Tid per besök (sekunder)

Den här hjälpsidan beskriver hur"Tid per besök" fungerar som ett mått. Se Tid per besök för mer information.

Tid per besök (sekunder) mått visar den genomsnittliga tiden som besökare interagerar med en viss dimensionspost under varje besök.

Det här måttet är inte tillgängligt i Data Warehouse på grund av dess olika bearbetningsarkitektur.

Hur det här måttet beräknas

Det här måttet använder formeln [Total seconds spent] divided by ([Visits] minus [Bounces]).

Jämförelse med genomsnittlig tid på plats

Detta mått och Genomsnittlig tid på webbplatsen är lika, men har flera viktiga skillnader. I båda mätvärdena används"Totalt antal sekunder som spenderas" som täljare. I"Genomsnittlig tid på plats" används sekvenser som innehåller en dimensionspost som nämnare. Tid per besök använder besöket som nämnare.

Därför ger dessa mätvärden liknande resultat på besöksnivå, men skiljer sig åt på en träffnivå.

Procent över 100 %

Det här måttet innehåller ofta procenttal över 100 %. Nämnaren är hela dimensionens tid per besök och täljaren är dimensionspostens tid per besök. Om hela dimensionens tid per besök är kortare än en given dimensionsposts tid per besök kommer du att se procenttal över 100 %. Sortering av rankade rapporter efter detta mätresultat visar onormal tid per besöksvärde, vilket vanligtvis inte är värdefullt. Adobe rekommenderar sortering med ett annat mått, som Besök, i rankade rapporter.

Se Tidsåtgång - översikt om du vill ha mer allmän information om hur länge du har tillbringat.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e