Personer

IMPORTANT
Människorna mått som rör Device Co-op kommer att bli inaktuellt den 8 mars 2023. Det CDA-relaterade personmåttet som beskrivs nedan påverkas inte av den här borttagningen.

Personmåttet är specifikt för Enhetsövergripande analys virtuella rapportsviter. Det representerar summan av de personer som identifieras i rapporten plus antalet enheter som inte identifieras som tillhörande en person.

Om en besökare identifieras mitt på besöket kan besökaren räknas som 2 personer (1 oidentifierad person och 1 identifierad person). Spela upp reducerar denna dubbelräkning beroende på rapporteringsfönstret, repriser och antalet lyckade försök. Se Unika enheter för mer information.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e