Kennisgeving over einde levensduur van Reports and Analytics

Met ingang van 17 januari 2024 heeft Adobe Reports and Analytics en de bijbehorende rapporten en functies stopgezet. Vanaf dat momenten werken Reports and Analytics en alle bijbehorende rapporten en programma's niet meer. De rapporten, visualisaties en de onderliggende technologie van Reports and Analytics voldoen niet meer aan de technologienormen van Adobe. De meeste functies van Reports and Analytics zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Voor informatie over het gebruik van rapporten in Analysis Workspace raadpleegt u Vooraf samengestelde rapporten gebruiken.

Sinds de release van Analysis Workspace in 2015 zijn de functionaliteit en mogelijkheden van Reports and Analytics verplaatst naar Analysis Workspace en is een drempelwaarde voor pariteit van de workflow bereikt. In deze aankondiging over het einde van levensduur wordt het proces bij het eindigen van een levensduur uitgelegd.

recommendation-more-help
e097cebf-48ca-4291-a5ad-c972a84ff0dd