Riktlinjer för dataanvändning i Adobe Advertising DSP

Senast uppdaterad: 5 september 2019 (utom för uppdatering av URL-adressen för den här sidan)

För Adobe Advertising DSP

Dessa riktlinjer för dataanvändning ("riktlinjer för dataanvändning") innehåller krav för användningen av vissa uppgifter som Adobe har tillgång till via"tjänster för annonsering på begäran" ("tjänster"). Dessa riktlinjer införlivas genom hänvisning i avtalet mellan Adobe och kunden med hjälp av On-demand-tjänster. De termer med versaler som används i dessa riktlinjer, men som inte definieras häri, har den innebörd som anges i det avtalet.

Adobe förbehåller sig rätten att i sin egen bedömning avgöra om kundens användning av data strider mot dessa riktlinjer.

Användning av TruSignal Data

TruSignal Data kan inte användas för följande: (1) Alla tillåtna syften eller negativa åtgärder enligt definitionen i Fair Credit Reporting Act (som kan ändras då och då), (2) omförhandling eller omstrukturering av skulder, eller (3) underlättande av reklam för vuxenunderhållning, pornografi, sexleksaker, exotisk dans, skjutvapen, olagligt spelande eller någon annan olaglig produkt eller tjänst, inklusive utan begränsning för diskriminering på grund av ras, kön, religion, sexuell läggning eller på något sätt som kan anses vara orättvist enligt tillämplig lag, och (4) för i a) rätt till anställning, b) rätt till krediter, (c) rätt till sjukförsäkring, eller d) rätt till försäkringar och priser.

Dessutom TruSignal Data kan inte vara: (1) dekompilerade, demonterade, använda för att skapa härledda verk eller omvänd teknik, eller (2) underlicensierade, återsålda, återanvända eller på annat sätt beviljade rättigheter till tredje part, inklusive användning i ett serviceföretag.

recommendation-more-help
112547be-c325-44bb-b5c1-4636ccad9755