Bygg en sidvy per besök-mätare

I följande information förklaras hur du skapar ett enkelt mått för"Sidvyer per besök".

Så här skapar du ett enkelt mått för"Sidvyer per besök":

 1. Börja skapa ett mätvärde enligt beskrivningen i Bygg mått.

 2. Ange måttet"Sidvyer per besök" eller något liknande.

 3. Ge det ett användarvänligt Description för att visa vad det används för.

 4. Välj höger Format. I det här exemplet väljer du Decimal.

 5. Bestäm hur många decimaler du vill att rapporten ska visa.

 6. Välj Bra (grön) i listrutan Visa uppåtgående trend som.

 7. Lägg till en Tag för att ordna dina mått.

 8. För det här måttet drar du först sidvyer till avsnittet Definition på arbetsytan och drar sedan besök under den (vänta tills den blå linjen visas innan du släpper den).

 9. Välj operatorn Dela upp. (Divide är standardoperator.)

 10. Du kan nu se en Preview av det måttet när du skapar det, längst upp till höger.

 11. Produktkompatibiliteten visar om måttet är kompatibelt med aktuella data eller endast med fullständigt bearbetade data.

 12. Välj Save.

  Observera att formeln Summary uppdateras varje gång du ändrar måttdefinitionen.

 13. (Valfritt) Om du vill dela, godkänna, (om-)tagga, byta namn på eller ta bort ett mätresultat kan du gå till sidan Beräknade mätvärden.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e