Personer med Experience Cloud ID

Personer med Experience Cloud-ID är en Enhetsövergripande analys mått som visar antalet Folk som identifieras av Adobe med Experience Cloud ID-tjänst.

Hur det här måttet beräknas

Överväg varje Folk (identifierad eller oidentifierad), mått ökar om träffen innehåller mid frågesträng (baserad på s_ecid cookie).

Du kan skapa det beräknade måttet [People with ECID] ÷ [People] om du vill få reda på hur många besökare på webbplatsen som använder ID-tjänsten.

Se motsvarande icke-CDA-mått Besökare med Experience Cloud-ID om du vill ha mer information om hur viktigt det är med Experience Cloud ID och felsökning av konfigurationen.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e