Arbeta med 3D-resurser i Dynamic Media working-with-three-d-assets-dm

Med Dynamic Media kan du överföra, hantera, visa och leverera 3D-resurser som engagerande upplevelser.

 • Enklickspublicering (med Quick Publish i verktygsfältet) för 3D-resurser för att generera en URL.
 • Optimerat stöd för 3D-material med den högkvalitativa, interaktiva Dimensional-visningsförinställningen som drivs av Adobe Dimension.
 • Med 3D Media WCM-komponenten kan du enkelt lägga till 3D-resurser i dina Adobe Experience Manager Sites sidor.

Det krävs ingen ytterligare installation för att använda 3D-resurser i Dynamic Media.

Visa i 3d

3D-format som stöds i Dynamic Media supported-three-d-file-formats-in-dm

Dynamic Media stöder följande 3D-filformat.

Se även 3D-format som stöds i Experience Manager Assets

3D-filtillägg
Filformat
MIME-typ
Anteckningar
GLB
Binär GL-överföring
model/gltf-binary
Materialen och texturerna inkluderas som en enda resurs.
OBJ
WaveFront 3D-objektfil
application/x-tgif
STL
Stereolithografi
application/vnd.ms-pki.stl
USDZ
Zip-arkiv för universell scenbeskrivning
model/vnd.usdz+zip
Stöd endast för intag; ingen bild eller interaktion finns tillgänglig. USDZ är ett tillverkarspecifikt 3D-format som kan visas direkt av Safari eller iOS.

3D Media WCM-komponenten och 3D-förhandsvisningen på en tillgångs informationssida är inte kompatibla med den senaste versionen av Chrome (97.x). Om du i stället vill arbeta med 3D-resurser använder du Firefox eller Safari, eller en tidigare version av Chrome (96.x).

Snabbstart: 3D-resurser i Dynamic Media quick-start-three-d

Följande steg-för-steg-beskrivning av arbetsflödet hjälper dig att komma igång snabbt med 3D-resurser i Dynamic Media.

Innan du arbetar med 3D-resurser i Dynamic Media bör du kontrollera att Experience Manager har redan aktiverat och konfigurerat Dynamic Media-Cloud Service.

Se Konfigurera Dynamic Media-Cloud Service.

Visa och interagera med 3D-resurser viewing-three-d-assets

I det här avsnittet beskrivs hur du visar och interagerar med 3D-resurser på två olika sätt: från sidan med resursinformation och från 3D-mediekomponenten i Sites.

Det interaktiva 3D-visningsprogrammet innehåller bland annat en samling interaktiva kamerakontroller där du kan omforma, zooma och panorera 3D-resursen.

Hur lång tid det tar att öppna en 3D-resurs i vyn Resursinformation beror på flera faktorer. Bland dessa faktorer finns följande:

 • Bandbredd till servern.
 • Latenser till servern
 • Bildens komplexitet.

Dessutom är funktioner i klientdatorn, t.ex. en arbetsstation, bärbar dator eller en mobil pekenhet, också viktiga att tänka på när du manipulerar kameran interaktivt. Ett relativt kraftfullt system med bra grafikfunktioner kan göra den interaktiva 3D-visningen smidigare och mer gynnsam.

TIP
Du kan öppna Dimensional Viewer-förinställningen i Viewer Preset Editor för att öva på att navigera i en 3D-resurs utan att först behöva överföra några 3D-filer. Förinställningen för Dimensional Viewer har en inbyggd 3D-resurs som du kan interagera med.
Se Hantera förinställningar för visningsprogram.

Visa och interagera med en 3D-resurs från sidan med resursinformation viewing-three-d-assets-from-asset-details-page

Se även Förhandsgranska resurser med hjälp av programgränssnittet.

Så här visar och interagerar du med en 3D-resurs från sidan med resursinformation:

 1. Se till att du har överfört 3D-resurser till Experience Manager.

  Se Överför dina 3D-resurser för användning i Dynamic Media.

 2. Från Experience Manager, på Navigation sida, markera Assets > Files.

 3. Nära sidans övre högra hörn, från sidan View nedrullningsbar lista, välja Card View.

 4. Navigera till en 3D-resurs som du vill visa.

 5. Om du vill öppna resursen på detaljsidan väljer du kortet för 3D-resursen.

 6. Gör något av följande på sidan Detaljer för 3D-resursen:

  table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4
  Visa Beskrivning Musåtgärd Åtgärd på pekskärmen
  Vrid kameran Ordna vyn runt 3D-scenen och objekt. Vänsterklicka och dra. Tryck med ett finger och dra.
  Panorera kameran Panorera vyn åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt. Högerklicka och dra. Tryck med två fingrar och dra.
  Zooma kameran Flytta in och ut från områden i 3D-scenen. Rullningshjul. Nyp med två fingrar.
  Ange kameran igen Centrera kameran igen till en punkt på ett objekt i 3D-scenen. Dubbelklicka. Dubbelmarkera.
  Återställ I närheten av det nedre högra hörnet av sidan väljer du ikonen Återställ om du vill återställa målpunkten till mitten av 3D-resursen. Återställ flyttar också kameran närmare eller längre bort för att visa resursen i dess helhet och med en rimlig visningsstorlek.
  Helskärmsläge Om du vill aktivera helskärmsläget väljer du Helskärmsikonen längst ned till höger på sidan.
 7. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Close för att gå tillbaka till Assets-sidan.

Visa och interagera med en 3D-resurs inuti en 3D-mediekomponent interacting-with-asset-inside-three-d-media-component

När en webbsida är i Edit kan du inte interagera med en 3D-resurs. Du kan använda kommandot Preview för att visa webbsidan i sidredigeraren med fullständig tillgång till funktionaliteten i 3D Media-komponenten.

IMPORTANT
Du kan bara utföra den här åtgärden när du har lagt till en 3D-mediekomponent på en webbsida och tilldelat en 3D-resurs till komponenten. Se Lägga till komponenten 3D Media på en webbsida och Tilldela en 3D-resurs till en 3D-mediekomponent.

Se även Förhandsgranska resurser med hjälp av programgränssnittet.

Så här visar och interagerar du med en 3D-resurs i en 3D-mediekomponent:

 1. När en webbsida är i Edit gör du något av följande:

  • Klicka på uppe till höger på sidan Preview att ange Preview läge.
  • Ta bort /editor.html från sidans URL i webbläsaren.

  3D-resurs som visas inuti 3D-mediekomponenten
  En helt interaktiv 3D-resurs som visas i Preview läge.

 2. När du är Preview gör du något av följande:

  table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4
  Visa Beskrivning Musåtgärd Åtgärd på pekskärmen
  Vrid kameran Ordna vyn runt 3D-scenen och objekt. Vänsterklicka och dra. Tryck med ett finger och dra.
  Panorera kameran Panorera vyn åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt. Högerklicka och dra. Tryck med två fingrar och dra.
  Zooma kameran Flytta in och ut från områden i 3D-scenen. Rullningshjul. Nyp med två fingrar.
  Ange kameran igen Centrera kameran igen till en punkt på ett objekt i 3D-scenen. Dubbelklicka. Dubbelmarkera.
  Återställ I närheten av det nedre högra hörnet av sidan väljer du ikonen Återställ om du vill återställa målpunkten till mitten av 3D-resursen. Återställ flyttar också kameran närmare eller längre bort för att visa resursen i dess helhet och med en rimlig visningsstorlek.
  Helskärmsläge Om du vill aktivera helskärmsläget väljer du Helskärmsikonen längst ned till höger på sidan.

Arbeta med 3D Media-komponenten working-with-three-d-media-component

Dynamic Media innehåller en Dynamic Media 3D Media-komponent som du kan använda i Experience Manager Sites för interaktiv visning av 3D-modeller på webbsidor.

Lägga till komponenten 3D Media i sidmallen adding-three-d-media-component-to-page-template

 1. Navigera till Tools > General > Templates.

 2. Navigera till den sidmall som du vill aktivera 3D-komponenten i och markera mallen.

 3. Om du vill öppna mallen väljer du Edit.

 4. I den nedrullningsbara menyn i sidans övre högra hörn väljer du Structure om det inte redan är aktivt.

  3d-media-component-structure

 5. Om du vill markera ett tomt område och öppna det tillhörande verktygsfältet markerar du det tomma området i Layout Container region.

 6. Välj Policy -ikonen för att öppna Policy Editor.

 7. I Properties -avsnittet, under Allowed Components flik, rulla till Dynamic Media och sedan expandera listan och kontrollera 3D Media.

 8. Välj Done för att spara ändringarna och stänga Policy Editor.

  Nu kan du placera Dynamic Media 3D Media-komponenten på alla sidor som använder mallen.

Lägga till komponenten 3D Media på en webbsida adding-the-three-d-media-component-to-a-web-page

Om du använder Experience Manager som webbinnehållshanteringssystem kan du lägga till 3D-resurser på dina webbsidor med hjälp av 3D Media-komponenten.

Se även Lägga till Dynamic Media-resurser på sidor.

 1. Öppna Experience Manager Sites och markera den webbsida där du vill lägga till Dynamic Media 3D Media-komponenten.

 2. Om du vill öppna sidan i sidredigeraren väljer du Edit (penna) ikon. Se till att Edit Läget är markerat i sidans övre högra hörn.

  3d-media-component-add

 3. I verktygsfältet väljer du ikonen för panelen Sida för att växla eller aktivera visningen av panelen.

 4. I sidopanelen väljer du plustecknet för att öppna Components lista.

  3d-media-component-drag-drop

 5. Dra 3D Media -komponenten från Components till den plats på sidan där du vill att 3D-visningsprogrammet ska visas.

Nu kan du tilldela en 3D-resurs till komponenten.

Se Tilldela en 3D-resurs till 3D-mediekomponenten

Valfritt - Konfigurera komponenten 3D Media configuring-the-three-d-component

 1. I Experience Manager Sites sidredigeraren väljer du 3D Media Viewer som du tidigare har lagt till på sidan.

 2. Om du vill öppna dialogrutan för komponentkonfiguration väljer du Configuration ikon (skiftnyckel).

  3d-media-component-config

 3. Välj i listrutan Visningsförinställning i dialogrutan 3D-media Dimensional om du vill tilldela visningsförinställningen Dimensional till komponenten.

  3d-media-component-edit-config

 4. Markera bockmarkeringen i det övre högra hörnet för att spara ändringarna.

Tilldela en 3D-resurs till 3D-mediekomponenten assigning-a-three-d-asset-to-the-component

När du har lagt till en 3D-mediekomponent på en webbsida kan du tilldela den en 3D-resurs.

Se Lägga till komponenten 3D Media på en webbsida.

 1. I Experience Manager Sites sidredigeraren klickar du på Assets ikon som ska öppnas Assets på sidopanelen.

 2. Välj 3D om du bara vill visa filtyper för 3D-resurser.

 3. På sidopanelen söker du efter eller bläddrar till den 3D-resurs som du vill visa på sidan som redigeras.

 4. Dra 3D-resursen från resurspanelen och släpp den på 3D Media som du tidigare har lagt till på sidan.

  Tilldela 3d-resurs till 3d Media-komponent

NOTE
När en webbsida finns på Experience Manager Sites Edit 3D Media-komponenten visar 3D-resursen, men det går inte att interagera med resursen. Du kan använda kommandot Preview för att visa webbsidan i sidredigeraren med fullständig tillgång till funktionaliteten i 3D Media-komponenten.

Publicera statiska Dynamic Media 3D-resurser publishing-three-d-assets

Dynamic Media accepterar olika 3D-filformat som stöds som statiskt innehåll i Dynamic Media. Statiskt innehåll innebär att du kan överföra och publicera 3D-resurser, men det finns inget stöd för dynamisk Bild- eller bildåtergivning som är associerad med 3D-resursen. Orsaken är att Dynamic Media Imaging Server inte känner igen 3D-format. När du har publicerat en 3D-resurs i Dynamic Media får du en direkt URL som du kan kopiera. URL:en för 3D-resursen följer den vanliga Dynamic Media URL-strukturen. Du kan dock inte redigera några parametrar i resursens URL, till skillnad från traditionella bildresurser i Dynamic Media.

Se även Hämta en URL för en statisk resurs.

I Card View, visas en liten globala ikon direkt under namnet på en resurs och till vänster om dess datum och tid för att ange att den publiceras. I List View anger kolumnen Published vilka resurser som har publicerats och inte.

Om du använder Experience Manager som din WCM-fil använder du den här publiceringsmetoden för att lägga till Dynamic Media 3D-resurser direkt på din webbsida.

Se även Publicera Dynamic Media-resurser.

Se även Publicera sidor.

Så här publicerar du statiska Dynamic Media 3D-resurser:

 1. Öppna en 3D-resurs (filformatet GLB, OBJ eller STL).

 2. På detaljsidan i verktygsfältet väljer du Quick Publish.

  3d-asset-quick-publish

 3. Välj Close för att stänga dialogrutan och återgå till sidan med resursinformation.

 4. I listrutan till vänster om 3D-resursens filnamn väljer du Renditions.

  3d-asset-renditions

 5. Välj original. När en 3D-resurs publiceras (eller"aktiveras") URL visas i det nedre vänstra hörnet av sidan om alla följande 3D-resursvillkor uppfylls:

  • 3D-resursen har ett format som stöds (GLB, OBJ, STL och USDZ).
  • 3D-resursen har importerats till Dynamic Media Image Production System (IPS).
  • 3D-resursen publiceras.

  3d-asset-url

 6. Om du vill visa 3D-resursens URL för direktproduktion som du kan kopiera och använda på webbsidor väljer du URL.

Alternativa metoder för publicering av Dynamic Media 3D-resurser med Dimensional Viewer alternate-publish-methods

Använd följande två metoder för att publicera Dynamic Media 3D-resurser om du not använda Experience Manager som din WCM.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab