Tjänsten är inte tillgänglig efter installation av AEM (6.5.15.0) Service Pack steps-to-resolve-error-after-installing-service-pack

Problem issue

Efter installation av AEM 6.5.15.0 Service Packinträffar felet som:

 • FEL [FelixDispatchQueue] org.apache.sling.scripting.console FrameworkEvent FEL (org.osgi.framework.BundleException: Det går inte att matcha org.apache.sling.scripting.console

När du har installerat AEM 6.5.15.0-Service Pack visar CRX/bundle och startsidan fel som inte är tillgängliga.

Gäller för applies-to

Denna lösning gäller

 • AEM Forms på alla JEE-servrar utom de som körs på JBoss EAP 7.4.0

Lösning solution

NOTE
Felsökningsstegen gäller alla programservrar utom JBoss EAP 7.4.

När du har installerat AEM 6.5.15.0 Service Pack utför du följande steg om fel uppstår i CRX/bundle och på startsidan:

 1. Stoppa programservern.

 2. Navigera till [aem-forms root]\crx-repository\launchpad\felix\bundle52.

 3. Leta reda på filen bundle.info.

 4. Öppna filen bundle.info i redigeraren för ant-text och sök efter paketnamnet som org.apache.felix.http.bridge.

  note note
  NOTE
  Om bundle.info under bundle52 inte innehåller paketet org.apache.felix.http.bridge kontrollerar du paketnumret inom hakparentes bredvid org.apache.felix.http.bridge. Navigera sedan till [aem-forms root]\crx-repository\launchpad\felix\bundle[x] och utför nästa steg på den här platsen.
 5. Navigera till URL: [aem-forms root]\crx-repository\launchpad\felix\bundle[x]\version0.1.

 6. Sök efter bundle.jar och byt namn på bundle.jar till bundle.jar.bak.

 7. Kopiera Bundle for AEM 6.5 Forms on JEE Service Pack 15 på den här platsen från Programvarudistribution.

 8. Starta programservern, vänta på att loggarna ska stabiliseras och kontrollera paketläget.

 9. När alla paket är aktiva installerar du fragmentet för AEM 6.5 Forms på JEE Service Pack 15 från system/console/bundles och väntar på att programservern ska stabiliseras.

 10. Stoppa programservern.

 11. Navigera till [aem-forms root]\crx-repository\launchpad\felix\bundle52\version0.1 och ta bort bundle.jar.

 12. Byt namn på bundle.jar.bak till bundle.jar.

 13. Starta programservern.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2