Samla in data om medieexponering från Advertising DSP Campaigns

Annonsörer med endast Advertising DSP

Annonsörer med endast integrering mellan Adobe Advertising och Adobe Audience Manager

I det här dokumentet beskrivs hur du taggar Advertising DSP-annonser för att fånga in cookie-baserat intryck och klickningshändelser med hjälp av Audience Manager-pixlar, och ytterligare åtgärder som krävs för att använda data.

Händelsepixlarna fångar inte in händelser som inträffar i cookie-fria miljöer, som mobilappar och ansluten TV (CTV).

Steg 1: Konfigurera en Data Source i Audience Manager set-up-data-source

Skapa en datakälla i Audience Manager för DSP och klicka på data. Inkludera datakällans ID i varje händelsetaggså att alla spårade händelser tilldelas datakällan.

NOTE
Det är möjligt att samla in alla intryckta data och klickdata för annonskampanjer som körs på flera DSP i en enda datakälla.

Steg 2: Implementera implementering och klicka på händelsepixlar på webbsidor implement-dsp-pixels

Annonsörer kan skapa och implementera händelsetaggar för sina egna varumärken. Kontakta vid behov din Adobe Audience Manager-konsult eller ditt kontoteam på Adobe för att få hjälp.

NOTE
Om din organisation använder Analytics-spårning kanske du inte behöver Audience Manager-klickspårning. Adobe Analytics fångar upp klicksignaler och kan skicka dem till Audience Manager via vidarebefordran på serversidan.

Pixelsyntax

Händelsepixlar måste innehålla följande parametrar.

Impression-tracking-pixlar:

[Audience Manager customer domain].demdex.net/event?d_event=imp&d_src=[source id]&d_campaign=${TM_CAMPAIGN_ID_NUM}

med valfria ytterligare parametrar som prefix med &

Klickspårning av pixlar:

[Audience Manager customer domain].demdex.net/event?d_event=click&d_src=[source id]&d_rd=[redirect URL]&d_campaign=${TM_CAMPAIGN_ID_NUM}

med valfria ytterligare parametrar som prefix med &

Var:

 • [Audience Manager customer domain] är det domännamn som ska skicka intrycket eller klickningshändelser till Adobe.

 • [source id] är ID:t för datakällan där du spårar DSP och klickar på data.

 • [redirect URL] är den dubbelkodade omdirigerings-URL:en. Om du använder ett kodningsverktyg online, t.ex. www.urlencoder.org, kör du strängen genom kodaren och kodar om resultatet.

 • ${TM_CAMPAIGN_ID_NUM} är det numeriska kampanj-ID som DSP. Om du vill hårdkoda ett enskilt kampanj-ID i stället för att använda det DSP makrot ska du leta reda på ID:t i kampanjinställningarna.

 • Varje parameter har prefixet & och formatet d_parameter=parameter_id, där parameter ersätts av nyckelvärdepar för det nya fältet. Exempel: &d_placement=${TM_PLACEMENT_ID_NUM}

Parametrar som nyckelvärdepar parameters

Format: d_parameter=parameter_id

där:

* parametern har prefixet `&`

* `parameter` ersätts med nyckelvärdepar för det nya fältet

Exempel: `&d_placement=${TM_PLACEMENT_ID_NUM}`

Båda pixeltyperna kan innehålla ytterligare parametrar som nyckelvärdepar för att samla in egenskaper eller för att tillhandahålla kampanjmetadata (till exempel ett placeringsnamn eller ett kampanjnamn) för andra rapporter. Ett nyckelvärdepar består av två relaterade element: key, som är en konstant som definierar datauppsättningen, och value, som är en variabel som tillhör uppsättningen.

I nyckelvärdepar kan värdevariabeln vara antingen ett hårdkodat ID eller ett makro, som är en liten enhet av självständig kod som dynamiskt ersätts med motsvarande värden när annonstaggen läses in för kampanj- och användarspårning. För kampanjrelaterade parametrar kan du använda DSP makron i stället för Audience Manager-makron för att skicka kampanjattribut tillsammans med motsvarande inställningsdata eller klicka på data till Audience Manager, med en enda pixel för alla annonser. De DSP makron som du infogar i händelsepixlarna måste vara lämpliga värden för de nyckel/värde-par som du inkluderar i pixlarna. För tangenten d_placement använder du till exempel det DSP makrot ${TM_PLACEMENT_ID_NUM} som värde för att hämta placerings-ID:n som genereras av makrot Adobe Advertising.

En lista över makron som Audience Manager stöder för att visa händelsepixlar finns i "Hämta data för kampanjexponering via pixelanrop".

En lista över makron som Audience Manager stöder för klickhändelsepixlar finns i "Hämta klickdata via pixelanrop".

TIP
 • Det bästa sättet är att inkludera kampanj-, placerings-, kreativa (annons) och webbplats-ID:n så att du kan använda kampanjattributen för att skapa Audience Manager.
 • Ytterligare parametrar krävs för att skapa rapporter från Audience Optimization.
 • Ersätt värdena i nyckelvärdepar med relevanta DSP-makron så att du kan använda en enda pixel för alla annonser i alla kampanjer. Ändra till exempel d_campaign=[%campaignID%] till d_campaign=${TM_CAMPAIGN_ID_NUM} för att hämta kampanj-ID:n som genereras av makrot Adobe Advertising.
 • Om det behövs kan du skapa egna parametrar med hårdkodade värden. Exempel: d_DSP=AdCloud

Exempel på en visningshändelsepixel:

http://acme.demdex.net/event?d_event=imp&d_src=1052880&d_site=${TM_SITE_ID_NUM}&d_creative=${TM_AD_ID_NUM}&d_placement=${TM_FEED_ID_NUM}&d_campaign=${TM_CAMPAIGN_ID_NUM}&d_DSP=AdCloud&d_bust=${TM_RANDOM}

Var ska pixlarna läggas till

Impression-Tracking Pixel

Koppla en pixel för händelsespårning för ett intryck till alla annonser i dina DSP-kampanjer. Du kan göra det på följande platser:

 • På placeringsnivån, som tillämpar pixeln som standard på alla annonser i placeringen. Lägg till pixeln i fältet Event pixelsi avsnittet Spårning i placeringsinställningarna.

 • På annonsnivån, som åsidosätter händelsepixlar på placeringsnivå. I annonsinställningarna skapar du en händelsepixel på fliken Pixel.

 • (För annonser på en annonsserver från tredje part) På annonsnivån i annonsservern.

Click-Tracking Pixel

På annonsservern infogar du klickhändelsepixeln (med den kodade URL:en tillagd) på det ställe där du normalt infogar annonsens klicknings-URL.

Steg 3: Åtgärder efter implementering

När händelsetaggar har implementerats flödar data in i Audience Manager datainsamlingsservrar. Utför följande åtgärder innan du kan använda data i rapporter.

Skapa en Amazon S3 Bucket och Data Source

När dina data finns på Audience Manager-servrarna måste du skapa en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-bucket och sedan en datakälla som alla pixeldata skickas till. Kontakta din Audience Manager-konsult eller kundtjänst om du behöver hjälp.

Skapa Audience Manager-traits och segment

Dina händelsedata flödar till Audience Manager som oanvända signaler. Skapa regelbaserademanuellt från inkapslade data och skapa sedan segment med dessa egenskaper innan du kan använda data i rapporter.

Exempeldiagram som fyller i användarnivådata för användare som exponeras för en viss kreativ i DSP:

 1. Identifiera händelsen som d_event = imp.
 2. Identifiera det kreativa ID:t i DSP kampanj och mappa det sedan till trait som d_creative=[Creative ID].

Skärm för att skapa egenskaper

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3