Instanser

Instanserna mått visar hur många gånger en dimension uttryckligen har definierats i en bildbegäran. Vissa dimensioner, till exempel eVars, bibehåll dimensionsobjekt efter den träff de ställs in på. Det här måttet är användbart när du vill se hur många gånger en dimensionspost har angetts utan de träffar där värdet kvarstod.

Hur det här måttet beräknas

Av alla träffar i en rapportserie ska du bara inkludera träffar som uttryckligen anger ett dimensionsobjekt i bildbegäran. Vissa dimensioner, till exempel eVars, kvarstår utanför den träff de är inställda på. Mätvärden som Sidvyer och Förekomster antal både initiala och beständiga värden. Det här måttet räknar inte beständiga värden.

En besökare kommer till exempel till din webbplats och använder intern sökning. Du kan spåra intern sökning i eVar1. Efter att ha använt intern sökning en gång besöker de ytterligare fem sidor innan de går.

Om du visar en rapport i Workspace ser du en eVar1-instans och sex förekomster. En instans räknas på sökresultatsidan, medan förekomstmåttet räknar det ursprungliga värdet och efterföljande beständiga värden.

Jämför med liknande mätvärden

  • Förekomster kontra Förekomster: Förekomster innehåller inte träffar där en dimensionspost finns. Antal förekomster där ett dimensionsobjekt har angetts eller befunnits.
  • Förekomster kontra Sidvyer: Förekomsterna innehåller alla träfftyper, inklusive spårningsanrop för sidvy (t()), länkspårningsanrop (tl()) och data från sammanfattningar Datakällor. Mätvärdet för sidvisningar inkluderar endast spårningsanrop för sidvy, exklusive länkspårningsanrop och sammanfattningsdatakällor.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e