Resursinsikter asset-insights

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Funktionen Assets Insights gör att ni kan spåra användarbetyg och användningsstatistik för bilder som används på tredjepartswebbplatser, marknadsföringskampanjer och Adobe kreativa lösningar. Det ger insikter om bildens prestanda och popularitet.

Assets Insights samlar in information om användaraktivitet, t.ex. hur många gånger en bild klassificeras, klickas och hur många gånger bilden läses in på webbplatsen. Det tilldelar poäng till bilder baserat på denna statistik. Du kan använda resultat och prestandastatistik för att välja populära bilder som ska ingå i kataloger, marknadsföringskampanjer och så vidare. Man kan till och med utforma arkiverings- och licensförnyelseregler baserat på denna statistik.

För att Assets Insights ska kunna samla in användningsstatistik för bilder från en webbplats måste du inkludera inbäddningskoden för bilden i webbplatskoden.

Om du vill att Assets Insights ska visa användningsstatistik för resurser måste du först konfigurera funktionen att hämta rapportdata från Adobe Analytics. Mer information finns i Konfigurera resursinsikter. Om du vill använda den här funktionen köper du Adobe Analytics separat.

NOTE
Insikter stöds och tillhandahålls endast för bilder.

Visa statistik för en bild viewing-statistics-for-an-image

Du kan visa bakgrundsmusik för resursinsikter från metadatasidan.

 1. I Assets-användargränssnittet markerar du bilden och klickar sedan på Properties i verktygsfältet.

 2. På sidan Egenskaper klickar du på Insights.

 3. Granska användningsinformationen för resursen i Insights -fliken. The Score I avsnittet beskrivs den totala användningen av tillgångar och prestandan för en tillgång.

  Användningspoäng beskriver hur många gånger resursen används i olika lösningar.

  The Impressions poäng är antalet gånger som resursen läses in på webbplatsen. Numret som visas under Clicks är antalet gånger som användaren klickar på resursen.

 4. Granska Usage Statistics för att ta reda på vilka enheter resursen ingick i och vilka kreativa lösningar som nyligen använde den. Ju högre användning, desto större chans att resursen är populär bland användarna. Användningsdata visas under följande rubriker:

  • Asset: Antal gånger som tillgången ingick i en samling eller sammansatt tillgång.
  • Web & Mobile: Antal gånger som resursen ingick i webbplatser och appar.
  • Social: Antal gånger som resursen användes i andra lösningar, till exempel en Adobe Campaign.
  • Email: Antal gånger som resursen användes i e-postkampanjer.

  användningsstatistik

  note note
  NOTE
  Eftersom funktionen Assets Insights vanligtvis hämtar data från lösningar Adobe Analytics Med jämna mellanrum visas kanske inte de senaste data i avsnittet Lösningar. Den tidsperiod som data visas för beror på schemat för hämtningsåtgärden som Assets Insights kör för att hämta Analytics-data.
 5. Om du vill visa prestandastatistik för resursen grafiskt över en tidsperiod väljer du period i Performance Statistics -avsnitt. Detaljer, inklusive klick och visningar, visas som trendlinjer i ett diagram.

  chlimage_1-3

  note note
  NOTE
  Till skillnad från data i avsnittet Lösningar visar avsnittet Prestandastatistik de senaste data.
 6. Om du vill hämta inbäddningskoden för resursen som du inkluderar på webbplatser för att få prestandadata klickar du på Get Embed Code under miniatyrbilden av resursen.

  chlimage_1-98

Visa sammanställd statistik för bilder viewing-aggregate-statistics-for-images

Du kan visa bakgrundsmusik för alla resurser i en mapp samtidigt med Insights View.

 1. I Assets-användargränssnittet navigerar du till den mapp som innehåller de resurser som du vill visa insikter för.
 2. Klicka på Layout i verktygsfältet och välj Insights View.
 3. På sidan visas användningsresultat för resurserna. Jämför omdömen om de olika tillgångarna och få insikter.

Konfigurera resursinsikter configure-asset-insights

Experience Manager Assets hämtar användningsdata om digitala resurser som används av tredjepartswebbplatser från Adobe Analytics. Om du vill att Assets Insights ska kunna hämta data och generera insikter måste du först konfigurera funktionen så att den integreras med Adobe Analytics.

NOTE
Insikter stöds endast och tillhandahålls för bilder.
 1. I Experience Manager, klicka Tools > Assets.

  chlimage_1-73

 2. Klicka på Insights Configuration kort.

 3. Om du vill ha åtkomstinformation för webbtjänsten Analytics går du till Analytics > Admin > Admin Tools > Company Settings > Web Services och kopiera Shared Secret -tangenten.

  I guiden väljer du Data Center och ange visningsnamnet för Company, webbtjänster Username och klistra in Shared Secret -tangenten.

  Klicka på Authenticate.

  Konfigurera Adobe Analytics for Assets Insights i Experience Manager

  Bild: Konfigurera Adobe Analytics för Assets Insights iExperience Manager

 4. När autentiseringen är klar visas rapportsviterna i listrutan. Välj Adobe Analytics Report Suite där ni vill att Assets Insights ska hämta data. Klicka på Add.

 5. Efter Experience Manager ställer in din rapportsvit, klicka på Done.

Mer information finns i Adobe Analytics Web Services.

Sidspårare page-tracker

När du har konfigurerat ditt Adobe Analytics-konto genereras sidspårningskoden åt dig. Så här aktiverar du Assets Insights för att spåra Experience Manager resurser som används på tredjepartswebbplatser, inkluderar sidspårningskoden i webbplatskoden. Använd verktyget Sidspårare i Assets för att generera sidspårningskod.

 1. I Experience Manager, klicka Tools > Assets.

  chlimage_1-73

 2. Från Navigation klickar du på Insights Page Tracker kort.

 3. Klicka Download för att hämta sidspårningskod.

I följande exempelkodfragment visas den sidspårningskod som finns på en exempelwebbsida:

 <head>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/foundation/assetinsights/pagetracker.js"></script>
      <script type="text/javascript">
                assetAnalytics.attrTrackable = 'trackable';
        assetAnalytics.defaultTrackable = false;
        assetAnalytics.attrAssetID = 'aem-asset-id';
        assetAnalytics.assetImpressionPollInterval = 200; // interval in millis
        assetAnalytics.charsLimitForGET = 2000; // bytes
        assetAnalytics.dispatcher.init("assetstesting","abc.net","bee","list1","eVar3","event8","event7");
      </script>

 </head>

Se även

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab