Genomsnittlig sessionslängd (mobil)

Sessionens genomsnittliga längd (mobil) mått visar den genomsnittliga tiden som ett angivet dimensionsobjekt finns per dimensionsobjekt. Det liknar måttet Time spent per visit (seconds), förutom att det här måttet använder SDK-specifika komponenter för mobilen som en del av beräkningen.

Hur det här måttet beräknas

Det här måttet beräknas med Livscykelmåtten 'Total Session length' / ('Launches' - 'First launches'.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e