Använd bindningsdimensioner och mätvärden i Customer Journey Analytics

Customer Journey Analytics erbjuder flera sätt att behålla dimensionsvärden efter den träff som de är inställda på. En av de beständighetsmetoder som Adobe erbjuder kallas bindning. I tidigare versioner av Adobe Analytics kallades detta koncept försäljning.

Även om du kan använda bindningsdimensioner med händelsedata på den översta nivån är detta koncept bäst när du arbetar med Arrayer med objekt. Du kan tilldela en dimension till en del av en objektarray utan att använda den på alla attribut i en viss händelse. Du kan t.ex. tilldela en sökterm till en produkt i kundvagnens objektmatris utan att binda söktermen till hela händelsen.

Exempel 1: Använd bindningsdimensioner för att tilldela ytterligare produktattribut till ett inköp

Du kan binda dimensionsobjekt inom en objektarray till en annan dimension. När den bundna dimensionsposten visas återkallar Customer Journey Analytics den bundna dimensionen och tar med den i händelsen åt dig. Tänk på följande kundresa:

 1. En besökare ser en produktsida på en tvättmaskin.

  code language-json
  {
    "PersonID": "1",
    "product": [
      {
        "name": "Washing Machine 2000",
        "color": "white",
        "type": "front loader",
      },
    ],
    "timestamp": 1534219229
  }
  
 2. Besökaren visar sedan en produktsida på en torktumlare.

  code language-json
  {
    "PersonID": "1",
    "product": [
      {
        "name": "Dryer 2000",
        "color": "neon orange",
      },
    ],
    "timestamp": 1534219502
  }
  
 3. I slutändan handlar de om ett inköp. Färgen på varje produkt ingick inte i köphändelsen.

  code language-json
  {
    "PersonID": "1",
    "orders": 1,
    "product": [
      {
        "name": "Washing Machine 2000",
        "price": 1600,
      },
      {
        "name": "Dryer 2000",
        "price": 499
      }
    ],
    "timestamp": 1534219768
  }
  

Om du vill se intäkt per färg utan en bindande dimension, dimensionen product.color Bevaras och attribuerar felaktigt tillgodoräknande av torktumlarens färg:

product.color
intäkt
neon orange
2099

Gå in på Data views och binda Product Color dimension till Product Name:

Bindningsdimension

När du anger den här beständighetsmodellen tar Customer Journey Analytics hänsyn till produktnamnet när produktfärgen anges. När den känner igen samma produktnamn i en efterföljande händelse för den här personen, hämtas även produktfärgen. Samma data skulle se ut ungefär så här när du binder produktfärg till produktnamn:

product.color
intäkt
vit
1600
neon orange
499

Exempel 2: Använd bindningsmått för att koppla söktermen till ett produktköp

En av de vanligaste försäljningsmetoderna i Adobe Analytics har varit att binda en sökterm till en produkt så att varje sökterm får erkännande för den produkt som passar bäst. Tänk på följande kundresa:

 1. En besökare kommer till er webbplats och söker efter "boxingshandskar". Sökmåtten stegvis ökas med ett och de tre översta sökresultaten visas.

  code language-json
  {
    "PersonID": "1",
    "page_name": "Search results",
    "search": "1",
    "search_term": "boxing gloves",
    "product": [
      {
        "name": "Beginner gloves",
      },
      {
        "name": "Tier 3 gloves",
      },
      {
        "name": "Professional gloves",
      }
    ]
  }
  
 2. De hittar ett par handskar som de gillar och lägger till dem i kundvagnen.

  code language-json
  {
    "PersonID": "1",
    "page_name": "Shopping cart",
    "cart_add": "1",
    "product": [
      {
        "name": "Tier 3 gloves",
      }
    ]
  }
  
 3. Besökaren söker sedan efter "tennisracket". Sökmåtten stegvis ökas med ett och de tre översta sökresultaten visas.

  code language-json
  {
    "PersonID": "1",
    "page_name": "Search results",
    "search": "1",
    "search_term": "tennis racket",
    "product": [
      {
        "name": "Shock absorb racket",
      },
      {
        "name": "Women's open racket",
      },
      {
        "name": "Extreme racket",
      }
    ]
  }
  
 4. De hittar ett racket de gillar och lägger det i kundvagnen.

  code language-json
  {
    "PersonID": "1",
    "page_name": "Shopping cart",
    "cart_add": "1",
    "product": [
      {
        "name": "Tier 3 gloves",
      },
      {
        "name": "Shock absorb racket",
      }
    ]
  }
  
 5. Besökaren söker en tredje gång efter "skor". Sökmåtten stegvis ökas med ett och de tre översta sökresultaten visas.

  code language-json
  {
    "PersonID": "1",
    "page_name": "Search results",
    "search": "1",
    "search_term": "shoes",
    "product": [
      {
        "name": "Men's walking shoes",
      },
      {
        "name": "Tennis shoes",
      },
      {
        "name": "Skate shoes",
      }
    ]
  }
  
 6. De hittar ett par skor de gillar och lägger till dem i kundvagnen.

  code language-json
  {
    "PersonID": "1",
    "page_name": "Shopping cart",
    "cart_add": "1",
    "product": [
      {
        "name": "Tier 3 gloves",
      },
      {
        "name": "Shock absorb racket",
      },
      {
        "name": "Skate shoes",
      }
    ]
  }
  
 7. Besökaren går igenom utcheckningsprocessen och köper dessa tre artiklar.

  code language-json
  {
    "PersonID": "1",
    "page_name": "Thank you for your purchase",
    "purchase": "1",
    "product": [
      {
        "name": "Tier 3 gloves",
        "price": "89.99"
      },
      {
        "name": "Shock absorb racket",
        "price": "34.99"
      },
      {
        "name": "Skate shoes",
        "price": "79.99"
      }
    ]
  }
  

Om du använder en allokeringsmodell som inte innehåller någon bindningsdimension med söktermen, tilldelar alla tre produkterna intäkter endast till en enda sökterm. Om du till exempel använde Original allokering med söktermdimensionen:

search_term
intäkt
boxingshandskar
$204.97

Om du använt Most Recent allokering med söktermsdimensionen tilldelar alla tre produkterna fortfarande intäkter till en enda sökterm:

search_term
intäkt
skor
$204.97

Det här exemplet innehåller bara en person, men många som söker efter olika saker kan feltilldela söktermer till olika produkter, vilket gör det svårt att avgöra vilka sökresultat som är bäst.

Du kan nu binda Search Term till Product Name när Searches Det finns ett mått som korrekt tilldelar söktermen intäkter.

Bindningsmått

I Analysis Workspace ser resultatet ut ungefär så här:

search_term
intäkt
boxingshandskar
89,99 USD
tennisracket
34,99 USD
skor
79,99 USD

Customer Journey Analytics identifierar automatiskt relationen mellan den valda dimensionen och bindningsdimensionen. Om bindningsdimensionen finns i en objektmatris när den valda dimensionen är på en högre nivå, krävs ett bindningsmått. Ett bindningsmått fungerar som en utlösare för en bindningsdimension, så det binder sig bara till händelser där det finns ett bindningsmått. I ovanstående exempel innehåller sökresultatsidan alltid en sökterm och ett sökmått.

Om du ställer in söktermsdimensionen på den här beständiga modellen körs följande logik:

 • När söktermdimensionen är inställd kontrollerar du om det finns något produktnamn.
 • Om produktnamnet inte finns där, gör ingenting.
 • Om det finns ett produktnamn kontrollerar du om det finns något sökmått.
 • Om sökningsmåttet inte finns där, gör ingenting.
 • Om sökningsmåttet finns där binder du söktermen till alla produktnamn i den händelsen. Den kopierar sig själv till samma nivå som produktnamnet för händelsen. I det här exemplet behandlas det som product.search_term.
 • Om samma produktnamn visas i en efterföljande händelse överförs den bundna söktermen även till den händelsen.

Exempel 3: Bind söktermen video till användarprofilen

Du kan binda en sökterm till en användarprofil så att persistensen mellan profiler förblir helt åtskild. Din organisation kör till exempel en direktuppspelningstjänst där ett övergripande konto kan ha flera profiler. Besökaren har en underordnad profil och en vuxenprofil.

 1. Kontot loggar in under den underordnade profilen och söker efter ett barns TV-program. Observera att "ProfileID" är 2 som representerar den underordnade profilen.

  code language-json
  {
    "PersonID": "7078",
    "ProfileID": "2",
    "Searches": "1",
    "search_term": "kids show"
  }
  
 2. De hittar programmet "Orangey" och spelar det så att deras barn kan se det.

  code language-json
  {
    "PersonID": "7078",
    "ProfileID": "2",
    "ShowName": "Orangey",
    "VideoStarts": "1"
  }
  
 3. Senare den kvällen växlar den överordnade till sin profil och söker efter vuxeninnehåll att titta på. Observera att "ProfileID" är 1 som representerar vuxenprofilen. Båda profilerna tillhör samma konto, som representeras av samma "PersonID".

  code language-json
  {
    "PersonID": "7078",
    "ProfileID": "1",
    "Searches": "1",
    "search_term": "grownup movie"
  }
  
 4. Filmen"Analytics After Hours" visas och njuter av sin kväll när de tittar på den.

  code language-json
  {
    "PersonID": "7078",
    "ProfileID": "1",
    "ShowName": "Analytics After Hours",
    "VideoStarts": "1"
  }
  
 5. Nästa dag fortsätter de att visa "Orangey" för sina barn. De behöver inte söka eftersom de nu redan är medvetna om programmet.

  code language-json
  {
    "PersonID": "7078",
    "ProfileID": "2",
    "ShowName": "Orangey",
    "VideoStarts": "1"
  }
  

Om du använder den senaste allokeringen med förfallodatum för person visas "grownup movie" söktermen är den sista vyn i barnshowen.

Sökterm
Videon startar
grownup movie
2
barnshow
1

Om du binder search_term till ProfileID, skulle varje profils sökningar isoleras till sin egen profil, vilket tillskrivs de rätta visar att de söker efter.

Besökarbindning

Analysis Workspace skulle korrekt tilldela det andra avsnittet av Orangey söktermen "kids show" utan att beakta sökningar från andra profiler.

Sökterm
Videon startar
barnshow
2
grownup movie
1

Exempel 4: Utvärdera webbläsarbeteende jämfört med sökbeteenden i en detaljhandelsinställning

Du kan binda värden till dimensioner som angetts för tidigare händelser. När du anger en variabel med en bindningsdimension, tar Customer Journey Analytics hänsyn till det beständiga värdet. Om du inte vill använda det här beteendet kan du justera bindningsdimensionens beständighetsinställningar. Titta på följande exempel där product_finding_method anges för en händelse och binds sedan till Cart Adds-måttet för följande händelse.

 1. En besökare söker efter "camera". Observera att inga produkter har angetts på den här sidan.

  code language-json
  {
    "search_term": "camera",
    "product_finding_method": "search"
  }
  
 2. De klickar på en kamera de gillar och lägger in den i kundvagnen.

  code language-json
  {
    "Product": [
      {
        "name": "DSLR Camera"
      }
    ],
    "CartAdd": "1"
  }
  
 3. Besökaren bläddrar sedan in i manskategorin utan att göra en sökning. Observera att inga produkter har angetts på den här sidan.

  code language-json
  {
    "category": "Men's belts",
    "product_finding_method": "browse"
  }
  
 4. De klickar på ett bälte de gillar och lägger till det i kundvagnen.

  code language-json
  {
    "Product": [
      {
        "name": "Ratchet belt"
      }
    ],
    "CartAdd": "1"
  }
  
 5. De går igenom utcheckningsprocessen och köper dessa två artiklar.

  code language-json
  {
    "Product": [
      {
        "name": "DSLR Camera",
        "price": "399.99"
      },
      {
        "name": "Ratchet belt",
        "price": "19.99"
      }
    ],
    "Purchase": "1"
  }
  

Om beständighet anges till den senaste allokeringen utan någon bindande dimension, kommer alla intäkter på 419,98 USD att tillskrivas browse sökmetod.

Produktsökningsmetod
Intäkter
bläddra
419,98

Om beständighet anges med ursprunglig allokering utan en bindande dimension, fördelas alla 419,98 USD av intäkten på search sökmetod.

Produktsökningsmetod
Intäkter
sök
419,98

Men om du binder product_finding_method I Cart Adds-måttet kopplas varje produkt till rätt sökmetod.

Produktsökningsmetod
Intäkter
sök
399,99
bläddra
19,99
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79