Vattenstämpla dina resurser watermark-assets

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Adobe Experience Manager Assets Med kan du lägga till en digital vattenstämpel i bilder. Assets har stöd för att använda en bild som vattenstämpel på andra bildfiler. Vattenstämplar kan hjälpa användare att verifiera autenticitet och upphovsrättsskydd för resurserna. En vattenstämpel kan också användas för att ange ett dokuments status, t.ex. konfidentiellt, utkast, giltighet.

Konfigurera Experience Manager till vattenstämpelresurser:

 1. En PNG-fil används som en vattenstämpel. Överför den här filen till din DAM-databas.

 2. Navigera till Tools > Assets > Assets Configurations.

 3. Klicka på System Watermarking Profile.

 4. På System Watermarking Profile pageanger du bildsökvägen som ska överföras till DAM-databasen i steg 1.

 5. Ange vattenstämpelskalan (från 0,0 till 1,0) i förhållande till återgivningsbredden i dialogrutan Scale fält.

 6. Klicka på Save.

  Identifierare för resursduplicering

  note note
  NOTE
  Om du har konfigurerat systemprofilen för vattenstämplar med com.adobe.cq.assetcompute.impl.profile.WatermarkingProfileServiceImpl.cfg.json konfigurationsfilen (OSGi-konfiguration) kan du fortsätta att använda den, men Adobe rekommenderar att du använder den nya metoden.
 7. Skapa en bearbetningsprofil om du vill använda resursmikrotjänster för att använda vattenstämpeln.

  Resursbearbetningsprofil för att skapa vattenstämpel

  Se till att du aktiverar Watermark växla när du skapar bearbetningsprofilen.

 8. Använda bearbetningsprofilerna på en mapp för att skapa material med vattenstämpel.

Tips och begränsningar tips-limitations-bestpractices

 • Du kan använda en enda konfiguration för att vattenstämpla alla resurser. Endast en bild används för vattenstämplar och dess bredd är fast.
 • Du kan placera vattenstämpeln i mitten utan att skriva ut.
 • Textbaserade vattenstämplar stöds inte.

Se även

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab