Använd exempel för att hämta medieexponeringsdata i Adobe Audience Manager

Annonsörer med endast DSP

Annonsörer med endast Adobe Advertising-Adobe Audience Manager Integration

Nedan följer några sätt som du kan dra nytta av när du hämtar in dina annonsdata DSP medieexponeringsdata i Audience Manager.

Hantering av senaste och frekvenser

Genom att samla in visningsdata i Audience Manager kan ni förbättra frekvenshanteringen genom att skapa segment med användare som har exponerats för en viss annons eller kampanj. Du kan använda de här segmenten för annonsinriktning om du vill öka frekvensen eller för annonsundertryckning om du vill begränsa frekvensen.

Dessutom, med Audience Manager Segment Builderkan du använda Regler för senaste och frekvenser till regelbaserade egenskaper som innehåller användbara signaler. På så sätt kan du till exempel begränsa hur många gånger en användare visas som en viss kreativ del i en mediekampanj. Läs "Direkt undertryckning av olika enheter" för att lära sig hur man gör detta.

Sekventiellt meddelande

Genom att samla in visningsdata kan du skapa ett segment med användare som har exponerats för en kampanj eller annons och använda det här segmentet för sekventiella meddelanden eller undertryckande. Du kan till exempel återannonsera användare som ser kreativa 123 men klickade inte eller konverterade genom att visa dem kreativa 456.

Så här kör du det här exemplet i Audience Manager:

 1. Skapa ett varumärke för att fånga användare som såg den kreativa sidan.

  Om du till exempel vill namnge egenskapen Creative Trait 123använder du följande trait-regel:

  code language-none
  d_creative == 123 AND d_event == imp
  
 2. Skapa en egenskap för att fånga in användare som klickar eller konverterar.

  Om du till exempel vill namnge den här egenskapen Click and Converteranvänder du följande trait-regel:

  code language-none
  d_event == click OR d_event=conv
  
 3. Skapa ett segment som kallas Retarget Users för att fylla i med användare som såg kreativa 123 men klickade eller konverterade inte. Använd följande trait-regel:

  code language-none
  Creative Trait 123 AND NOT Click and Converter
  
 4. Mappa segmentet Retarget Users till en destination och målanvändare på destinationen med kreativa 456.

Adobe Audience Analytics och kampanjexponeringsdata

När kampanjens intryck och klickdata är tillgängliga i Audience Manager kan ni skapa egenskaper och segment för användare som exponerats för, eller interagerats med, en viss kampanj eller taktik. Med Audience Analytics integrationkan dina Audience Manager-segment synkroniseras med Analytics för ytterligare analys. Exempel på användningsområden är följande:

 • Interaktionsanalys mellan DSP och Advertising Search, Social, & Commerce annonser: Standarden Analytics for Advertising integration inte ger insikter i interaktionen mellan DSP och Search, Social, & Commerce eftersom båda kanalerna använder AMO-ID:n som följer reglerna för AMO-ID-attribuering, där ett sökklick åsidosätter en visningsvy. Genom att skapa ett DSP exponeringssegment i Audience Manager kan du använda Audience Analytics att analysera interaktionen mellan DSP och Search, Social, & Commerce annonser i Analytics.

 • Frekvensanalys: Du kan skapa segment i Audience Manager baserat på hur många gånger en användare exponerades för en viss annons eller kampanj. Sedan kan du analysera de olika exponeringssegmenten i Analytics för att se hur användarbeteendet ändras beroende på antalet DSP exponeringar.

Audience Optimization Reports

Du kan utnyttja Audience Manager Audience Optimization Reports för att identifiera potentiella resultatmöjligheter för segment i era kampanjer. Dessa rapporter kombinerar kampanjexponering, klickfrekvens och konverteringsdata med segmentstatistik för att skapa segmentbaserade optimeringar och en effektiv kanalmix.

Typer av relevanta Audience Optimization-rapporter

Rapport
Beskrivning
Segment Performance Rapport
Jämför mappade och omappade segment med visningar och konverteringsgrader.
[Trend Analysis and Volume Analysis Rapporter]9https://experienceleague.adobe.com/docs/audience-manager/user-guide/reporting/audience-optimization-reports/audience-optimization-advertisers/trend-analysis-volume-analysis.html)
Returnera data om visningar, klickfrekvens och konverteringar för ett stort antal olika annonsdimensioner.
Optimal Frequency Rapport
Hjälper er att hitta den optimala balansen mellan antalet betjänade visningar och konverteringar. Det gör att du kan justera antalet visningar som ska visas innan du börjar se minskande avkastning.
Unique User Reach Rapport
Ett bubbeldiagram där varje bubbla storleksanpassas i direkt proportion till antalet unika användare för den valda dimensionen.

Överväganden

 • If Audience Optimization Reports -användare har rollbaserade åtkomstkontroller (RBAC), och Adobe Customer Care måste konfigurera en mappning mellan Advertiser-ID:t och integreringskoden för organisationens Audience Manager-datakälla. Administratörsanvändare kan sedan tillhandahålla RBAC-rättigheter till olika användare.

 • Konverteringsrapportering i Audience Optimization Reports kräver att slutanvändaren har konfigurerat något. Användarna måste fylla i metadatafiler.

 • Audience Optimization Reports stöder inte ändringar i kampanjmetadata (till exempel kampanjnamn eller placeringsnamn).

 • Klicka på sökannonser finns i Audience Optimization Reports bara när de är korrelerade med exponeringar. Med andra ord behandlas klickningar som konverteringar efter visningar. Därför kanske inte många sökklick tas med i Audience Optimization Reports.

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3