Skapa en fullfjädrad webbplats (JSP) create-a-fully-featured-website-jsp

NOTE
I den här artikeln beskrivs hur du skapar en webbplats med JSP och baserat på det klassiska användargränssnittet. Adobe rekommenderar att du använder den senaste Adobe Experience Manager-tekniken (AEM) för dina webbplatser enligt den detaljerade beskrivningen i artikeln Komma igång med att utveckla AEM Sites.

Med den här självstudiekursen kan du skapa en komplett webbplats med AEM. Webbplatsen kommer att vara baserad på en allmän webbplats och riktar sig främst till webbutvecklare. All utveckling sker i en författarmiljö.

I den här självstudien beskrivs hur du:

 1. Installera AEM.

 2. Öppna CRXDE Lite (utvecklingsmiljön).

 3. Ställ in projektstrukturen i CRXDE Lite.

 4. Skapa mallen, komponenten och skripten som används som bas för att skapa innehållssidor.

 5. Skapa webbplatsens rotsida och sedan innehållssidorna.

 6. Skapa följande komponenter som ska användas på sidorna:

  • Övre navigering
  • Lista underordnade
  • Logotyp
  • Bild
  • Text-Image
  • Sök
 7. Inkludera olika grundkomponenter.

När du har utfört alla steg ska sidorna se ut så här:

chlimage_1-24

Ladda ned slutresultatet

Ladda ned webbplatsen-1.0.zip om du vill följa med i självstudiekursen i stället för att genomföra övningarna. Den här filen är ett AEM innehållspaket som innehåller resultatet av den här självstudiekursen. Använd Pakethanteraren för att installera paketet på författarinstansen.

OBS! Om du installerar det här paketet skrivs resurser på den författarinstans som du har skapat med den här självstudiekursen över.

Webbplatsinnehållspaket

Hämta fil

Installera Adobe Experience Manager installing-adobe-experience-manager

Om du vill installera en AEM för att utveckla webbplatsen följer du instruktionerna för att konfigurera en distributionsmiljö med författare och publiceringsinstanser, eller utföra en allmän installation. Den generiska installationen innefattar att hämta den AEM QuickStart JAR-filen, placera filen license.properties i samma katalog som JAR-filen och dubbelklicka på JAR-filen.

När du har installerat AEM kommer du åt utvecklingsmiljön i CRXDE Lite genom att klicka på länken CRXDE Lite på välkomstsidan:

chlimage_1-25

NOTE
URL:en för CRXDE Lite för en AEM som installeras lokalt med standardporten är https://localhost:4502/crx/de/.

Konfigurera projektstrukturen i CRXDE Lite setting-up-the-project-structure-in-crxde-lite

Använd CRXDE Lite för att skapa programstrukturen för mywebsite i databasen:

 1. Högerklicka i trädet till vänster om CRXDE Lite på /apps mapp och klicka på Skapa > Skapa Mapp. I Skapa mapp dialogruta, typ mywebsite som mappnamn och klicka på OK.

 2. Högerklicka på /apps/mywebsite mapp och klicka på Skapa > Skapa mapp. I Skapa mapp dialogruta, typ components som mappnamn och klicka på OK.

 3. Högerklicka på /apps/mywebsite mapp och klicka på Skapa > Skapa mapp. I Skapa mapp dialogruta, typ templates som mappnamn och klicka på OK.

  Strukturen i trädet bör nu se ut ungefär så här:

  chlimage_1-26

 4. Klicka Spara alla.

Konfigurera designen setting-up-the-design

I det här avsnittet skapar du designen för programmet med verktyget Designer. Designen innehåller CSS och bildresurser för din webbplats.

NOTE
Klicka på följande länk för att ladda ned mywebsite.zip. Arkivet innehåller filerna static.css och image för din design.

Exempel på static.css-fil och bilder

Hämta fil

 1. På AEM välkomstsida klickar du på verktyg. (https://localhost:4502/libs/cq/core/content/welcome.html)

  chlimage_1-27

 2. Välj Designer mapp och klicka sedan på Nytt > Ny sida. Typ mywebsite som titel och klicka Skapa.

 3. Om mywebsite-objektet inte visas i tabellen uppdaterar du trädet eller tabellen.

 4. Använda WebDAV åtkomst till URL:en på https://localhost:4502, kopiera exemplet static.css och images mappen från den nedladdade filen minwebsite.zip till /etc/designs/mywebsite mapp.

  chlimage_1-28

Skapa innehållsidesmallen, komponenten och skriptet creating-the-contentpage-template-component-and-script

I det här avsnittet skapar du följande:

 • Den innehållsidesmall som används för att skapa innehållssidor på exempelwebbplatsen.
 • Den innehållsideskomponent som används för att återge sidor med innehåll.
 • Innehållssidans skript.

Skapa innehållsidesmallen creating-the-contentpage-template

Skapa en mall som du kan använda som bas för webbplatsens webbsidor.

En mall definierar standardinnehållet för en ny sida. Komplexa webbplatser kan använda flera mallar för att skapa olika typer av sidor på webbplatsen. I den här övningen är alla sidor baserade på en enkel mall.

 1. Högerklicka i mappträdet i CRXDE Lite /apps/mywebsite/templates och klicka Skapa > Skapa mall.

 2. I dialogrutan Skapa mall skriver du följande värden och klickar sedan på Nästa:

  • Etikett: innehållpage
  • Titel: Min mall för webbplatsinnehåll
  • Beskrivning: Det här är min mall för webbplatsens innehållssida
  • Resurstyp: mywebsite/components/contentpage

  Använd standardvärdet för egenskapen Ranking.

  chlimage_1-29

  Resurstypen identifierar komponenten som återger sidan. I det här fallet återges alla sidor som skapats med innehållsidesmallen av mywebsite/components/contentpage -komponenten.

 3. Om du vill ange sökvägarna för sidorna som kan använda den här mallen klickar du på plusknappen och skriver /content(/.*)? i textrutan som visas. Klicka sedan på Nästa.

  chlimage_1-30

  Värdet för den tillåtna sökvägsegenskapen är en reguljärt uttryck. Sidor som har en sökväg som matchar uttrycket kan använda mallen. I det här fallet matchar det reguljära uttrycket sökvägen för /content och alla undersidor.

  När en författare skapar en sida under /content, innehållsida -mallen visas i en lista med tillgängliga mallar som ska användas.

 4. Klicka Nästa i Tillåtna överordnade och Tillåtna underordnade och klicka på OK. Klicka på CRXDE Lite Spara alla.

  chlimage_1-31

Skapa innehållsideskomponenten creating-the-contentpage-component

Skapa komponent som definierar innehållet och återger sidorna som använder innehållsidesmallen. Platsen för komponenten måste motsvara värdet för egenskapen Resurstyp i innehållsidesmallen.

 1. Högerklicka i CRXDE Lite /apps/mywebsite/components och klicka Skapa > Komponent.

 2. I Skapa komponent skriver du följande egenskapsvärden:

  • Etikett: innehållpage
  • Titel: Sidkomponent för mitt webbplatsinnehåll
  • Beskrivning: Det här är komponenten för innehållssidan på min webbplats

  chlimage_1-32

  Platsen för den nya komponenten är /apps/mywebsite/components/contentpage. Den här sökvägen motsvarar innehållsmallens resurstyp (minus den ursprungliga /apps/ del av banan).

  Denna korrespondens kopplar mallen till komponenten och är avgörande för att webbplatsen ska fungera korrekt.

 3. Klicka Nästa tills panelen Tillåtna underordnade i dialogrutan visas och klicka sedan på OK. Klicka på CRXDE Lite Spara alla.

  Strukturen ser nu ut så här:

  chlimage_1-33

Utveckla skript för komponenten ContentPage developing-the-contentpage-component-script

Lägg till kod i skriptet contentpage.jsp för att definiera sidinnehållet.

 1. Öppna filen i CRXDE Lite contentpage.jsp in /apps/mywebsite/components/contentpage. Filen innehåller följande kod som standard:

  code language-java
  <%--
  
   My Website Content Page Component component.
  
   This is My Website Content Page Component.
  
  --%><%
  %><%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  %><%@page session="false" %><%
  %><%
    /* TODO add you code here */
  %>
  
 2. Kopiera följande kod och klistra in den i contentpage.jsp efter standardkoden:

  code language-java
  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
  "https://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  <title>My title</title>
  </head>
  <body>
  <div>My body</div>
  </body>
  </html>
  
 3. Klicka Spara alla för att spara ändringarna.

Skapa webbsidor och innehållssidor creating-your-website-page-and-content-pages

I det här avsnittet skapar du följande sidor som alla använder innehållsmallen: Min webbplats, engelska, produkter, tjänster och kunder.

 1. På AEM välkomstsida (https://localhost:4502/libs/cq/core/content/welcome.html) klickar du på Webbplatser.

  chlimage_1-34

 2. Välj Webbplatser mapp och klicka sedan på Nytt > Ny sida.

 3. I Skapa sida anger du följande:

  • Titel: My Website
  • Namn: mywebsite
  • Välj My Website Content Page Template

  chlimage_1-35

 4. Klicka Skapa. Välj /Webbplatser/Min webbplats sida och klicka Nytt > Ny sida.

 5. Ange följande egenskapsvärden i dialogrutan Skapa sida och klicka sedan på Skapa:

  • Titel: engelska
  • Namn: en
  • Välj sidmallen Min webbplats innehåll
 6. Välj /Webbplatser/Min webbplats/engelska sida och klicka Nytt> Ny sida.

 7. I Skapa sida anger du följande egenskapsvärden och klickar sedan på Skapa:

  • Title: Products
  • Välj sidmallen Min webbplats innehåll
 8. Välj /Webbplatser/Min webbplats/engelska sida och klicka Nytt > Ny sida.

 9. I Skapa sida anger du följande egenskapsvärden och klickar sedan på Skapa:

  • Titel: Tjänster
  • Välj sidmallen Min webbplats innehåll
 10. Välj /Webbplatser/Min webbplats/engelska sida och klicka Nytt > Ny sida.

 11. I Skapa sida anger du följande egenskapsvärden och klickar sedan på Skapa:

  • Title: Customers
  • Välj sidmallen Min webbplats innehåll

  Din struktur ser ut så här:

  chlimage_1-36

 12. Om du vill länka dina sidor till min webbplatsdesign väljer du i CRXDE Lite /content/mywebsite/en/jcr:content nod. På fliken Egenskaper anger du följande värden för en ny egenskap och klickar sedan på Lägg till:

  • Namn: cq:designPath
  • Typ: String
  • Värde: /etc/designs/mywebsite

  chlimage_1-37

 13. Öppna på en ny webbläsarflik eller i ett nytt fönster https://localhost:4502/content/mywebsite/en/products.html för att se sidan Produkter:

  chlimage_1-38

Förbättra innehållssidans skript enhancing-the-contentpage-script

I det här avsnittet beskrivs hur du förbättrar innehållsidesskriptet med AEM Foundation-komponentskript och genom att skriva egna skript.

När du är klar Produkter sidan ska se ut så här:

chlimage_1

Använda skript för startsidan using-the-foundation-page-scripts

I den här övningen konfigurerar du sidinnehållskomponenten så att dess överordnade typ är AEM sidkomponent. Eftersom komponenter ärver funktionerna i sin supertyp ärver sidinnehållet skripten och egenskaperna för sidkomponenten.

I en komponent-JSP-kod kan du till exempel referera till de skript som supertypskomponenten tillhandahåller som om de är inkluderade i komponenten.

 1. I CRXDE Lite lägger du till en egenskap i /apps/mywebsite/components/contentpage nod.

  1. Välj /apps/mywebsite/components/contentpage nod.

  2. Ange följande egenskapsvärden längst ned på fliken Egenskaper och klicka sedan på Lägg till:

   • Namn: sling:resourceSuperType
   • Typ: Sträng
   • Värde: grund/komponenter/sida
  3. Klicka på Spara alla.

 2. Öppna contentpage.jsp fil under /apps/mywebsite/components/contentpage och ersätt den befintliga koden med följande kod:

  code language-xml
  <%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  %><%@page session="false" contentType="text/html; charset=utf-8" %><%
  %><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "https://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  <html>
  <cq:include script="head.jsp"/>
  <cq:include script="body.jsp"/>
  </html>
  
 3. Spara ändringarna.

 4. Läs in sidan Produkter igen i webbläsaren. Den ser ut så här:

  chlimage_1-1

  Öppna sidans källa för att se JavaScript- och HTML-elementen som genereras av head.jsp- och body.jsp-skripten. Följande skriptutdrag öppnas Sidekick när du öppnar sidan:

  code language-java
  CQ.WCM.launchSidekick("/content/mywebsite/en/products",
        {propsDialog: "/libs/foundation/components/page/dialog",
          locked: false locked: false
         });
  

Använda egna skript using-your-own-scripts

I det här avsnittet skapar du flera skript som varje skript skapar en del av sidans brödtext. Sedan skapar du filen body.jsp i pagcontent-komponenten för att åsidosätta body.jsp i AEM Page-komponenten. I filen body.jsp tar du med skript som genererar olika delar av sidans brödtext.

Tips: När en komponent innehåller en fil som har samma namn och relativa plats som en fil i komponentens supertyp, anropas den överläggning.

 1. Skapa filen i CRXDE Lite left.jsp under /apps/mywebsite/components/contentpage:

  1. Högerklicka på noden /apps/mywebsite/components/contentpageväljer du Skapa ​ och sedan Skapa fil.

  2. I fönstret skriver du left.jsp som Namn och klicka OK.

 2. Redigera filen left.jsp för att ta bort befintligt innehåll och ersätta med följande kod:

  code language-java
  <%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  %><div class="left">
  <div>logo</div>
  <div>newslist</div>
  <div>search</div>
  </div>
  
 3. Spara ändringarna.

 4. Skapa filen i CRXDE Lite center.jsp under /apps/mywebsite/components/contentpage:

  1. Högerklicka på noden /apps/mywebsite/components/contentpage, markera Skapa sedan Skapa fil.

  2. Skriv i dialogrutan center.jsp as Namn och klicka OK.

 5. Redigera filen center.jsp om du vill ta bort det befintliga innehållet och ersätta det med följande kod:

  code language-java
  <%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  %><div class="center">
  <div>trail</div>
  <div>title</div>
  <div>parsys</div>
  </div>
  
 6. Spara ändringarna.

 7. Skapa filen i CRXDE Lite right.jsp under /apps/mywebsite/components/contentpage:

  1. Högerklicka på noden /apps/mywebsite/components/contentpage, markera Skapa sedan Skapa fil.

  2. Skriv i dialogrutan right.jsp as Namn och klicka OK.

 8. Redigera filen right.jsp för att ta bort befintligt innehåll och ersätta med följande kod:

  code language-java
  <%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  %><div class="right">
  <div>iparsys</div>
  </div>
  
 9. Spara ändringarna.

 10. Skapa filen i CRXDE Lite body.jsp under /apps/mywebsite/components/contentpage:

 11. Redigera filen body.jsp för att ta bort befintligt innehåll och ersätta med följande kod:

  code language-java
  <%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  %><body>
  <div id="CQ">
  <div class="topnav">topnav</div>
  <div class="content">
  <cq:include script="left.jsp" />
  <cq:include script="center.jsp" />
  <cq:include script="right.jsp" />
  </div>
  <div class="footer">
  <div class="toolbar">toolbar</div>
  </div>
  </div>
  </body>
  
 12. Spara ändringarna.

 13. Läs in sidan Produkter igen i webbläsaren. Den ser ut så här:

  chlimage_1-2

Skapa den övre navigeringskomponenten creating-the-top-navigation-component

I det här avsnittet skapar du en komponent som visar länkar till alla sidor på den översta nivån på webbplatsen för att underlätta navigeringen. Det här komponentinnehållet visas överst på alla sidor som skapas med innehållsidesmallen.

I den första versionen av den översta navigeringskomponenten (överst) är navigeringsobjekten endast textlänkar. I den andra versionen implementerar du topnav med bildnavigeringslänkar.

När du är klar bör den övre navigeringen se ut så här:

chlimage_1-39

Skapa den övre navigeringskomponenten creating-the-top-navigation-component-1

 1. Högerklicka i CRXDE Lite /apps/mywebsite/components, markera Skapa sedan Skapa komponent.

 2. I Skapa komponent anger du följande:

  • Etikett: topnav

  • Titel: My Top Navigation Component

  • Beskrivning: This is My Top Navigation Component

 3. Klicka Nästa tills du kommer till det sista fönstret där du klickar OK. Spara ändringarna.

Lägg till återgivningsskriptet längst upp för att generera textlänkar till underordnade sidor:

 1. Öppna filen i CRXDE Lite topnav.jsp under /apps/mywebsite/components/topnav.

 2. Ersätt koden som finns där genom att kopiera och klistra in följande kod:

  code language-xml
  <%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  %><%@ page import="java.util.Iterator,
      com.day.text.Text,
      com.day.cq.wcm.api.PageFilter, com.day.cq.wcm.api.Page" %><%
    /* get starting point of navigation */
    Page navRootPage = currentPage.getAbsoluteParent(2);
    if (navRootPage == null && currentPage != null) {
    navRootPage = currentPage;
    }
    if (navRootPage != null) {
      Iterator<Page> children = navRootPage.listChildren(new PageFilter(request));
      while (children.hasNext()) {
        Page child = children.next();
        %><a href="<%= child.getPath() %>.html"><%=child.getTitle() %></a><%
      }
    }
  %>
  

Inkludera översta navigering i innehållsideskomponenten including-top-navigation-in-the-contentpage-component

Så här inkluderar du topnav i innehållsideskomponenten:

 1. Öppna CRXDE Lite i body.jsp under /apps/mywebsite/components/contentpageoch ersätt:

  code language-xml
  <div class="topnav">topnav</div>
  

  med:

  code language-xml
  <cq:include path="topnav" resourceType="mywebsite/components/topnav" />
  
 2. Spara ändringarna.

 3. Läs in produktsidan igen i webbläsaren. Den översta navigeringen ser ut så här:

  chlimage_1-40

Förbättra sidor med undertexter enhancing-pages-with-subtitles

Komponenten Sida definierar egenskaper som gör att du kan ange underrubriker för sidor. Lägg till undertexter med information om sidinnehållet.

 1. Öppna Produkter sida.

 2. På Sidekick Sida flik, klicka Sidegenskaper.

 3. Utöka på fliken Grundläggande i dialogrutan Fler rubriker och beskrivningar, och Underrubrik egenskap, typ vad vi gör. Klicka OK.

 4. Upprepa föregående steg för att lägga till underrubriken om våra tjänster till Tjänster sida.

 5. Upprepa föregående steg för att lägga till underrubriken det förtroende vi får till Kunder sida.

  Tips: I CRXDE Lite väljer du noden /content/mywebsite/en/products/jcr:content för att se att undertextegenskapen har lagts till.

Förbättra återgivningsskriptet för den övre komponenten så att bildlänkar används i stället för hypertext för navigeringskontrollerna. Bilden innehåller länkmålets titel och underrubrik.

Denna övning demonstrerar Bearbetning av försäljningsbegäran. Skriptet topnav.jsp ändras för att anropa ett skript som dynamiskt genererar bilder som ska användas för sidnavigeringslänkarna. I den här övningen tolkar Sling URL:en för bildkällfiler för att avgöra vilket skript som ska användas för att återge bilderna.

Till exempel kan bildlänken till sidan Produkter vara https://localhost:4502/content/mywebsite/en/products.navimage.png. Sling tolkar denna URL för att fastställa resurstypen och skriptet som ska användas för att återge resursen:

 1. Sling avgör sökvägen till resursen som ska /content/mwebysite/en/products.png.

 2. Sling matchar den här sökvägen med /content/mywebsite/en/products nod.

 3. Sling avgör sling:resourceType för noden som ska mywebsite/components/contentpage.

 4. Sling hittar det skript i den här komponenten som bäst matchar URL-väljaren ( navimage) och filnamnstillägg ( png).

I den här övningen matchar Sling dessa URL:er med det /apps/mywebsite/components/contentpage/navimage.png.java-skript som du skapar.

 1. Öppna CRXDE Lite i topnav.jsp under /apps/mywebsite/components/topnav.Leta reda på innehållet i ankarelementet (rad 14):

  code language-xml
  <%=child.getTitle() %>
  
 2. Ersätt ankarinnehållet med följande kod:

  code language-xml
  <img alt="<%= child.getTitle() %>" src="<%= child.getPath() %>.navimage.png">
  
 3. Spara ändringarna.

 4. Högerklicka på /apps/mywebsite/components/contentpage och klicka på Skapa > Skapa fil.

 5. I Skapa fil fönster, som Namn, typ navimage.png.java.

  Filnamnstillägget .java anger för Sling att stödet för Apache Sling Scripting Java™ ska användas för att kompilera skriptet och skapa en serverlet.

 6. Kopiera följande kod till navimage.png.java.Koden utökar klassen AbstractImageServlet:

  • AbstraktImageServlet skapar ett ImageContext-objekt som lagrar den aktuella resursens egenskaper.
  • Resursens överordnade sida extraheras från ImageContext-objektet. Därefter hämtas sidans titel och underrubrik.
  • ImageHelper används för att generera bilden från filen navimage_bg.jpg för webbplatsdesignen, sidrubriken och sidans underrubrik.
  code language-java
  package apps.mywebsite.components.contentpage;
  
  import java.awt.Color;
  import java.awt.Paint;
  import java.awt.geom.Rectangle2D;
  
  import java.io.IOException;
  import javax.jcr.RepositoryException;
  
  import com.day.cq.wcm.api.Page;
  import com.day.cq.wcm.api.PageManager;
  import com.day.cq.wcm.api.components.Component;
  import com.day.cq.wcm.api.designer.Designer;
  
  import com.day.cq.commons.SlingRepositoryException;
  import com.day.cq.wcm.commons.WCMUtils;
  import com.day.cq.wcm.commons.AbstractImageServlet;
  import com.day.cq.commons.ImageHelper;
  
  import com.day.image.Font;
  import com.day.image.Layer;
  
  import org.apache.sling.api.SlingHttpServletRequest;
  import org.apache.sling.api.SlingHttpServletResponse;
  import org.apache.sling.api.resource.Resource;
  import org.apache.sling.api.servlets.SlingSafeMethodsServlet;
  
  /**
   * Renders the navigation image
   */
  public class navimage_png extends AbstractImageServlet {
  
     protected Layer createLayer(ImageContext ctx)
         throws RepositoryException, IOException {
       PageManager pageManager = ctx.resolver.adaptTo(PageManager.class);
       Page currentPage = pageManager.getContainingPage(ctx.resource);
  
       /* constants for image appearance */
       int scale = 6;
       int paddingX = 24;
       int paddingY = 24;
       Color bgColor = new Color(0x004a565c, true);
  
       /* obtain the page title */
       String title = currentPage.getTitle();
       if (title == null) {
         title = currentPage.getName();
       }
  
       /* format the title text */
       title = title.toUpperCase();
       Paint titleColor = Color.WHITE;
       Font titleFont = new Font("Myriad Pro", 10 * scale, Font.BOLD);
       int titleBase = 10 * scale;
  
       /* obtain and format the page subtitle */
       String subtitle = currentPage.getProperties().get("subtitle", "");
       Paint subtitleColor = new Color(0xffa9afb1, true);
       Font subTitleFont = new Font("Tahoma", 7);
       int subTitleBase = 20;
  
       /* create a layer that contains the background image from the mywebsite design */
       Designer dg = ctx.resolver.adaptTo(Designer.class);
       String imgPath = new String(dg.getDesignPath(currentPage)+"/images/navimage_bg.jpg");
       Layer bg = ImageHelper.createLayer(ctx.resolver.resolve(imgPath));
  
       /* draw the title text (4 times bigger) */
       Rectangle2D titleExtent = titleFont.getTextExtent(0, 0, 0, 0, title, Font.ALIGN_LEFT, 0, 0);
       Rectangle2D subtitleExtent = subTitleFont.getTextExtent(0, 0, 0, 0, subtitle, Font.ALIGN_LEFT, 0, 0);
  
       /* ensure subtitleExtent is wide enough */
       if ( subtitle.length() > 0 ) {
         int titleWidth = (int)titleExtent.getWidth() / scale;
         if ( subtitleExtent.getWidth() > titleWidth && subtitleExtent.getWidth() + 2 * paddingX >
   bg.getWidth() ) {
           int charWidth = (int)subtitleExtent.getWidth() / subtitle.length();
           int maxWidth = (bg.getWidth() > titleWidth + 2 * paddingX ? bg.getWidth() - 2 * paddingX : titleWidth);
           int len = (maxWidth - ( 2 * charWidth) ) / charWidth;
           subtitle = subtitle.substring(0, len) + "...";
           subtitleExtent = subTitleFont.getTextExtent(0, 0, 0, 0, subtitle, Font.ALIGN_LEFT, 0, 0);
         }
       }
       int width = Math.max((int) titleExtent.getWidth(), (int) subtitleExtent.getWidth());
      /* create the text layer */
       Layer text = new Layer(width, (int) titleExtent.getHeight() + 40, new Color(0x01ffffff, true));
       text.setPaint(titleColor);
       text.drawText(0, titleBase, 0, 0, title, titleFont, Font.ALIGN_LEFT | Font.ALIGN_BASE, 0, 0);
       text.resize(text.getWidth() / scale, text.getHeight() / scale);
       text.setX(0);
       text.setY(0);
  
       if (subtitle.length() > 0) {
         /* draw the subtitle normal sized */
         text.setPaint(subtitleColor);
         text.drawText(0, subTitleBase, 0, 0, subtitle, subTitleFont, Font.ALIGN_LEFT | Font.ALIGN_BASE, 0, 0);
       }
  
       /* merge the image and text layers */
       text.setY(paddingY);
       text.setX(paddingX);
       text.setBackgroundColor(bgColor);
  
       int bgWidth = bg.getWidth();
       if ( text.getWidth() + 2 * paddingX > bgWidth ) {
         bgWidth = text.getWidth() + 2 * paddingX;
         bg.resize(bgWidth, bg.getHeight());
       }
       bg.merge(text);
  
       return bg;
     }
   }
  
 7. Spara ändringarna.

 8. Läs in sidan Produkter igen i webbläsaren. Den övre navigeringen visas nu på följande sätt:

  screen_shot_2012-03-07at10047pm

Skapa komponenten List Children creating-the-list-children-component

Skapa komponenten listchild som genererar en lista med sidlänkar som innehåller sidans titel, beskrivning och datum (till exempel produktsidor). Länkarna är avsedda för den aktuella sidans underordnade sidor, eller för en rotsida som anges i komponentdialogrutan.

chlimage_1-41

Skapar produktsidor creating-product-pages

Skapa två sidor under sidan Produkter. För varje sida som beskriver två specifika produkter anger du en titel, en beskrivning och ett datum.

 1. Markera Webbplatser/Min webbplats/engelska/Produkter i mappträdet på sidan Webbplatser och klicka på Ny > Ny sida.

 2. Ange följande egenskapsvärden i dialogrutan och klicka sedan på Skapa:

  • Title: Product 1.
  • Namn: product1.
  • Välj Min mall för webbplatsinnehåll
 3. Skapa en till sida under Produkter med följande egenskapsvärden:

  • Titel: Produkt 2
  • Namn: product2
  • Välj Min mall för webbplatsinnehåll
 4. I CRXDE Lite anger du en beskrivning och ett datum för sidan Product 1:

  1. Välj /content/mywebsite/en/products/product1/jcr:content nod.

  2. I Egenskaper anger du följande värden:

   • Namn: jcr:description
   • Typ: String
   • Värde: This is a description of the Product 1!.
  3. Klicka Lägg till.

  4. I Egenskaper skapar du en annan egenskap med följande värden:

   • Namn: datum
   • Typ: String
   • Value: 02/14/2008
   • Klicka på Lägg till.
  5. Klicka på Spara alla.

 5. I CRXDE Lite anger du en beskrivning och ett datum för sidan Product 2:

  1. Välj noden /content/mywebsite/en/products/product2/jcr:content.

  2. I Egenskaper anger du följande värden:

   • Namn: jcr:description
   • Typ: String
   • Värde: Detta är en beskrivning av produkt 2!.
  3. Klicka Lägg till.

  4. Ersätt de tidigare värdena i samma textrutor med följande värden:

   • Namn: datum
   • Typ: String
   • Värde: 05/11/2012
   • Klicka på Lägg till.
  5. Klicka på Spara alla.

Skapa komponenten List Children creating-the-list-children-component-1

Så här skapar du komponenten listchildren:

 1. Högerklicka i CRXDE Lite /apps/mywebsite/components, markera Skapa sedan Skapa komponent.

 2. Ange följande egenskapsvärden i dialogrutan och klicka sedan på Nästa:

  • Etikett: listchildren.
  • Titel: Min ListChildren-komponent.
  • Beskrivning: Detta är Min ListChildren-komponent.
 3. Fortsätt klicka på Nästa tills panelen Tillåtna underordnade visas och klicka sedan på OK.

Skapa skriptet List Children creating-the-list-children-script

Utveckla skriptet för listchild-komponenten.

 1. Öppna filen i CRXDE Lite listchildren.jsp under /apps/mywebsite/components/listchildren.

 2. Ersätt standardkoden med följande kod:

  code language-xml
  <%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  %><%@ page import="java.util.Iterator,
       com.day.cq.wcm.api.PageFilter"%><%
     /* Create a Page object using the path of the current page */
     String listroot = properties.get("listroot", currentPage.getPath());
     Page rootPage = pageManager.getPage(listroot);
     /* iterate through the child pages and gather properties */
     if (rootPage != null) {
       Iterator<Page> children = rootPage.listChildren(new PageFilter(request));
       while (children.hasNext()) {
         Page child = children.next();
         String title = child.getTitle() == null ? child.getName() : child.getTitle();
         String date = child.getProperties().get("date","");
         %><div class="item">
         <a href="<%= child.getPath() %>.html"><b><%= title %></b></a>
         <span><%= date %></code><br>
         <%= child.getProperties().get("jcr:description","") %><br>
         </div><%
       }
     }
   %>
  
 3. Spara ändringarna.

Skapa dialogrutan Lista underordnade creating-the-list-children-dialog

Skapa den dialogruta som används för att konfigurera komponentegenskaperna listchildren.

 1. Skapa dialognoden under komponenten listchildren:

  1. I CRXDE Lite högerklickar du på /apps/mywebsite/components/listchildrenoch klicka på Skapa > Dialogrutan Skapa.

  2. Ange följande egenskapsvärden i dialogrutan och klicka på OK

   • Etikett: dialog

   • Titel: Edit Component och klicka OK.

  screen_shot_2012-03-07at45818pm

  Med följande egenskaper:

  screen_shot_2012-03-07at50415pm

 2. Välj /apps/mywebsite/components/listchildren/dialog/items/items/tab1 nod.

 3. Ändra värdet för title egenskap till List Children

  chlimage_1-42

 4. Markera noden tab1 och klicka på Skapa > Skapa nod, ange följande egenskapsvärden och klicka på OK:

  • Namn: objekt
  • Typ: cq:WidgetCollection

  screen_shot_2012-03-07at51018pm

 5. Skapa en nod under noden items med följande egenskapsvärden:

  • Namn: listroot
  • Typ: cq:Widget

  screen_shot_2012-03-07at51031pm

 6. Lägg till egenskaper för listrotnoden för att konfigurera den som ett textfält. Varje rad i följande tabell representerar en egenskap. När du är klar klickar du på Spara alla.

  table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3
  Namn Typ Värde
  fieldLabel Sträng Sökväg till listroten
  name Sträng ./listroot
  xtype Sträng textfält

  screen_shot_2012-03-07at51433pm

Ta med listunderordnade i komponenten ContentPage including-list-children-in-the-contentpage-component

Så här tar du med komponenten listchild i innehållsideskomponenten:

 1. Öppna filen i CRXDE Lite left.jsp under /apps/mywebsite/components/contentpage och hitta följande kod (rad 4):

  code language-xml
  <div>newslist</div>
  
 2. Ersätt koden med följande kod:

  code language-xml
  <cq:include path="newslist" resourceType="mywebsite/components/listchildren" />
  
 3. Spara ändringarna.

Visa listans underordnade på en sida viewing-list-children-in-a-page

Om du vill se den här komponentens fullständiga funktion kan du visa sidan Produkter:

 • när den överordnade sidan ("Sökväg till listrot") inte har definierats.
 • när den överordnade sidan ("Sökväg till listrot") har definierats.
 1. Läs in produktsidan igen i webbläsaren. Komponenten listchildren ser ut så här:

  chlimage_1-43

 2. chlimage_1-44

 3. Som sökväg till listroten anger du: /content/mywebsite/en. Klicka på OK. Komponenten listchildren på sidan ser nu ut så här:

  chlimage_1-45

Skapa Logo-komponenten creating-the-logo-component

Skapa en komponent som visar företagets logotyp och tillhandahåller en länk till webbplatsens hemsida. Komponenten innehåller en dialogruta för designläge så att egenskapsvärden lagras i webbplatsdesignen (https://experienceleague.adobe.com/etc/designs/mywebsite?lang=sv):

 • Egenskapsvärdena gäller för alla instanser av komponenten som läggs till på sidor som använder designen.
 • Egenskaperna kan konfigureras med valfri instans av komponenten som finns på en sida som använder designen.

Dialogrutan för designläge innehåller egenskaper för att ange bilden och länksökvägen. Logotypkomponenten placeras uppe till vänster på alla sidor på webbplatsen.

När du är klar ska den se ut så här:

chlimage_1-46

NOTE
Adobe Experience Manager har en komplett logotypkomponent ( /libs/foundation/components/logo).

Skapa logokomponentnoden creating-the-logo-component-node

Så här skapar du logotypkomponenten:

 1. I CRXDE Lite högerklickar du på /apps/mywebsite/components och väljer Skapa sedan Skapa komponent.

 2. I dialogrutan Skapa komponent anger du följande egenskapsvärden och klickar sedan på Nästa:

  • Etikett: logo.
  • Titel: My Logo Component.
  • Beskrivning: This is My Logo Component.
 3. Klicka på Nästa tills du kommer till den sista panelen i dialogrutan och klicka sedan på OK.

Skapa logotypskript creating-the-logo-script

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar skriptet för att visa logotypbilden med en länk till hemsidan.

 1. Öppna filen i CRXDE Lite logo.jsp under /apps/mywebsite/components/logo.

 2. Följande kod skapar länken till webbplatsens hemsida och lägger till en referens till logotypbilden. Kopiera koden till logo.jsp:

  code language-xml
  <%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  %><%@ page import="com.day.text.Text,
            com.day.cq.wcm.foundation.Image,
            com.day.cq.commons.Doctype" %><%
    /* obtain the path for home */
    long absParent = currentStyle.get("absParent", 2L);
    String home = Text.getAbsoluteParent(currentPage.getPath(), (int) absParent);
    /* obtain the image */
    Resource res = currentStyle.getDefiningResource("imageReference");
    if (res == null) {
      res = currentStyle.getDefiningResource("image");
    }
    /* if no image use text link, otherwise draw the image */
    %>
  <a href="<%= home %>.html"><%
    if (res == null) {
      %>Home<%
    } else {
      Image img = new Image(res);
      img.setItemName(Image.NN_FILE, "image");
      img.setItemName(Image.PN_REFERENCE, "imageReference");
      img.setSelector("img");
      img.setDoctype(Doctype.fromRequest(request));
      img.setAlt("Home");
      img.draw(out);
    }
    %></a>
  
 3. Spara ändringarna.

Skapa dialogrutan Logotypdesign creating-the-logo-design-dialog

Skapa en dialogruta där du kan konfigurera logotypkomponenten i designläge. Dialogrutans noder i designläge måste namnges design_dialog.

 1. Skapa dialognoden under logokomponenten:

  1. Högerklicka på /apps/mywebsite/components/logo och klicka på Skapa > Dialogrutan Skapa.

  2. Ange följande egenskapsvärden och klicka sedan på OK:

   • Etikett: design_dialog

   • Titel: Logo (Design)

 2. Högerklicka på noden tab1 i grenen design_dialog och klicka på Ta bort. Klicka på Spara alla.

 3. Under design_dialog/items/itemsnod, skapa en nod med namnet img av typen cq:Widget. Lägg till följande egenskaper och klicka sedan på Spara alla:

  table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3
  Namn Typ Värde
  fileNameParameter Sträng ./imageName
  fileReferenceParameter Sträng ./imageReference
  name Sträng ./image
  title Sträng Bild
  xtype Sträng html5smartimage

  chlimage_1-47

Skapa logotypåtergivningsskript creating-the-logo-render-script

Skapa skriptet som hämtar logotypbilden och skriver det på sidan.

 1. Högerklicka på logotypkomponentnoden och klicka på Skapa > Skapa fil för att skapa skriptfilen img.GET.java.
 2. Öppna filen, kopiera följande kod till filen och klicka sedan på Spara alla:
package apps.mywebsite.components.logo;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;

import javax.jcr.RepositoryException;
import javax.jcr.Property;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import com.day.cq.wcm.foundation.Image;
import com.day.cq.wcm.commons.RequestHelper;
import com.day.cq.wcm.commons.WCMUtils;
import com.day.cq.wcm.commons.AbstractImageServlet;
import com.day.cq.commons.SlingRepositoryException;
import com.day.image.Layer;
import org.apache.commons.io.IOUtils;
import org.apache.sling.api.SlingHttpServletRequest;
import org.apache.sling.api.SlingHttpServletResponse;
import org.apache.sling.api.resource.Resource;
import org.apache.sling.api.resource.ValueMap;
import org.apache.sling.api.servlets.SlingSafeMethodsServlet;

/**
 * Renders an image
 */
public class img_GET extends AbstractImageServlet {

  protected Layer createLayer(ImageContext c)
      throws RepositoryException, IOException {
    /* do not create the layer yet. handle everything later */
    return null;
  }

  protected void writeLayer(SlingHttpServletRequest req,
               SlingHttpServletResponse resp,
               ImageContext c, Layer layer)
      throws IOException, RepositoryException {

    Image image = new Image(c.resource);
    image.setItemName(Image.NN_FILE, "image");
    image.setItemName(Image.PN_REFERENCE, "imageReference");
    if (!image.hasContent()) {
      resp.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND);
      return;
    }
    /* get pure layer */
    layer = image.getLayer(false, false, false);

    /* do not re-encode layer, just spool */
    Property data = image.getData();
    InputStream in = data.getStream();
    resp.setContentLength((int) data.getLength());
    String contentType = image.getMimeType();
    if (contentType.equals("application/octet-stream")) {
      contentType=c.requestImageType;
    }
    resp.setContentType(contentType);
    IOUtils.copy(in, resp.getOutputStream());
    in.close();

    resp.flushBuffer();
  }
}

Lägga till Logo-komponenten i ContentPage-komponenten adding-the-logo-component-to-the-contentpage-component

 1. Öppna CRXDE Lite i left.jsp under /apps/mywebsite/components/contentpage file och hitta följande kodrad:

  code language-xml
  <div>logo</div>
  
 2. Ersätt koden med följande kodrad:

  code language-xml
  <cq:include path="logo" resourceType="mywebsite/components/logo" />
  
 3. Spara ändringarna.

 4. Läs in sidan Produkter igen i webbläsaren. Logotypen ser ut så här, men för närvarande visas bara den underliggande länken:

  chlimage_1-48

Ställa in logotypbilden på en sida setting-the-logo-image-in-a-page

I det här avsnittet beskrivs hur du anger en bild som logotyp i dialogrutan för designläge.

 1. Med sidan Produkter öppen i webbläsaren klickar du på knappen Design längst ned i Sidekick för att gå in i designläget.

  Knappen Design indikeras av en höger kvadrat.

 2. Klicka på Redigera i fältet Design av logotyp för att använda dialogrutan för att redigera inställningarna för logotypkomponenten.

 3. I dialogrutan klickar du på panelen på fliken Bild, bläddrar efter bilden logo.png som du extraherade från filen mywebsite.zip och klickar på OK.

  chlimage_1-49

 4. Klicka på triangeln på namnlisten Sidekick för att återgå till redigeringsläget.

  chlimage_1-3

 5. Gå till följande nod i CRXDE Lite för att se de lagrade egenskapsvärdena:

  /etc/designs/mywebsite/jcr:content/contentpage/logo

Inkludera komponenten Breadcrumb including-the-breadcrumb-component

I det här avsnittet inkluderar du komponenten breadcrumb (trail), som är en av grundkomponenterna.

 1. I CRXDE Lite går du till /apps/mywebsite/components/contentpageöppnar du filen center.jspoch ersätt:

  code language-java
  <div>trail</div>
  

  med:

  code language-xml
  <cq:include path="trail" resourceType="foundation/components/breadcrumb" />
  
 2. Spara ändringarna.

 3. Läs in Produkter 1 sida. Spåra komponenten ser ut så här:

  chlimage_1-50

Inkludera titelkomponenten including-the-title-component

I det här avsnittet inkluderar du titelkomponenten, som är en av grundkomponenterna.

 1. I CRXDE Lite går du till /apps/mywebsite/components/contentpageöppnar du filen center.jspoch ersätt:

  code language-xml
  <div>title</div>
  

  med:

  code language-xml
  <cq:include path="title" resourceType="foundation/components/title" />
  
 2. Spara ändringarna.

 3. Läs in sidan Produkter igen i webbläsaren. Titelkomponenten ser ut så här:

  chlimage_1-51

  Anteckning: Du kan ange en annan rubrik och text/storlek i redigeringsläge.

Inkludera styckesystemkomponenten including-the-paragraph-system-component

Styckesystemet (parsys) är en viktig del av en webbplats när det hanterar en lista med stycken. Det gör att författare kan lägga till styckekomponenter på sidan och ge struktur.

Lägg till den överordnade komponenten (en av grundkomponenterna) i innehållsideskomponenten.

 1. I CRXDE Lite går du till /apps/mywebsite/components/contentpageöppnar du filen center.jspoch leta upp följande kodrad:

  code language-xml
  <div>parsys</div>
  
 2. Ersätt kodraden med följande kod och spara sedan ändringarna:

  code language-xml
  <cq:include path="par" resourceType="foundation/components/parsys" />
  
 3. Uppdatera sidan Produkter i webbläsaren. Den har nu komponenten parsys, som ser ut så här:

  chlimage_1-52

Skapa bildkomponenten creating-the-image-component

Skapa en komponent som visar en bild i styckesystemet. För att spara tid skapas bildkomponenten som en kopia av logotypkomponenten med vissa egenskapsändringar.

NOTE
Adobe Experience Manager har en mer komplett bildkomponent ( /libs/foundation/components/image).

Skapa bildkomponenten creating-the-image-component-1

 1. Högerklicka på /apps/mywebsite/components/logo och klicka på Kopiera.

 2. Högerklicka på /apps/mywebsite/components och klicka på Klistra in.

 3. Högerklicka på Copy of logo nod, klicka på Byt namn, ta bort befintlig text och typ image.

 4. Välj image och ändra följande egenskapsvärden:

  • jcr:title: Min bildkomponent.
  • jcr:description: Detta är min bildkomponent.
 5. Lägg till en egenskap i image nod med följande egenskapsvärden:

  • Namn: componentGroup
  • Typ: String
  • Värde: Min webbplats
 6. Under image nod, ändra namn på design_dialog nod till dialog.

 7. Byt namn logo.jsp till image.jsp.

 8. Öppna img.GET.java och ändra paketet till apps.mywebsite.components.image.

chlimage_1-53

Skapa bildskriptet creating-the-image-script

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar bildskriptet.

 1. Öppna /apps/mywebsite/components/image/ image.jsp

 2. Ersätt den befintliga koden med följande kod och spara sedan ändringarna:

  code language-xml
  <%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  %><%@ page import="com.day.cq.commons.Doctype,
            com.day.cq.wcm.foundation.Image,
            com.day.cq.wcm.api.components.DropTarget,
            com.day.cq.wcm.api.components.EditConfig,
            com.day.cq.wcm.commons.WCMUtils" %><%
   /* global.jsp provides access to the current resource through the resource object */
      Image img = new Image(resource);
      img.setItemName(Image.NN_FILE, "image");
      img.setItemName(Image.PN_REFERENCE, "imageReference");
      img.setSelector("img");
      img.setDoctype(Doctype.fromRequest(request));
      img.setAlt("Home");
      img.draw(out); %>
  
 3. Spara ändringarna.

Skapa Image cq:editConfig-noden creating-the-image-cq-editconfig-node

The cq:editConfig Med nodtypen kan du konfigurera vissa beteenden för komponenter när du redigerar deras egenskaper.

I det här avsnittet använder du en cq:editConfig-nod för att dra resurser från Content Finder till bildkomponenten.

 1. I CRXDE Lite, under noden /apps/mywebsite/components/image, skapar du en nod på följande sätt:

  • Namn: cq:editConfig.
  • Typ: cq:EditConfig.
 2. Skapa en nod på följande sätt under noden cq

  • Namn: cq:dropTargets.
  • Typ: cq:DropTargetConfig.
 3. Skapa en nod enligt följande under noden cq

  • Namn: bild.
  • Typ: nt:ostrukturerad.
 4. I CRXDE anger du egenskaperna enligt följande:

Namn
Typ
Värde
acceptera
Sträng
image/(gif
grupper
Sträng
media
propertyName
Sträng
./imageReference

chlimage_1-54

Lägga till ikonen adding-the-icon

I det här avsnittet lägger du till ikonen som ska visas bredvid bildkomponenten när den visas i Sidekick:

 1. Högerklicka på filen i CRXDE Lite /libs/foundation/components/image/icon.png och markera Kopiera.
 2. Högerklicka på noden /apps/mywebsite/components/image och klicka Klistra in och sedan klicka Spara alla.

Använda bildkomponenten using-the-image-component

I det här avsnittet visas Produkter och lägg till bildkomponenten i styckesystemet.

 1. Läs in Produkter sida.

 2. Klicka på Sidekick designläge -ikon.

 3. Klicka på knappen Redigera om du vill redigera dekordialogrutan.

 4. I dialogrutan visas en lista med Tillåtna komponenter visas; navigera till MinWebbplats väljer du Min bildkomponent och klicka Okej.

 5. Återgå till redigeringsläge.

 6. Dubbelklicka på den parsys-bildrutan (på Dra komponenter eller resurser hit). The Infoga ny komponent och Sidekick väljarna ser ut så här:

  chlimage_1-4

Inkludera verktygsfältskomponenten including-the-toolbar-component

I det här avsnittet inkluderar du verktygsfältskomponenten, som är en av grundkomponenterna.

Det finns flera alternativ i redigeringsläge och designläge.

 1. I CRXDE Lite går du till /apps/mywebsite/components/contentpageöppnar du body.jsp och leta reda på följande kod:

  code language-java
  <div class="toolbar">toolbar</div>
  
 2. Ersätt koden med följande kod och spara sedan ändringarna.

  code language-java
  <cq:include path="toolbar" resourceType="foundation/components/toolbar"/>
  
 3. I mappträdet på sidan AEM webbplatser väljer du Webbplatser/Min webbplats/engelska och klickar sedan på Ny > Ny sida. Ange följande egenskapsvärden och klicka på Skapa:

  • Titel: Verktygsfält
  • Välj Min mall för webbplatsinnehåll
 4. Högerklicka på sidan Verktygsfält i listan med sidor och klicka på Egenskaper. Välj Dölj i navigering och klicka på OK.

  Alternativet Dölj i navigering förhindrar att sidan visas i navigeringskomponenter, till exempel topnav och listchild.

 5. Skapa följande sidor i verktygsfältet:

  • Kontakter
  • Feedback
  • Inloggning
  • Sök
 6. Läs in sidan Produkter igen i webbläsaren. Den ser ut så här:

  chlimage_1-55

Skapa sökkomponenten creating-the-search-component

I det här avsnittet skapar du komponenten som du vill söka efter innehåll på webbplatsen. Den här sökkomponenten kan placeras i styckesystemet på en sida (till exempel på en specialiserad sökresultatsida).

När du är klar bör sökrutan se ut så här på Engelska sida:

chlimage_1-56

Skapa sökkomponenten creating-the-search-component-1

 1. Högerklicka i CRXDE Lite /apps/mywebsite/components, markera Skapa sedan Skapa komponent.

 2. Använd dialogrutan för att konfigurera komponenten:

  1. Ange följande egenskapsvärden på den första panelen:

   • Etikett: sök
   • Titel: Min sökkomponent
   • Beskrivning: Detta är min sökkomponent
   • Grupp: Min webbplats
  2. Klicka på Nästa. och sedan på Nästa igen.

  3. Klicka på plusknappen (+) på panelen Tillåtna överordnade och skriv */parsys.

  4. Klicka på Nästa och sedan på OK.

 3. Klicka på Spara alla.

 4. Kopiera följande noder och klistra in dem i noden apps/mywebsite/components/search:

  • /libs/foundation/components/search/dialog

  • " /libs/foundation/components/search/i18n

  • /libs/foundation/components/search/icon.png

 5. Klicka på Spara alla.

Skapa sökskriptet creating-the-search-script

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar sökskriptet:

 1. Öppna /apps/mywebsite/components/search/search.jsp -fil.

 2. Kopiera följande kod till search.jsp:

  code language-java
  <%@ page import="com.day.cq.wcm.foundation.Search,com.day.cq.tagging.TagManager" %>
  <%@include file="/libs/foundation/global.jsp" %><%
  %><cq:setContentBundle/><%
    Search search = new Search(slingRequest);
  
    String searchIn = (String) properties.get("searchIn");
    String requestSearchPath = request.getParameter("path");
    if (searchIn != null) {
      /* only allow the "path" request parameter to be used if it
       is within the searchIn path configured */
      if (requestSearchPath != null && requestSearchPath.startsWith(searchIn)) {
        search.setSearchIn(requestSearchPath);
      } else {
        search.setSearchIn(searchIn);
      }
    } else if (requestSearchPath != null) {
      search.setSearchIn(requestSearchPath);
    }
  
    pageContext.setAttribute("search", search);
    TagManager tm = resourceResolver.adaptTo(TagManager.class);
  %><c:set var="trends" value="${search.trends}"/><%
  %><center>
   <form action="${currentPage.path}.html">
    <input size="41" maxlength="2048" name="q" value="${fn:escapeXml(search.query)}"/>
    <input value="<fmt:message key="searchButtonText"/>" type="submit" />
   </form>
  </center>
  <br/>
  <c:set var="result" value="${search.result}"/>
  <c:choose>
   <c:when test="${empty result && empty search.query}">
   </c:when>
   <c:when test="${empty result.hits}">
    <c:if test="${result.spellcheck != null}">
     <p><fmt:message key="spellcheckText"/> <a href="<c:url value="${currentPage.path}.html"><c:param name="q" value="${result.spellcheck}"/></c:url>"><b><c:out value="${result.spellcheck}"/></b></a></p>
    </c:if>
    <fmt:message key="noResultsText">
     <fmt:param value="${fn:escapeXml(search.query)}"/>
    </fmt:message>
   </c:when>
   <c:otherwise>
    <p class="searchmeta">Results ${result.startIndex + 1} - ${result.startIndex + fn:length(result.hits)} of ${result.totalMatches} for <b>${fn:escapeXml(search.query)}</b>. (${result.executionTime} seconds)</p>
    <br/>
  
   <div class="searchresults">
    <div class="results">
     <c:forEach var="hit" items="${result.hits}" varStatus="status">
      <div class="hit">
      <a href="${hit.URL}">${hit.title}</a>
      <div class="excerpt">${hit.excerpt}</div>
      <div class="hiturl"> ${hit.URL}<c:if test="${!empty hit.properties['cq:lastModified']}"> - <c:catch><fmt:formatDate value="${hit.properties['cq:lastModified'].time}" dateStyle="medium"/></c:catch></c:if> - <a href="${hit.similarURL}"><fmt:message key="similarPagesText"/></a>
      </div></div>
     </c:forEach>
    </div>
     <br/>
  
     <div class="searchRight">
       <c:if test="${fn:length(trends.queries) > 0}">
         <p><fmt:message key="searchTrendsText"/></p>
         <div class="searchTrends">
           <c:forEach var="query" items="${trends.queries}">
             <a href="<c:url value="${currentPage.path}.html"><c:param name="q" value="${query.query}"/></c:url>"><span style="font-size:${query.size}px"><c:out value="${query.query}"/></code></a>
           </c:forEach>
         </div>
       </c:if>
       <c:if test="${result.facets.languages.containsHit}">
         <p>Languages</p>
         <c:forEach var="bucket" items="${result.facets.languages.buckets}">
           <c:set var="bucketValue" value="${bucket.value}"/>
           <c:set var="label" value='<%= new java.util.Locale((String) pageContext.getAttribute("bucketValue")).getDisplayLanguage(request.getLocale()) %>'/>
           <c:choose>
             <c:when test="${param.language != null}">${label} (${bucket.count}) - <a href="<cq:requestURL><cq:removeParam name="language"/></cq:requestURL>">remove filter</a></c:when>
             <c:otherwise><a title="filter results" href="<cq:requestURL><cq:addParam name="language" value="${bucket.value}"/></cq:requestURL>">${label} (${bucket.count})</a></c:otherwise>
           </c:choose><br/>
         </c:forEach>
       </c:if>
       <c:if test="${result.facets.tags.containsHit}">
         <p>Tags</p>
         <c:forEach var="bucket" items="${result.facets.tags.buckets}">
           <c:set var="bucketValue" value="${bucket.value}"/>
           <c:set var="tag" value="<%= tm.resolve((String) pageContext.getAttribute("bucketValue")) %>"/>
           <c:if test="${tag != null}">
             <c:set var="label" value="${tag.title}"/>
             <c:choose>
               <c:when test="<%= request.getParameter("tag") != null && java.util.Arrays.asList(request.getParameterValues("tag")).contains(pageContext.getAttribute("bucketValue")) %>">${label} (${bucket.count}) - <a href="<cq:requestURL><cq:removeParam name="tag" value="${bucket.value}"/></cq:requestURL>">remove filter</a></c:when>
               <c:otherwise><a title="filter results" href="<cq:requestURL><cq:addParam name="tag" value="${bucket.value}"/></cq:requestURL>">${label} (${bucket.count})</a></c:otherwise>
             </c:choose><br/>
           </c:if>
         </c:forEach>
       </c:if>
       <c:if test="${result.facets.mimeTypes.containsHit}">
         <jsp:useBean id="fileTypes" class="com.day.cq.wcm.foundation.FileTypes"/>
         <p>File types</p>
         <c:forEach var="bucket" items="${result.facets.mimeTypes.buckets}">
           <c:set var="bucketValue" value="${bucket.value}"/>
           <c:set var="label" value="${fileTypes[bucket.value]}"/>
           <c:choose>
             <c:when test="<%= request.getParameter("mimeType") != null && java.util.Arrays.asList(request.getParameterValues("mimeType")).contains(pageContext.getAttribute("bucketValue")) %>">${label} (${bucket.count}) - <a href="<cq:requestURL><cq:removeParam name="mimeType" value="${bucket.value}"/></cq:requestURL>">remove filter</a></c:when>
             <c:otherwise><a title="filter results" href="<cq:requestURL><cq:addParam name="mimeType" value="${bucket.value}"/></cq:requestURL>">${label} (${bucket.count})</a></c:otherwise>
           </c:choose><br/>
         </c:forEach>
       </c:if>
       <c:if test="${result.facets.lastModified.containsHit}">
         <p>Last Modified</p>
         <c:forEach var="bucket" items="${result.facets.lastModified.buckets}">
           <c:choose>
             <c:when test="${param.from == bucket.from && param.to == bucket.to}">${bucket.value} (${bucket.count}) - <a href="<cq:requestURL><cq:removeParam name="from"/><cq:removeParam name="to"/></cq:requestURL>">remove filter</a></c:when>
             <c:otherwise><a title="filter results" href="<cq:requestURL><cq:removeParam name="from"/><cq:removeParam name="to"/><c:if test="${bucket.from != null}"><cq:addParam name="from" value="${bucket.from}"/></c:if><c:if test="${bucket.to != null}"><cq:addParam name="to" value="${bucket.to}"/></c:if></cq:requestURL>">${bucket.value} (${bucket.count})</a></c:otherwise>
           </c:choose><br/>
         </c:forEach>
       </c:if>
  
     <c:if test="${fn:length(search.relatedQueries) > 0}">
  
      <br/><br/><div class="related">
      <fmt:message key="relatedSearchesText"/>
      <c:forEach var="rq" items="${search.relatedQueries}">
        <a href="${currentPage.path}.html?q=${rq}"><c:out value="${rq}"/></a>
      </c:forEach></div>
     </c:if>
     </div>
  
     <c:if test="${fn:length(result.resultPages) > 1}">
      <div class="pagination">
        <fmt:message key="resultPagesText"/>
      <c:if test="${result.previousPage != null}">
       <a href="${result.previousPage.URL}"><fmt:message key="previousText"/></a>
      </c:if>
      <c:forEach var="page" items="${result.resultPages}">
       <c:choose>
        <c:when test="${page.currentPage}">${page.index + 1}</c:when>
        <c:otherwise>
         <a href="${page.URL}">${page.index + 1}</a>
        </c:otherwise>
       </c:choose>
      </c:forEach>
      <c:if test="${result.nextPage != null}">
       <a href="${result.nextPage.URL}"><fmt:message key="nextText"/></a>
      </c:if>
      </div>
     </c:if>
     </div>
  
   </c:otherwise>
  </c:choose>
  
 3. Spara ändringarna.

Inkludera en sökruta i innehållsideskomponenten including-a-search-box-in-the-contentpage-component

Om du vill ta med en sökruta i det vänstra avsnittet av innehållssidan gör du så här:

 1. Öppna filen i CRXDE Lite left.jsp under /apps/mywebsite/components/contentpage och hitta följande kod (rad 2):

  code language-xml
  %><div class="left">
  
 2. Infoga följande kod före den raden:

  code language-java
  %><%@ page import="com.day.text.Text"%><%
  %><% String docroot = currentDesign.getPath();
  String home = Text.getAbsoluteParent(currentPage.getPath(), 2);%><%
  
 3. Leta reda på följande kodrad:

  code language-xml
  <div>search</div>
  
 4. Ersätt koden med följande kod och spara sedan ändringarna.

  code language-java
  <div class="form_1">
     <form class="geo" action="<%= home %>/toolbar/search.html" id="form" >
       <p>
          <input class="geo" type="text" name="q"><br>
          <a href="<%= home %>/toolbar/search.html" class="link_1">advanced search</a>
       </p>
     </form>
  </div>
  
 5. Läs in sidan Produkter igen i webbläsaren. Sökkomponenten ser ut så här:

  chlimage_1-57

Inkludera sökkomponenten på söksidan including-the-search-component-in-the-search-page

I det här avsnittet lägger du till sökkomponenten i styckesystemet.

 1. Öppna söksidan i webbläsaren.

 2. Klicka på ikonen för designläge i Sidekick.

 3. Klicka på Redigera i designen av paragrafblocket (under sökrubriken).

 4. Bläddra nedåt till dialogrutan Mina webbplatser grupp, markera Min sökkomponent och klicka OK.

 5. Klicka på triangeln på Sidekick för att återgå till redigeringsläget.

 6. Dra Min sökkomponent från Sidekick till den parsys-bildrutan. Den ser ut så här:

  chlimage_1-58

 7. Gå till din produktsida. Sök efter kunder i inmatningsrutan och tryck på Retur. Du omdirigeras till söksidan. Växla till förhandsgranskningsläge: utdata har ett liknande format som följande:

  chlimage_1-59

Inkludera Iparsys-komponenten including-the-iparsys-component

I det här avsnittet inkluderar du komponenten Inheritance Paragraph System (iparsys), som är en av grundkomponenterna. Med den här komponenten kan du skapa en styckestruktur på en överordnad sida och låta underordnade sidor ärva styckena.

För den här komponenten kan du ange flera parametrar i både redigeringsläge och designläge.

 1. I CRXDE Lite går du till /apps/mywebsite/components/contentpageöppnar du filen right.jspoch ersätt:

  code language-java
  <div>iparsys</div>
  

  med:

  code language-java
  <cq:include path="rightpar" resourceType="foundation/components/iparsys" />
  
 2. Spara ändringarna.

 3. Läs in sidan ​ Products på nytt i webbläsaren. Hela sidan ser ut så här:

  chlimage_1-5

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2