Verbinding maken met Adobe Analytics en frameworks maken connecting-to-adobe-analytics-and-creating-frameworks

Als u webgegevens wilt bijhouden van uw AEM in Adobe Analytics, maakt u een Adobe Analytics Cloud Services-configuratie en een Adobe Analytics-framework:

 • Adobe Analytics-configuratie: De informatie over je Adobe Analytics-account. Met de Adobe Analytics-configuratie kunnen AEM verbinding maken met Adobe Analytics. Maak een Adobe Analytics-configuratie voor elk account dat u gebruikt.
 • Adobe Analytics-framework: Een set toewijzingen tussen eigenschappen van Adobe Analytics-rapportsuite en CQ-variabelen. Gebruik een framework om te configureren hoe uw websitegegevens uw Adobe Analytics-rapporten vullen. Frameworks zijn gekoppeld aan een Adobe Analytics-configuratie. U kunt veelvoudige kaders voor elke configuratie tot stand brengen.

Wanneer u een webpagina aan een framework koppelt, wordt de webpagina en de onderliggende pagina van die pagina bijgehouden. Paginaweergaven kunnen vervolgens worden opgehaald uit Adobe Analytics en worden weergegeven in de Sites-console.

Vereisten prerequisites

Adobe Analytics-account adobe-analytics-account

Als u AEM gegevens in Adobe Analytics wilt bijhouden, moet u een geldige Adobe Experience Cloud Adobe Analytics-account hebben.

De Adobe Analytics-account moet:

 • hebben Beheerder rechten
 • Aan de Webservicetoegang gebruikersgroep.
CAUTION
Verstrekken Beheerder rechten (in Adobe Analytics) is niet voldoende om een gebruiker in staat te stellen verbinding te maken van AEM naar Adobe Analytics. De rekening moet ook Webservicetoegang rechten.

chlimage_1-67

Voordat u verdergaat, moet u ervoor zorgen dat u zich bij Adobe Analytics kunt aanmelden. In een van de volgende gevallen:

AEM configureren voor het gebruik van uw Adobe Analytics-datacenters configuring-aem-to-use-your-adobe-analytics-data-centers

Adobe Analytics datacenters gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die bij uw Adobe Analytics-rapportenpakket horen. Configureer AEM om het datacenter te gebruiken dat als host fungeert voor uw Adobe Analytics-rapportenpakket. Het datacenter wordt vermeld in uw contract. Neem voor deze informatie contact op met een beheerder in uw organisatie.

Indien nodig, gebruik het volgende om aan het correcte gegevenscentrum worden verpletterd: https://api.omniture.com/.

Als uw organisatie gegevensinzameling of herwinning van een specifiek gegevenscentrum vereist, gebruik het volgende:

Datacenter
URL
Londen
https://api3.omniture.com/
Singapore
https://api4.omniture.com/
Oregon
https://api5.omniture.com/

Gebruik de Webconsole om de OSGi-bundel te configureren Adobe AEM Analytics HTTP Client. Voeg de URL datacenter voor het gegevenscentrum dat gastheren een rapportreeks waarvoor uw AEM pagina's gegevens verzamelen.

aa-07

 1. Open de webconsole in uw webbrowser. (https://localhost:4502/system/console/configMgr)

 2. Voer uw referenties in om toegang te krijgen tot de console.

  note note
  NOTE
  Neem contact op met de sitebeheerder als u wilt weten of u toegang hebt tot deze console.
 3. Selecteer genoemd het punt van de Configuratie Adobe AEM Analytics HTTP Client.

 4. Als u de URL voor een datacenter wilt toevoegen, drukt u op de knop + naast de knop Datacenter-URL's en typ de URL in het vak.

 5. Klik op de knop - naast de URL om een URL uit de lijst te verwijderen.

 6. Klik op Opslaan.

De verbinding met Adobe Analytics configureren configuring-the-connection-to-adobe-analytics

CAUTION
Vanwege beveiligingswijzigingen in de Adobe Analytics API is het niet langer mogelijk om de versie van de Activity Map te gebruiken die in AEM is opgenomen.
De ActivityMap-plug-in geleverd door Adobe Analytics moet nu worden gebruikt.

Configureren voor de Activity Map configuring-for-the-activity-map

CAUTION
Vanwege beveiligingswijzigingen in de Adobe Analytics API is het niet langer mogelijk om de versie van de Activity Map te gebruiken die in AEM is opgenomen.
De ActivityMap-plug-in geleverd door Adobe Analytics moet nu worden gebruikt.

Een Adobe Analytics-framework maken creating-a-adobe-analytics-framework

Voor identiteitskaart van de Reeks van het Rapport (RSID) die u gebruikt, kunt u controleren welke serverinstanties (auteur, publiceert, of allebei) gegevens aan de Reeks van het Rapport bijdragen:

 • Alles: De informatie van zowel de auteur als de publicatieinstantie vult de rapportsuite in.
 • Auteur: Alleen informatie van de auteurinstantie vult de rapportsuite.
 • Publiceren: Alleen informatie uit de publicatieinstantie vult de rapportsuite.
NOTE
Het selecteren van het type van serverinstantie beperkt geen vraag tot Adobe Analytics, het controleert slechts welke vraag RSID omvat.
Een framework is bijvoorbeeld geconfigureerd om het diiweretail rapportsuite en auteur is de geselecteerde serverinstantie. Wanneer de pagina's samen met het kader worden gepubliceerd, worden de vraag nog gemaakt aan Adobe Analytics, nochtans bevatten deze vraag niet RSID. Slechts omvatten de vraag van de auteursinstantie RSID.
 1. Gebruiken Navigatie, selecteert u Gereedschappen, Cloud Servicen vervolgens Oudere Cloud Servicen.

 2. Schuiven naar Adobe Analytics en selecteert u Configuraties tonen.

 3. Klik op de knop [+] naast uw Adobe Analytics-configuratie.

 4. In de Framework maken dialoogvenster:

  • Geef een Titel.
  • U kunt desgewenst de optie Naam, voor het knooppunt dat de frameworkgegevens in de opslagplaats opslaat.
  • Selecteren Adobe Analytics Framework

  en klik op Maken.

  Het framework wordt geopend voor bewerking.

 5. In de Rapportageopties van de zijpod (rechterkant van het hoofddeelvenster) klikt u op Item toevoegen. Gebruik vervolgens de vervolgkeuzelijst om de rapportsuite-id te selecteren (bijvoorbeeld geometrixxauth) waarmee het kader interactie heeft.

  note note
  NOTE
  De inhoudzoeker aan de linkerkant wordt gevuld met Adobe Analytics-variabelen (SiteCatalyst Variables) wanneer u een rapportsuite-id selecteert.
 6. Om de serverinstanties te selecteren die u informatie naar de Reeks van het Rapport wilt verzenden, gebruik Run-modus vervolgkeuzelijst (naast de rapportsuite-id).

  aa-framework-01

 7. Als u het framework beschikbaar wilt maken op het publicatieexemplaar van uw site, gaat u naar de Pagina tab of sidekick, klik op Activeer Framework.

Serverinstellingen voor Adobe Analytics configureren configuring-server-settings-for-adobe-analytics

Met het raamsysteem kunt u de serverinstellingen binnen elk Adobe Analytics-framework wijzigen.

CAUTION
Deze instellingen bepalen waar en hoe uw gegevens worden verzonden. Het is dus absoluut noodzakelijk dat u niet knoeien met deze instellingen en laat uw Adobe Analytics-vertegenwoordiger het instellen.

Begin door het paneel te openen. Druk op de pijl omlaag naast Servers:

server_001

 • Trackingserver

  • bevat de URL waarmee Adobe Analytics-aanroepen worden verzonden

   • cname - wordt standaard ingesteld op de Adobe Analytics-account Bedrijfsnaam
   • d1 - komt overeen met het datacenter waarnaar de informatie wordt verzonden (ofwel d1, d2, of d3)
   • sc.omtrdc.net - domeinnaam
 • Secure Tracking Server

  • Bevat dezelfde segmenten als de trackingserver
  • Wordt gebruikt voor het verzenden van gegevens van beveiligde pagina's (https://)
 • Naamruimte van bezoeker

  • De naamruimte bepaalt het eerste deel van de URL voor bijhouden.
  • De naamruimte wijzigen in CNAME veroorzaakt de vraag aan Adobe Analytics om te kijken als CNAME.d1.omtrdc.net in plaats van de standaardinstelling.

Een pagina koppelen aan een Adobe Analytics-framework associating-a-page-with-a-adobe-analytics-framework

Wanneer een pagina is gekoppeld aan een Adobe Analytics-framework, verzendt de pagina gegevens naar Adobe Analytics wanneer de pagina wordt geladen. Variabelen die door de pagina worden gevuld, worden toegewezen aan en opgehaald uit Adobe Analytics-variabelen in het framework. Paginaweergaven worden bijvoorbeeld opgehaald uit Adobe Analytics.

Afstammingen van de pagina nemen de koppeling met het framework over. Wanneer u bijvoorbeeld de hoofdpagina van uw site aan een framework koppelt, worden alle pagina's van de site aan het framework gekoppeld.

 1. Van de Sites -console, selecteert u de pagina die u wilt instellen met bijhouden.

 2. Open de Pagina-eigenschappen, rechtstreeks vanuit de console of de pagina-editor.

 3. Open het tabblad* Cloud Servicen**.

 4. Gebruik de Configuratie toevoegen vervolgkeuzelijst om te selecteren Adobe Analytics uit de beschikbare opties. Als overerving is ingesteld, schakelt u die uit voordat de kiezer beschikbaar wordt.

 5. De vervolgkeuzelijst voor Adobe Analytics wordt toegevoegd aan de beschikbare opties. Selecteer de vereiste frameworkconfiguratie.

 6. Selecteren Opslaan en sluiten.

 7. De pagina en alle aangesloten configuraties/bestanden activeren Publiceren de pagina.

 8. De laatste stap bestaat uit het bezoeken van de pagina op de publicatie-instantie en het zoeken naar een trefwoord (bijvoorbeeld een tag) met de opdracht Zoeken component.

 9. U kunt dan de vraag controleren die aan Adobe Analytics wordt gemaakt gebruikend een aangewezen hulpmiddel; bijvoorbeeld Adobe Experience Cloud Debugger.

 10. Gebruikend het voorgelegde voorbeeld, zou de vraag de ingegane waarde (d.w.z., augplant) in eVar7 moeten bevatten en de gebeurtenislijst zou event3 moeten bevatten.

Paginaweergaven page-views

Wanneer een pagina aan een kader van Adobe Analytics wordt geassocieerd, kan het aantal paginameningen in de mening van de Lijst van de console van Plaatsen worden getoond.

Zie Gegevens van paginaanalyse bekijken voor nadere bijzonderheden.

Het Interval van de Invoer vormen configuring-the-import-interval

Vorm de aangewezen instantie van Adobe AEM Analytics Report Sling Importer service:

 • Ophaalpogingen: Aantal pogingen om een een rij gevormd rapport te halen.
  De standaardwaarde is 6.

 • Ophaalvertraging: Het aantal milliseconden tussen pogingen om een een rij gevormd rapport te halen.
  De standaardwaarde is 10000. Aangezien dit in milliseconden is beantwoordt het aan 10 seconden.

 • Ophaalfrequentie: A cron om de frequentie voor het ophalen van het Analyserapport te bepalen.
  De standaardwaarde is 0 0 0/12 * * ?; dit komt overeen met 12 ophaalbeurten per uur.

Om deze dienst te vormen OSGi, kunt u of gebruiken Webconsole of een osgiConfig-knooppunt in de repository (De service-PID is com.day.cq.analytics.sitecatalyst.impl.importer.ReportImporterScheduler).

Adobe Analytics-configuraties en/of frameworks bewerken editing-adobe-analytics-configurations-and-or-frameworks

Ga net als bij het maken van een Adobe Analytics-configuratie of -framework naar de (verouderd) Cloud Servicen scherm. Selecteren Configuraties tonen klikt u vervolgens op de koppeling naar de specifieke configuratie die u wilt bijwerken.

Druk op Bewerken wanneer op de configuratiepagina zelf om de Component bewerken in.

Adobe Analytics-frameworks verwijderen deleting-adobe-analytics-frameworks

Als u een Adobe Analytics-framework wilt verwijderen, moet u eerst openen voor bewerken.

Selecteer vervolgens Framework verwijderen van de Pagina tabblad van het hulpwerkje.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2