Felsökning av misslyckade exporter

När du exportera hela tabeller från Analysis Workspace till molnmålkan du visa status för dessa exporter från båda Fliken Exportera och från Fliken Loggar. Misslyckade exporter visar status för Misslyckades.

Vanliga fel och åtgärder

Export kan misslyckas av olika anledningar. I följande tabell beskrivs några av de vanligaste orsakerna, med åtgärder som du kan vidta för att åtgärda felen:

Orsak till fel
Föreslagen åtgärd
Mer information
Ogiltig plats- eller kontoinformation
Kontrollera att autentiseringsuppgifterna och annan information är korrekta för molnkontot och platsen som du exporterar till.
Konfigurera molnexportkonton och Konfigurera platser för molnexport.
En dimension eller ett mått i rapporten togs bort från datavyn
Kontakta systemadministratören för att se vilka komponenter som har tagits bort från datavyn. Du kan behöva använda en annan datavy vid exporten eller ta bort komponenter från tabellen som inte längre är tillgängliga.
Exportera Customer Journey Analytics-rapporter till molnet
Radgränsen har överskridits
Beroende på licenstyp kan du exportera högst 3 miljoner, 30 miljoner, 150 miljoner eller 300 miljoner rader. Uppdatera tabellen som du exporterar för att minska antalet totala rader.
Exportera Customer Journey Analytics-rapporter till molnet
Schemalagd exportförfallotid
Den schemalagda exporten som du konfigurerade har upphört att gälla. Uppdatera exportens förfallodatum.
Hantera exporter
Dimensionen stöds inte

Alla dimensioner som uppfyller alla följande villkor stöds inte i Fullständig tabellexport:

 • Skapades från ett fält som ingår i en objektmatris
 • Har beständighet aktiverat
 • Använder inte en bindningsdimension
En datastyrningsprincip som tillämpas av organisationen begränsar möjligheten att exportera komponenter i tabellen
Kontakta systemadministratören om du vill veta vilka komponenter som är begränsade från att exporteras. Ta bort de begränsade komponenterna innan du exporterar.
Filtrera på datastyrningsprinciper i datavyer avsnitt i Etiketter och profiler

Kontakta Adobe kundtjänst

Kontakta Adobe kundtjänst om du fortfarande får problem. Kontrollera att du har följande information tillgänglig när du kontaktar kundtjänst angående en misslyckad export:

 • Exportnamn

 • Export-ID

 • Instans-ID

 • Datavy name

 • Plats

 • Konto

 • Anslutning

 • Företag

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79