Adobe Commerce Intelligence Användarhandbok

NOTE
Adobe Commerce Intelligence var tidigare känt som Magento Business Intelligence. En serie uppdateringar pågår för närvarande för att den här guiden ska kunna fånga upp ändringarna.

Det finns två områden för dataadministratörer:

  • Admin: Använd det här området för att komma åt konfigurationsgränssnittet och rapporter.
  • Kommandoradsgränssnittet (CLI): Använd det här verktyget för att utföra installations- och backend-konfigurationsuppgifter.

Så här använder du den här guiden

Den här guiden innehåller följande avsnitt som är ordnade baserat på vilken roll du kan ha i organisationen.

  • Dataanvändare: Ni använder data för att fatta affärsbeslut. Du kan få rapporter och kontrollpaneler från en dataanalytiker i ditt team, men du vill också lära dig hur du skapar rapporterna och kontrollpanelerna.
  • Dataanalytiker: Du är bekväm med att utforma frågor och vara den person som ska ta sig an dataanalysen. Du vet hur du hittar specifika svar på datafrågor och vill underlätta för dina kollegor att få tillgång till självbetjäning.
  • Administratör: Du hanterar Commerce Intelligence konto, inklusive licensiering, tillägg och borttagning av användare samt hantering av viktiga administrativa uppgifter.

Förutom de rollbaserade arbetsflödena ovan innehåller den här guiden även:

  • God praxis: Commerce Intelligence är en robust och flexibel plattform, vilket betyder att det finns många olika sätt att utföra liknande uppgifter. Detta avsnitt sammanfogar Commerce Intelligence rekommenderade metoder för att hämta, analysera och visa data.
  • Tutorials: Följ de här självstudiekurserna för att lära dig hur Commerce Intelligence.

Få hjälp

Kontakta supportteam om du har frågor och vill utnyttja vissa av dina Professional Services eller om du har problem med ditt konto.

Tjänstprofiler

Se en lista över vilka tjänster som kundsupportteamet tillhandahåller.

Skicka en supportanmälan

Behöver du hjälp med att skapa en avancerad beräknad kolumn? Påträffade ett fel eller ett anslutningsproblem? Om du behöver kontakta supportteamet ber Adobe dig att använda riktlinjer för supportanmälan. Dessa riktlinjer innehåller en beskrivning av den information Adobe behöver för att lösa problemet.

Tillgänglig dokumentation

Dokumentationsresurs
Beskrivning
Adobe Commerce 2.4 Merchant Documentation
Handläggning för både Adobe Commerce och Magento Open Source
Services for Adobe Commerce Documentation
Dokumentation till stöd för en samling tjänster som hjälper handlare att integrera viktiga komponenter i sin verksamhet med sin butik.
Handböcker för Adobe Commerce 2.4
Systemdokumentation om koncept, processer, verktyg och bästa metoder för att utveckla, driftsätta och underhålla projekt som körs på Adobe Commerce och Magento Open Source.
Adobe Commerce 2.4 Developer Documentation
Dokumentation för utvecklare som används för att skapa och anpassa Adobe Commerce eller Magento Open Source
recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc