Utvecklingsverktyg development-tools

Följande verktygsuppsättningar är tillgängliga för att utveckla dina JCR-, Apache Sling- eller Adobe Experience Manager-program (AEM):

 • en uppsättning bestående av CRXDE Lite och WebDAV. CRXDE Lite är inbäddat i CRX/AEM och gör att du kan utföra standardutvecklingsuppgifter i webbläsaren. Med CRXDE Lite kan du skapa och redigera filer (som .jsp och .java), mappar, mallar, komponenter, dialogrutor, noder, egenskaper och paket när du loggar och integrerar med SVN.

  CRXDE Lite rekommenderas när du inte har direktåtkomst till CRX/AEM-servern, när du utvecklar ett program genom att utöka eller ändra körklara komponenter och Java™-paket eller när du inte behöver en dedikerad felsökare, kodkomplettering och syntaxmarkering.

 • en uppsättning bestående av följande:

  • En integrerad utvecklingsmiljö. Till exempel: Eclipse eller IntelliJ.
  • Ett byggverktyg. Till exempel: Apache Maven.
  • FileVault som har utvecklats av Adobe för att mappa en databas till ett filsystem, ett versionskontrollsystem. Exempel: Subversion.
  • Ett felsökningssystem. Till exempel Jira.
  • Ett centralt system för beroendehantering. Exempel: Apache Archiva.
  • Och ett system för automatisering av bygge. Exempel: Apache Continuum.

  Med den här installationen kan du helt integrera programmet (innehåll, kod, konfiguration) i alla utvecklingsmiljöer och processer. Länken mellan de olika elementen är databasens filsystemrepresentation via FileVault, eftersom alla tidigare nämnda utvecklingsverktyg kan användas med filer.

Tillägg för integrerade utvecklingsmiljöer extensions-for-integrated-development-environments

Adobe har släppt följande tillägg:

Andra verktyg other-tools

AEM levereras med andra verktyg som underlättar utvecklingen:

Verktyg som underlättar skapandet av nya projekt:

NOTE
Följande självstudiekurser kan vara intressanta när du startar ett nytt AEM:
Komma igång med AEM Sites del 1 - Projektinställningar
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2