AEM Modernization Tools modernization-tools

Verktyg för AEM möjliggöra enkel konvertering av

Mer information om användningen av dessa verktyg finns i se deras dokumentation.

NOTE
AEM Modernize Tools är community-utvecklade verktyg som inte stöds eller garanteras av Adobe.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2