Alla söksidor rankade

Alla söksidor rankas dimension ger dig insikt i vilken sida av sökresultat en besökare klickade igenom till din webbplats. Om din webbplats till exempel visas på den andra sidan av sökresultatet i en sökmotor är dimensionsobjektet för den här variabeln"Söksida 2".

Fyll den här dimensionen med data

För att få den här dimensionen att fungera måste rapportsviten ha Interna URL-filter korrekt konfigurerad. AppMeasurementet fyller automatiskt i den här dimensionen utan att några implementeringskodändringar görs.

Dimensioner

Om en besökare klickar igenom till din webbplats från en sökmotor är dimensionens värde"Söksida" följt av det sidnummer som de klickade på. Om en träff inte kommer från en sökmotor är dimensionens värde"Ospecificerat".

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e