Totalt antal sekunder som använts

Antal sekunder som har använts mått visar det sammanlagda antalet sekunder en besökare har tillbringat på ett visst dimensionsobjekt. Det här måttet är användbart när du vill ha obegränsad tid på ett visst dimensionsobjekt och inte medelvärden som annan tidsåtgång för mätvärden.

I Report Builder heter det här måttet"Total tid tillbringad".

Hur det här måttet beräknas

Det här måttet använder följande steg för att mäta beräkning:

  1. Titta på tidsstämpeln för en viss träff.
  2. Jämför träffen med tidsstämpeln för nästa träff i besöket. Både sidvy och länkspårning träffar.
  3. Antalet sekunder som förflutit mellan de två träffarna bidrar till dimensionsobjektet.

Beständiga variabler, till exempel eVars, räkna till totalt antal sekunder som har använts. Trafikvariabler, t.ex. proppar, tar med sekunder som använts för efterföljande länkspårningsanrop.

TIP
Tid som använts mäts inte för den senaste besöksträffen eftersom det inte finns någon efterföljande bildbegäran för att mäta förfluten tid. Detta koncept gäller också besök som består av en enda träff (ett studs).

Se Tidsåtgång - översikt om du vill ha mer allmän information om hur länge du har tillbringat.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e