Skapa Adobe Campaign Forms i AEM creating-adobe-campaign-forms-in-aem

Med AEM kan du skapa och använda formulär som interagerar med Adobe Campaign på din webbplats. Specifika fält kan infogas i formulären och mappas till Adobe Campaign-databasen.

Du kan hantera nya kontaktprenumerationer, avbeställningar och användarprofildata samtidigt som du integrerar deras data i din Adobe Campaign-databas.

Om du vill använda Adobe Campaign-formulär i AEM måste du följa de här stegen som beskrivs i det här dokumentet:

 1. Gör en mall tillgänglig.
 2. Skapa ett formulär.
 3. Redigera formulärinnehåll.

Tre typer av formulär, som är specifika för Adobe Campaign, är tillgängliga som standard:

 • Spara en profil
 • Prenumerera på en tjänst
 • Avbeställ en tjänst

Dessa formulär definierar en URL-parameter som godkänner den krypterade primärnyckeln för en Adobe Campaign-profil. Baserat på den här URL-parametern uppdaterar formuläret data i den associerade Adobe Campaign-profilen.

Även om du skapar de här formulären oberoende av varandra, genererar du i ett vanligt fall en personlig länk till en formulärsida i nyhetsbrevets innehåll, så att mottagarna kan öppna länken och göra ändringar i profildata (oavsett om de avregistrerar, prenumererar eller uppdaterar deras profil).

Formuläret uppdateras automatiskt baserat på användaren. Se Redigera formulärinnehåll för mer information.

Göra en mall tillgänglig making-a-template-available

Innan du kan skapa formulär som är specifika för Adobe Campaign måste du göra de olika mallarna tillgängliga i ditt AEM.

Om du vill göra det går du till Dokumentation för mallar.

Först och främst bör du kontrollera anslutningen mellan författaren och publicera instanser så fungerar Adobe Campaign. Se Integrera med Adobe Campaign Standard eller Integrera med Adobe Campaign 6.1.

NOTE
Se till att acMapping på sidans jcr:innehåll noden är inställd på mapRecipient eller profil när du använder Adobe Campaign 6.1.x eller Adobe Campaign Standard

Skapa ett formulär creating-a-form

 1. Börja i webbplatsadmin.

 2. Bläddra igenom trädstrukturen för att komma till den plats där du vill skapa formuläret på den valda webbplatsen.

 3. Välj Nytt > Ny sida….

 4. Välj antingen Adobe Campaign-profil (AC 6.1) eller Adobe Campaign-profil (ACS) och ange sidegenskaperna.

  note note
  NOTE
  Om mallen inte är tillgänglig går du till Göra en mall tillgänglig -avsnitt.
 5. Klicka Skapa för att skapa formuläret.

  chlimage_1-187

  Då kan du redigera och konfigurera formulärets innehåll.

Redigera formulärinnehåll editing-form-content

Forms som riktar sig till Adobe Campaign har specifika komponenter. Dessa komponenter har ett alternativ som gör att du kan länka varje fält i formuläret till ett fält i Adobe Campaign-databasen.

NOTE
Om den önskade mallen inte är tillgänglig går du till Göra en mall tillgänglig.

I det här avsnittet beskrivs endast specifika länkar till Adobe Campaign. Mer information om hur du använder formulär i Adobe Experience Manager finns i Redigeringslägeskomponenter.

 1. Navigera till formuläret som du vill redigera.

 2. I verktygslådan väljer du Sida > Sidegenskaper… går du till Cloud Service popup-fönstrets flik.

 3. Lägg till tjänsten Adobe Campaign genom att klicka på Lägg till tjänst och sedan välja den konfiguration som motsvarar din Adobe Campaign-instans i tjänstens nedrullningsbara lista. Den här konfigurationen utförs när anslutningen mellan instanserna skapas. Mer information finns i Ansluta AEM till Adobe Campaign.

  note note
  NOTE
  Om det behövs kan du låsa upp konfigurationen genom att klicka på hänglåsikonen för att lägga till tjänsten Adobe Campaign.
 4. Få åtkomst till formulärets allmänna parametrar med Redigera som finns i början av formuläret. The Formulär På -fliken kan du välja en tacksida som användaren ska omdirigeras till efter att formuläret har validerats.

  The Avancerat kan du välja typ av formulär. The Alternativ för inlägg kan du välja mellan tre typer av Adobe Campaign-formulär:

  • Adobe Campaign: Spara profil: låter dig skapa eller uppdatera en mottagare i Adobe Campaign (standardvärde).
  • Adobe Campaign: Prenumerera på tjänster: gör att du kan hantera prenumerationer för en mottagare i Adobe Campaign.
  • Adobe Campaign: Avbeställ tjänsterna: gör att du kan avbryta prenumerationen på en mottagare i Adobe Campaign.

  The Åtgärdskonfiguration I kan du ange om du vill skapa mottagarprofilen i Adobe Campaign-databasen eller inte, om den inte finns än. Om du vill göra det går du till Skapa användare om den inte finns alternativ.

 5. Lägg till de valda komponenterna genom att dra dem från verktygslådan och släppa dem i formuläret. Mer information om tillgängliga Adobe Campaign-specifika komponenter finns i Adobe Form Components.

  chlimage_1-188

 6. Konfigurera de tillagda fälten genom att dubbelklicka på dem. The Adobe Campaign kan du länka fältet till ett fält i Adobe Campaign mottagartabell. Du kan också ange om fältet är en del av avstämningsnyckeln som gör att mottagare som redan finns i Adobe Campaign-databasen kan identifieras.

  note caution
  CAUTION
  The Elementnamn måste vara olika för varje formulärfält. Ändra den om det behövs.
  Varje formulär måste innehålla Krypterad primärnyckel för att hantera mottagare i Adobe Campaign-databasen på rätt sätt.
 7. Aktivera sidan genom att välja Sida > Aktivera sida i verktygslådan. Sidan aktiveras på din webbplats. Du kan visa den genom att gå till AEM. Data i Adobe Campaign-databasen uppdateras när ett formulär har validerats.

Testa ett formulär testing-a-form

När du har skapat ett formulär och redigerat formulärinnehållet kanske du vill testa att formuläret fungerar som det ska.

NOTE
Du måste ha en Krypterad primärnyckel -komponenten i varje formulär. I Komponenter väljer du Adobe Campaign så att bara de komponenterna visas.
I den här proceduren anger du telefonnumret manuellt, men i praktiken får användarna en länk till den här sidan (om de vill avbeställa, prenumerera eller uppdatera din profil) i ett nyhetsbrev. Paketet uppdateras automatiskt beroende på användaren.
Om du vill skapa länken använder du variabeln Identifierare för huvudresurs(Adobe Campaign Standard) eller Krypterad identifierare (Adobe Campaign 6.1) (i en Text och personalisering (kampanj) ), som är länkad till sidan i Adobe Campaign.

Om du vill göra det måste du hämta EPK-filen för en Adobe Campaign-profil manuellt och sedan bifoga den till webbadressen:

 1. Så här hämtar du den krypterade primärnyckeln (EPK) för en Adobe Campaign-profil:

  • I Adobe Campaign Standard - Navigera till Profiler och målgrupper > Profiler, som listar befintliga profiler. Se till att tabellen visar Identifierare för huvudresurs fält i en kolumn (detta kan konfigureras genom att klicka/trycka på Konfigurera lista). Kopiera huvudresursidentifieraren för den önskade profilen.
  • I Adobe Campaign 6.11 går du till Profiler och mål > Mottagare, som listar befintliga profiler. Se till att tabellen visar Krypterad identifierare fält i en kolumn (Detta kan konfigureras genom att högerklicka på en post och välja Konfigurera lista…). Kopiera den krypterade identifieraren för den önskade profilen.
 2. I AEM öppnar du formulärsidan i publiceringsinstansen och lägger till EPK från steg 1 som en URL-parameter: använd samma namn som du tidigare definierade i EPK-komponenten när du redigerar formuläret (till exempel: ?epk=...)

 3. Formuläret kan nu användas för att ändra data och prenumerationer som är kopplade till den länkade Adobe Campaign-profilen. När du har ändrat vissa fält och skickat in formuläret kan du verifiera i Adobe Campaign att data har uppdaterats.

Data i Adobe Campaign-databasen uppdateras när ett formulär har validerats.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2