Adobe Content Package Maven Plugin adobe-content-package-maven-plugin

Använd pluginen Adobe Content Package Maven för att integrera paketets driftsättnings- och hanteringsuppgifter i dina Maven-projekt.

Distributionen av de konstruerade paketen till AEM utförs av plugin-programmet Maven för innehållspaket för Adobe och möjliggör automatisering av uppgifter som normalt utförs med AEM Package Manager.

TIP
Mer information finns i:
  • Plugin-programmet 🔗 för innehållspaketet Adobe finns i AEM as a Cloud Service-dokumentationen för hur du distribuerar AEM program.
  • Artikeln AEM Projektstruktur i AEM as a Cloud Service-dokumentationen innehåller information om hur du strukturerar moderna AEM projekt.
  • AEM Project Archetype-dokumentation som visar hur du startar ett nytt AEM med hjälp av arkivtypen.
Alla tre dokumenten gäller för AEM 6.5.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2