Kompatibilitetsmatris för Campaign v8 compat-matrix

I det här dokumentet visas alla system och komponenter som stöds för den senaste versionen av Adobe Campaign v8 klientkonsolen. Om inget annat anges stöds alla mindre releaser. Produkter och versioner som inte ingår i den här listan är inte kompatibla med Adobe Campaign.

Eftersom vissa versioner av dessa system och verktyg från tredje part når slutet av livscykeln, kommer Adobe Campaign inte längre att vara kompatibelt med dessa versioner och kommer att tas bort från den här kompatibilitetsmatrisen. Se till att du använder versioner av system som stöds i kompatibilitetsmatrisen för att undvika problem.

NOTE
Adobe Campaign server och Campaign-klientkonsolen måste vara i samma version. Lär dig kontrollera din version.

Klientkonsol ClientConsoleoperatingsystems

Följande operativsystem och webbläsare krävs för att använda Campaign-klientkonsolen. Läs mer.

Operativsystem op-systems

 • Microsoft Windows Server 2019, 2016
 • Microsoft Windows 11, 10
NOTE
32-bitarsversionen av klientkonsolen har tagits bort sedan version 8.5. Från och med 8.6 är klientkonsolen endast tillgänglig med 64 bitar. Mer information om hur du uppgraderar systemet finns i denna technote.

Webbläsare web-browsers

CRM-kopplingar CRMconnectors

CRM (Customer Relationship Management)-system som är kompatibla med Adobe Campaign listas nedan. Läs mer om CRM-anslutningar på den här sidan.

 • Salesforce, anslutnings-API version 49
 • Microsoft Dynamics-anslutning, webb-API: Dynamics 365 lokalt och online

Federerad dataåtkomst (FDA) FederatedDataAccessFDA

Externa databaser som är kompatibla med Adobe Campaign FDA-modulen (Federated Data Access) listas nedan. Läs mer om FDA på den här sidan.

 • Amazon Redshift
 • Azure Synapse, startar Campaign v8.5
 • Databricks, startar Campaign v8.7
 • Google Big Query
 • Snowflake
 • Vertica
AVAILABILITY
Med tillägget Förbättrat skydd får du dessutom tillgång till dina lokala databaser via den säkra VPN-justeringen. Läs mer

Mobil-SDK MobileSDK

Om du vill skicka push-meddelanden med Campaign använder du Adobe Experience Platform Mobile SDK genom att konfigurera Adobe Campaign Classic-tillägget i användargränssnittet för datainsamling.

Kompatibla versioner för iOS och Android finns i Adobe Developer-dokumentationen.

Webbgränssnitt web-ui

Följande webbläsare är kompatibla med Campaign Web User Interface. Läs mer om Campaign Web UI på den här sidan.

 • Microsoft Edge, Google Chrome, Safari (senaste versionerna)

Webbåtkomst web-access

Följande webbläsare är kompatibla med Campaign for Web Access. Läs mer om Campaign-webbåtkomsten på den här sidan.

 • Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari (senaste versionerna)

Ytterligare resurser support

Om du vill få information om nya Experience Cloud-lösningsreleaser prenumererar du på Adobe Priority-produktuppdateringen.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b