OSGi-paket är ACTIVE eller FRAGMENT i OSGi Console (Använd webbkonsol: /system/console/bundles).
  3. OSGi-paketet org.apache.jackrabbit.oak-core är version 1.2.2.14 eller senare (Använd WebConsole: /system/console/bundles).
7. Installera AEM Experience Manager Forms tilläggspaket
 1. Kontrollera att du har installerat Experience Manager Service Pack.
 2. Ladda ned motsvarande tilläggspaket från Forms på AEM Forms-versioner för ditt operativsystem.
 3. Installera Forms tilläggspaket enligt beskrivningen i Installera AEM Forms tilläggspaket.
 4. Om du använder brev i Experience Manager 6.5 Forms installerar du senaste AEMFD-kompatibilitetspaket.

Hämta och installera Service Pack på en AEM i OSGi-miljö download-and-install-for-osgi-service-pack

1. Säkerhetskopiera din befintliga miljö
 1. Säkerhetskopiera CRX-databas och databasschema.
note note
NOTE
Om du installerar AEM Forms Service Pack för relationsdatabas måste du säkerhetskopiera DB_schema.
2. Ladda ned den programvara du behöver
3. Installera Microsoft Visual C++ Redistributable-paket
note note
NOTE
Kontrollera att du har installerat Redistributable även om en tidigare version är installerad, för att säkerställa att den senaste versionen är tillgänglig.
4. Installera AEM Service Pack
 1. Starta om instansen innan installationen om instansen är i uppdateringsläge (när instansen uppdaterades från en tidigare version). Adobe rekommenderar att du startar om om den aktuella upptiden för en instans är hög.
 2. Ta en ögonblicksbild eller en ny säkerhetskopia av din Experience Manager -instans.
 3. Hämta Service Pack från Programvarudistribution.
 4. Öppna Pakethanteraren och välj Upload Package för att överföra paketet. Mer information finns på Pakethanteraren.
 5. Markera paketet och välj Install.

Automatisk installation

Det finns två olika metoder som du kan använda för att installera automatiskt Experience Manager Service Pack.

 • Placera paketet i ../crx-quickstart/install när servern är tillgänglig online. Paketet installeras automatiskt.

 • Använd HTTP-API från Package Manager. Använd cmd=install&recursive=true så att de kapslade paketen installeras.

  note note
  NOTE
  Service Pack för Experience Manager stöder inte installation av Bootstrap.

  Validera installationen

  Om du vill veta vilka plattformar som är certifierade för att fungera med den här versionen kan du läsa tekniska krav.

  1. Produktinformationssidan (/system/console/productinfo) visar den uppdaterade versionssträngen Adobe Experience Manager (spversion) under Installed Products.

  2. Alla OSGi-paket är ACTIVE eller FRAGMENT i OSGi Console (Use Web Console: /system/console/bundles).

   1. OSGi-paketet org.apache.jackrabbit.oak-core är version 1.2.2.14 eller senare (Använd webbkonsol: /system/console/bundles).
5. Installera tilläggspaket för Adobe Experience Manager Forms (AEM)
 1. Kontrollera att du har installerat Experience Manager Service Pack.
 2. Ladda ned motsvarande tilläggspaket från Forms på AEM Forms-versioner för ditt operativsystem.
 3. Installera Forms tilläggspaket enligt beskrivningen i Installera AEM Forms tilläggspaket.
 4. Om du använder brev i Experience Manager 6.5 Forms installerar du senaste AEMFD-kompatibilitetspaket.

Felsökning

 • If Dialogruta för pakethanterarens användargränssnitt avslutar under installationen av Service Pack, vänta tills felloggarna har stabiliserats innan du får åtkomst till distributionen. Vänta på de specifika loggarna för avinstallationen av uppdateringspaketet innan du försäkrar dig om att installationen lyckas. Vanligtvis inträffar det här problemet i webbläsaren Safari, men det kan inträffa i alla webbläsare.

 • Kontrollera övervakningsloggarna (error.log) när installationen är klar för att se om det finns några aktiviteter. Vänta i några minuter tills loggarna inte har någon aktivitet. Starta om AEM.

 • Om du får en service-otillgängligt fel efter installation av AEM Forms 6.5.15.0 eller senare, installera serverns fragment och paket för att åtgärda felet.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2