WebDAV-åtkomst webdav-access

Så här ansluter du till AEM via WebDAV med KDE:

AEM har WebDAV-stöd som gör att du kan visa och redigera databasinnehåll. Om du ansluter via WebDAV får du direktåtkomst till innehållsdatabasen via skrivbordet. Text- och PDF-filer som läggs till i databasen via WebDAV-anslutningen indexeras automatiskt i fulltext och kan sökas igenom med standardsökgränssnitten och via Java™-API:erna.

Allmänt general

Detaljerade instruktioner per operativsystem ingår i det här dokumentet, men för att ansluta till databasen med WebDAV-protokollet pekar du din WebDAV-klient på följande plats:

http://localhost:4502

chlimage_1-111

Den här URL:en ger WebDAV-åtkomst till standardarbetsytan när den är ansluten från operativsystemsnivå ( crx.default). Eftersom det är enklare för användaren ger det dem inte större flexibilitet att ange namn på arbetsytor, vilket kan göras med ytterligare WebDAV-URL.

AEM visar databasinnehållet på följande sätt:

 • En nod av typen nt:folder visas som en mapp. Noder under nt:folder noden visas som mappinnehåll.

 • En nod av typen nt:file visas som en fil. Noder under nt:file noden visas inte, men utgör filens innehåll.

När du använder WebDAV för att skapa och redigera mappar och filer skapar och redigerar AEM de nödvändiga nt:folder och nt:file noder. Om du tänker använda WebDAV för att importera och exportera innehåll kan du försöka arbeta med nt:file och nt:folder nodtyper så mycket som möjligt.

NOTE
Innan du konfigurerar WebDAV bör du kontrollera Tekniska krav.

WebDAV-URL webdav-urls

URL:en för WebDAV-servern har följande struktur:

URL Component
https://<host>:<port>
/<crx-webapp-path>
/repository
/<workspace>
Example
http://localhost:4502
/crx
/repository
/crx.default
Beskrivning
Värd och port som AEM körs på
Sökväg till webbprogrammet AEM databasen
Sökväg till vilken WebDAV-servleten mappas
Arbetsytans namn

Genom att ändra arbetsytelementet i sökvägen kan du mappa andra arbetsytor än standardarbetsytan ( crx.default). Om du till exempel vill mappa en arbetsyta med namnet staginganvänder du följande URL:

http://localhost:4502/crx/repository/staging

Ansluta via WebDAV connecting-via-webdav

Såsom nämns ovanför att ansluta till din databas med hjälp av WebDAV-protokollet pekar du din WebDAV-klient till din databasplats. Beroende på vilket operativsystem du använder skiljer sig dock stegen som används för att ansluta klienten åt och det kan finnas en nödvändig konfiguration av operativsystemet.

Anvisningar om hur du ansluter följande operativsystem finns:

Windows windows

Om du vill ansluta ett Microsoft® Windows 7-system (och senare) till en AEM som inte är säker med SSL, måste du uttryckligen aktivera alternativet att upprätta grundläggande autentisering över ett oskyddat nätverk i Windows. Den här funktionen kräver en ändring i Windows-registret för WebClient.

När registret har uppdaterats kan den AEM instansen mappas som en enhet.

Konfiguration av Windows 7 och senare windows-and-greater-configuration

Så här uppdaterar du registret så att grundläggande autentisering tillåts över ett oskyddat nätverk:

 1. Leta reda på följande registerundernyckel:

  code language-xml
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
  
 2. Ange BasicAuthLevel undernyckel till registerpost till värdet 2 eller större.

  Lägg till undernyckeln om den inte finns.

 3. Starta om systemet för att registerändringen ska börja gälla.

NOTE
Adobe rekommenderar att du skapar en Windows-användare med samma inloggningsuppgifter som databasanvändaren, annars kan behörighetskonflikter uppstå.

Konfiguration av Windows 8 windows-configuration

För Windows 8 ändrar du registerposten enligt beskrivning för Windows 7 och senare. Skrivbordsmiljö måste dock aktiveras för att registerposten ska kunna visas innan du utför den här åtgärden.

Om du vill aktivera Skrivbordsmiljö öppnar du Serverhanteraren sedan Funktioner sedan Lägg till funktioner sedan Skrivbordsmiljö.

Efter omstart är registerposten som beskrivs för Windows 7 och senare tillgänglig. Ändra den enligt beskrivningen för Windows 7 och senare.

Ansluta i Windows connecting-in-windows

Så här ansluter du till AEM via WebDAV i en Windows-miljö:

 1. Öppna Utforskaren eller Utforskaren och klicka Dator eller Den här datorn.

  chlimage_1-112

 2. Starta guiden genom att klicka Mappa nätverksenhet.

 3. Ange mappningsinformationen:

  • Drive: Välj en tillgänglig bokstav
  • Mapp: http://localhost:4502
  • Kontrollera Anslut med olika autentiseringsuppgifter

  Klicka på Slutför

  chlimage_1-113

  note note
  NOTE
  Om AEM finns på en annan port använder du portnumret i stället för 4502. Om du inte kör innehållsdatabasen på den lokala datorn ersätter du localhost med respektive servernamn eller IP-adress.
 4. Ange användarnamn admin och lösenord admin. Adobe rekommenderar att du använder det förkonfigurerade administratörskontot för testning.

  chlimage_1-114

 5. Guiden stängs och den nyligen mappade enheten öppnas i Utforskaren i Windows eller i Utforskaren.

  chlimage_1-115

Windows har nu mappat AEM som en enhet via WebDAV och du kan använda den som vilken enhet som helst.

macOS macos

Det krävs inga konfigurationssteg för att ansluta via WebDAV på macOS. Du kan ansluta till WebDAV-servern.

 1. Navigera till alla Finder fönster och klicka och Anslut till server eller tryck Kommando+k.

 2. I Anslut till server anger du AEM plats:

  • http://localhost:4502
  note note
  NOTE
  Om AEM finns på en annan port använder du portnumret i stället för 4502. Om du inte kör innehållsdatabasen på den lokala datorn ersätter du localhost med respektive servernamn eller IP-adress.
 3. Ange användarnamn när du uppmanas till autentisering admin och lösenord admin. Adobe rekommenderar att du använder det förkonfigurerade administratörskontot för testning.

macOS har nu anslutit till AEM via WebDAV och du kan använda det som vilken mapp som helst på din Mac.

Linux® linux

Anslutning via WebDAV i Linux® kräver ingen konfiguration, men det krävs några steg för att skapa anslutningen som varierar beroende på datormiljön.

GNOME gnome

Så här ansluter du till AEM via WebDAV med GNOME:

 1. I Nautilus (file explorer) väljer du Platser och markera Anslut till server.

 2. I Anslut till server väljer du WebDAV (HTTP) i Service Type.

 3. I Server, ange http://localhost:4502/crx/repository/crx.default

  note note
  NOTE
  Om AEM finns på en annan port använder du portnumret i stället för 4502. Om du inte kör innehållsdatabasen på den lokala datorn ersätter du localhost med respektive servernamn eller IP-adress.
 4. I Mapp, ange /dav

 5. Ange användarnamnet admin. Adobe rekommenderar att du använder det förkonfigurerade administratörskontot för testning.

 6. Lämna porten tom och ange ett namn för anslutningen.

 7. Klicka Anslut. AEM ber dig ange ditt lösenord.

 8. Ange lösenordet admin och klicka Anslut.

GNOME har nu monterat AEM som en volym och du kan använda den som vilken annan volym som helst.

KDE kde

 1. Öppna guiden Nätverksmapp.

 2. Välj WebFolder(webdav) och klicka på Nästa.

 3. I Namn skriver du ett anslutningsnamn.

 4. I Användare, ange admin. Adobe rekommenderar att du använder det förkonfigurerade administratörskontot.

 5. I Server, ange http://localhost:4502/crx/repository/crx.default

  note note
  NOTE
  Om AEM finns på en annan port använder du portnumret i stället för 4502. Om du inte kör innehållsdatabasen på den lokala datorn ersätter du localhost med respektive servernamn eller IP-adress
 6. I Mapp, ange dav

 7. Klicka Spara och anslut.

 8. Ange lösenordet när du uppmanas att ange ditt lösenord admin och klicka Anslut.

KDE har nu monterat AEM som en volym och du kan använda den som vilken annan volym som helst.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2