Koppla samman CRM med Campaign gs-crm

Adobe Campaign tillhandahåller olika CRM-kopplingar för att länka din plattform i Adobe Campaign till dina tredjepartssystem. Med dessa CRM-kopplingar kan du synkronisera kontakter, konton och inköp osv. De låter dig enkelt integrera din applikation med olika tredjeparts- och företagsapplikationer.

Dessa kopplingar möjliggör snabb och enkel dataintegrering: Adobe Campaign tillhandahåller en dedikerad assistent för att samla in och välja mellan de tabeller som är tillgängliga i CRM. Detta garanterar dubbelriktad synkronisering för att säkerställa att data alltid är aktuella i alla system.

De viktigaste fördelarna är:

  • Enhetliga meddelanden mellan försäljning och marknadsföring: Adobe Campaign integrering med CRM ger både systemåtkomst till kundinsikter och e-postmarknadsföringshistorik som gör att alla meddelanden till kunden kan dela samma enhetliga budskap.

  • En helhetsbild av alla potentiella kunder och kunddata: genom att integrera Adobe Campaign med CRM kan du dela och få tillgång till e-postmarknadsföringshistorik för varje kontakt i CRM-systemet.

  • Aktivera dina CRM-data i valfri kanal: med kontaktdata synkroniserade med Adobe Campaign kan kommunikationen skickas via alla online- och offlinekanaler med Campaign, inklusive mobilpushning, app, e-post eller direktreklam.

NOTE
Den här funktionen är tillgänglig i Adobe Campaign via CRM-anslutningar dedikerat paket.

Kompatibla system compatible-crm-systems-and-limitations

CRM och versioner som stöds finns detaljerade i Campaign Kompatibilitetsmatris.

CAUTION
Kampanjens CRM-anslutningar fungerar bara med en säker URL (https).

Implementeringssteg crm-implementation-steps

Lär dig steg för steg hur du ansluter Campaign och Microsoft Dynamics i den här sidan.

Lär dig steg för steg hur du ansluter Campaign och Salesforce.com i den här sidan.

Datasynkronisering mellan Adobe Campaign och CRM utförs via en dedikerad arbetsflödesaktivitet. Bygg era arbetsflöden för att automatisera synkroniseringen mellan Campaign och CRM. Du kan skapa ett arbetsflöde som importerar kontakter via Microsoft Dynamics, synkroniserar dem med befintliga Adobe Campaign-data, tar bort dubblettkontakter och sedan uppdaterar Adobe Campaign-databasen. Läs mer i den här sidan.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b