Ökning overview-best-practices-analyzer

Best Practices Analyzer ger en utvärdering av den aktuella AEM-implementeringen genom att ange områden som inte följer AEM bästa praxis. Det ger också vägledning om nästa steg för att anta AEM bästa praxis. Det snabbar också upp processerna för bedömning av beredskap att gå över från en befintlig driftsättning av Adobe Experience Manager (AEM) till AEM as a Cloud Service.

Verktyget genererar en rapport som identifierar områden med potentiell refaktorisering, vilket är det första steget i övergångsprocessen till AEM as a Cloud Service.

Best Practices Analyzer Report bpa-report

Best Practices Analyzer-rapporten används för att få en god förståelse för den allmänna uppgraderingsberedskapen. Rapporten innehåller information i olika kategorier om saker som måste åtgärdas innan en distribution till AEM as a Cloud Service kan genomföras.

Rapporten Best Practices Analyzer innehåller följande kategorier:

  • Programfunktioner som måste refaktoriseras
  • Databasobjekt som måste flyttas till en plats som stöds
  • Äldre dialogrutor och komponenter i användargränssnittet som måste moderniseras
  • Problem med distribution och konfiguration
  • AEM 6.x-funktioner som har ersatts av nya funktioner eller som för närvarande inte stöds av AEM as a Cloud Service

Mer information om kategorierna och eventuella konsekvenser och lösningar som är kopplade till dessa kategorier finns via länkar i rapporten Best Practices Analyzer.

NOTE
Rapporten Best Practices Analyzer snabbar upp processen att beräkna den tid och kostnad som krävs för att gå över till AEM as a Cloud Service genom att tillhandahålla information som annars skulle behöva samlas in och utvärderas manuellt.

Du kan även hämta rapporten Best Practices Analyzer från din AEM. Se Visa rapporten Best Practices Analyzer för mer information.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab