Förväntat Mixpanel data

Efter du har anslutit din Mixpanel kontokan du använda Data Warehouse Manager för att enkelt spåra relevanta datafält för analys.

I det här avsnittet beskrivs de huvuddatatabeller som du kan importera från Mixpanel i Commerce Intelligence konto. Följande tabeller kommer att skapas i Datan Warehouse efter anslutningen Mixpanel. Om du vill visa alla fält som är tillgängliga för spårning klickar du på länkarna i tabellnamnskolumnen.

NOTE
På grund av begränsningarna i Mixpanel API, historiska data - data som är äldre än sju (7) dagar från datumet för anslutningen till Commerce Intelligence - replikeras inte.
Tabellnamn
Beskrivning
mixpanel\_export
Tabellen innehåller råa händelsedata, inklusive händelse-, händelsedatum- och plattformskucket.
mixpanel\_funnels
Den här tabellen innehåller data om dina trattar, inklusive tratt-ID, trattlängden (# av dagar som användaren måste slutföra tratten) samt start- och slutdatum för tratten.
mixpanel\_engage
Detta innehåller data från People Analytics, inklusive sessions-ID:n, sid- och användarinformation samt datum/tid då användaren senast sågs.

Relaterad dokumentation

recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc