Gegevens van paginaanalyse bekijken seeing-page-analytics-data

Gebruik pagina-analysegegevens om de doeltreffendheid van de pagina-inhoud te meten.

Analyse zichtbaar vanuit de console analytics-visible-from-the-console

spad-01

Paginaanalysegegevens worden weergegeven in Lijstweergave van de Sites-console. Wanneer de pagina's in lijstformaat worden getoond, zijn de volgende kolommen beschikbaar door gebrek:

 • Paginaweergaven
 • Unieke bezoekers
 • Tijd op pagina

In elke kolom wordt een waarde voor de lopende rapportageperiode weergegeven en wordt ook aangegeven of de waarde sinds de vorige rapportageperiode is gestegen of gedaald. De gegevens die u ziet, worden elke 12 uur bijgewerkt.

NOTE
U wijzigt de updateperiode als volgt: het importinterval configureren.
 1. Open de Sites console; bijvoorbeeld https://localhost:4502/sites.html/content

 2. Rechtsboven op de werkbalk (in de rechterbovenhoek) klikt u op het pictogram om het te selecteren Lijstweergave (het weergegeven pictogram is afhankelijk van het huidige weergave).

 3. Nogmaals, uiterst rechts op de werkbalk (rechterbovenhoek), klikt u op het pictogram en selecteert u Instellingen weergeven. De Kolommen configureren wordt geopend. Breng vereiste wijzigingen aan en bevestig deze met Bijwerken.

  spad-02

De rapportageperiode selecteren selecting-the-reporting-period

Selecteer de rapportperiode waarvoor de gegevens van Analytics op de console van Plaatsen verschijnen:

 • Gegevens laatste 30 dagen
 • Gegevens van afgelopen 90 dagen
 • Gegevens van dit jaar

De huidige rapportageperiode wordt weergegeven op de werkbalk van de Sites-console (rechts van de bovenste werkbalk). Gebruik de vervolgkeuzelijst om de vereiste rapportageperiode te selecteren.

aa-05

Beschikbare gegevenskolommen configureren configuring-available-data-columns

Leden van de analytische-beheerders gebruikersgroep kunnen de console van Plaatsen vormen om auteurs toe te laten om extra kolommen van Analytics te zien.

NOTE
Wanneer een boomstructuur met pagina's onderliggende elementen bevat die zijn gekoppeld aan verschillende Adobe Analytics-wolkenconfiguraties, kunt u de beschikbare gegevenskolommen voor de pagina's niet configureren.
 1. Gebruik in de lijstweergave de weergavekiezers (rechts van de werkbalk) en selecteer Instellingen weergeven en vervolgens Aangepaste analysegegevens toevoegen.

  spad-03

 2. Selecteer de metriek die u aan auteurs in de console van Plaatsen wilt blootstellen, en dan klikken Toevoegen.

  De kolommen die worden weergegeven, worden opgehaald uit Adobe Analytics.

  aa-16

Inhoudsgegevens van sites openen opening-content-insights-from-sites

Openen Inhoudsinzicht van de console van Plaatsen om paginadoeltreffendheid verder te onderzoeken.

 1. Selecteer in de Sites-console de pagina waarvoor u Inhoudsgegevens wilt weergeven.

 2. Klik op het pictogram Analytics en Recommendations op de werkbalk.

  Pictogram Analytics en Recommendations

Analyses zichtbaar in de Pagina-editor (Activity Map) analytics-visible-from-the-page-editor-activity-map

CAUTION
Vanwege beveiligingswijzigingen in de Adobe Analytics API is het niet langer mogelijk om de versie van de Activity Map te gebruiken die in AEM is opgenomen.
De ActivityMap-plug-in geleverd door Adobe Analytics moet nu worden gebruikt.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2