Arbeta med Adobe Campaign working-with-adobe-campaign

Adobe Campaign är en uppsättning lösningar som gör att ni kan personalisera och leverera kampanjer i alla kanaler, både online och offline.

I den här dokumentationen beskrivs hur du arbetar med Adobe Campaign:

  • Adobe Campaign 6.1, som är den lokala lösningen.
  • Adobe Campaign Standard, den prenumerationsbaserade lösningen.

Se följande:

Du måste ha integrerad AEM med Adobe Campaign.

Om du dessutom vill anpassa dina integreringar ska du läsa följande avsnitt:

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2