Adobe Experience Manager en Creative Cloud best practices voor integratie aem-and-creative-cloud-integration-best-practices

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

Adobe Experience Manager Assets is een DAM-oplossing (Digital Asset Management) die kan worden geïntegreerd met Adobe Creative Cloud om DAM-gebruikers te helpen samen te werken met creatieve teams en de samenwerking bij het maken van inhoud te stroomlijnen.

Adobe Creative Cloud voorziet creatieve teams van een ecosysteem van oplossingen en diensten om hen te helpen om digitale activa tot stand te brengen. Hieronder vallen desktoptoepassingen en mobiele toepassingen, cloudservices zoals opslag met desktopsynchronisatie of webervaring, en marketinglocaties zoals Adobe Stock.

Lees verder om te weten welke integraties u kunt kiezen tussen desktop en DAM op bedrijfsniveau op basis van uw gebruiksscenario en wat de bijbehorende beste werkwijzen zijn voor de verbindingsworkflows.

NOTE
Experience Manager tot Creative Cloud het delen van mappen is vervangen en wordt niet meer behandeld in deze handleiding. Adobe raadt aan om nieuwere mogelijkheden te gebruiken, zoals Adobe-itemkoppeling of Experience Manager-bureaubladtoepassing creatieve gebruikers toegang bieden tot middelen die worden beheerd in Experience Manager.

De behoeften van de samenwerking van creatieven, verkopers, en gebruikers DAM collaboration-needs-of-creatives-marketers-and-dam-users

Vereisten
Hoofdletters gebruiken
Betrokken oppervlakken
Ervaring voor creatieve producten op desktopcomputers vereenvoudigen
Toegang tot middelen van een DAM stroomlijnen (Experience Manager Assets) voor creatieve professionals, of meer in het algemeen, gebruikers op desktopcomputers die werken in toepassingen voor het maken van native elementen. Ze hebben een eenvoudige en eenvoudige manier nodig om wijzigingen te detecteren, te gebruiken (openen), te bewerken en op te slaan in Experience Manageren uploaden nieuwe bestanden.
Win- of Mac-bureaublad; Creative Cloud apps
Voorzie van hoogwaardige, gebruiksklare middelen van Adobe Stock
Marketers helpen het proces voor het maken van inhoud te versnellen door hulp te bieden bij het aanschaffen en detecteren van bedrijfsmiddelen. Creatieve professionals gebruiken de goedgekeurde middelen direct vanuit hun creatieve gereedschappen.
Experience Manager Assets; Adobe Stock Marketplace; metagegevensvelden
Elementen distribueren en delen door organisaties
De interne afdelingen/de lokale takken en de externe partners, de distributeurs, en de agentschappen gebruiken de goedgekeurde activa die door de ouderorganisatie worden gedeeld. De organisatie wil de gemaakte middelen veilig en naadloos delen voor breder hergebruik.
Brand Portal, Commentaar voor het delen van bedrijfsmiddelen

Adobe biedt ondersteuning voor de behoefte aan samenwerking adobe-offerings-to-support-the-collaboration-need

Waardevoorstel voor de betreffende personen
Adobe aanbieden
Betrokken oppervlakken
Creatieve gebruikers ontdekken elementen van Experience Manager, openen en gebruiken, wijzigingen bewerken en uploaden naar Experience Manageren uploadt u nieuwe bestanden naar Experience Manager, zonder te vertrekken Creative Cloud apps.
Adobe-itemkoppeling
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, en Adobe InDesign.
Zakelijke gebruikers vereenvoudigen het openen en gebruiken van middelen, het bewerken en uploaden van wijzigingen in Experience Manageren nieuwe bestanden uploaden naar Experience Manager in de desktopomgeving. Ze gebruiken een algemene integratie om elk elementtype in de native bureaubladtoepassing te openen, inclusief niet-Adobe toepassingen.
Experience Manager-bureaubladtoepassing
Experience Manager bureaubladtoepassing op Win- en Mac-bureaublad
Marketers en zakelijke gebruikers ontdekken, voorvertonen, licentiëren en opslaan, en beheren de Adobe Stock activa van binnen Experience Manager. Gelicentieerde en opgeslagen elementen bieden geselecteerde Adobe Stock metagegevens voor beter bestuur.
Integratie van Experience Manager en Adobe Stock
Experience Manager webinterface

Dit artikel richt zich hoofdzakelijk op de eerste twee aspecten van de samenwerkingsbehoeften. Distributie en sourcing van assets op schaal wordt kort als gebruiksscenario genoemd. Overweeg Adobe Brand Portal of Asset Share Commons voor dergelijke oplossingen. Alternatieve oplossingen, zoals Brand Portal, oplossingen die op Commentaar voor het delen van bedrijfsmiddelen componenten, Delen van koppeling, gebruiken Experience Manager Assets moeten worden herzien op basis van specifieke eisen.

De verbindingen van het Creative Cloud voor Experience Manager, beslissen welke capaciteit te gebruiken

Toewijzing van gebruiksgevallen en Adobe-oplossingen mapping-of-use-cases-and-adobe-solutions

Hoofdletters gebruiken
Adobe Asset Link
Experience Manager bureaubladtoepassing
Opmerkingen/andere oplossingen
Detecteren - door DAM-mappen bladeren
Ja
Experience Manager Webinterface- en desktopacties
Discover - toegang tot DAM-verzamelingen
Ja
Experience Manager Webinterface- en desktopacties
Discover - zoek naar middelen van DAM
Ja
Experience Manager Webinterface- en desktopacties
Gebruiken - element openen
Ja
Ja
Openen vanuit webinterface of van Finder
Gebruiken - element van DAM in een document plaatsen
Ja - insluiten
Ja - koppelen of insluiten
Experience Manager bureaubladtoepassing biedt toegang tot elementen als bestanden op het lokale bestandssysteem. Deze koppelingen in de native apps worden weergegeven door lokale paden.
Bewerken - openen voor bewerking
Ja, uitchecken, actie
Ja - Handeling openen (in netwerkshare)
Uitchecken in AAL Hiermee slaat u het element standaard op in de Creative Cloud Storage-account van de gebruiker (gesynchroniseerd door Creative Cloud-app).
Bewerken - werk wordt uitgevoerd buiten DAM
Ja - Asset beschikbaar in de opslagaccount van het Creative Cloud van de gebruiker gesynchroniseerd met desktop.
Ja
Bewerken - wijzigingen uploaden
Ja - Inchecken, actie met optionele opmerking
Ja
Uploaden - één bestand
Ja - het actieve document wordt geüpload
Ja
Uploaden via webinterface
Uploaden - meerdere bestanden / hiërarchische mapstructuren
Nee
Ja
Uploaden via webinterface of via aangepaste scripts of gereedschappen.
Diverse - gebruiker en aanmelding
Gebruikers van Creatives Cloud die zich hebben aangemeld bij de desktop-app van het Creative Cloud, worden herkend (SSO)
Experience Manager gebruiker en gebruikersgegevens
Gebruikers van beide oplossingen tellen mee voor de Experience Manager gebruikersquota.
Diverse - netwerk en toegang
Toegang van bureaublad van gebruiker tot Experience Manager implementatie via netwerk
Toegang van bureaublad van gebruiker tot Experience Manager implementatie via netwerk
Adobe Asset Link deelt geen milieu van de netwerkvolmacht.
Misc - Grote aantallen activa migreren
Nee
Nee
Richtlijnen voor migratie van middelen

Om het gebruik van middelen te steunen, zouden andere oplossingen moeten worden overwogen:

Belangrijkste concepten en gebruiksgevallen key-concepts-and-use-cases

Verklarende woordenlijst glossary-of-common-terms

 • Werk in uitvoering of creatief werk in uitvoering (WIP): Een fase in de levenscyclus van assets waarbij een asset meerdere wijzigingen ondergaat en doorgaans nog niet klaar is om te worden gedeeld met grotere teams.
 • Creative-klare middelen: Assets die klaar zijn om te worden gedeeld met een breder team, of door het creatieve team zijn geselecteerd of goedgekeurd om te worden gedeeld met marketing- of LOB-teams.
 • Goedkeuring van assets: Het goedkeuringsproces dat wordt uitgevoerd voor assets die reeds naar DAM zijn geüpload, en dat typisch merkgoedkeuringen, wettelijke goedkeuringen, enz. omvat.
 • Definitief actief: Een middel dat door alle goedkeuringen/meta-gegevens het etiketteren is gegaan en klaar is om door het bredere team te worden gebruikt. Een dergelijke asset wordt opgeslagen in DAM en beschikbaar gesteld aan alle (geïnteresseerde) gebruikers. Deze kan in marketingkanalen of door creatieve teams worden gebruikt om ontwerpen te maken.
 • Kleine update/wijziging van bedrijfsmiddelen: Een snelle en kleine wijziging in een digitaal middel. Deze wordt vaak uitgevoerd als reactie op een retoucheerverzoek of een verzoek om kleine bewerkingen, een assetrevisie of goedkeuring (bijvoorbeeld om de positie te wijzigen, de tekstgrootte te wijzigen, de verzadiging/helderheid en kleur aan te passen, enz.).
 • Belangrijke update/wijziging van bedrijfsmiddelen: Een verandering in een digitaal goed dat aanzienlijk werk vereist, en soms over een langere periode moet gebeuren. Dit omvat doorgaans meerdere wijzigingen. De asset moet tijdens het bijwerken meerdere keren worden opgeslagen. De belangrijkste assetupdates leiden er doorgaans toe dat de asset een WIP-status krijgt.
 • DAM: Beheer van digitale assets. In dit document is het synoniem met Experience Manager Assets, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Creatieve gebruiker: Een creatieve professional die digitale assets maakt met Creative Cloud-apps en -services. In sommige gevallen is een creatieve gebruiker lid van een creatief team dat mogelijk Creative Cloud gebruikt, maar geen digitale assets maakt (zoals een creatieve directeur of een creatieve teammanager).
 • DAM-gebruiker: Een typische gebruiker van een DAM-systeem. Afhankelijk van de organisatie, kan een gebruiker DAM een marketing of een niet-marketing gebruiker, bijvoorbeeld, een lijn-van-Bedrijfs (LOB) gebruiker, bibliothecaris, verkooppersoon, etc. zijn.

Overwegingen bij gebruik Experience Manager en Creative Cloud integratie considerations-when-using-aem-and-creative-cloud-integration

Dit is een korte samenvatting van beste praktijken voor Experience Manager en Creative Cloud integratie. Lees de rest van dit document voor een gedetailleerd begrip hiervan.

 • Voor creatieve gebruikers die in Photoshop, InDesign, of Illustrator werken: Adobe Asset Link biedt de beste gebruikerservaring, waaronder een schone verwerking van de onderhanden werk op middelen die zijn uitgecheckt van Experience Manager.
 • Voor het vereenvoudigen van de toegang tot middelen van de Desktop voor om het even welke generische dossierformaat of toepassing: gebruiken Experience Manager bureaubladtoepassing.
 • Begrijp waarom en wanneer om activa in DAM op te slaan: Updates die ter beschikking moeten worden gesteld aan het bredere team in uw organisatie.
 • Houd rekening met het volume van de gedeelde assets: Als u gebruikmaakt van assetdistributie, kunnen governance en beveiliging de belangrijkste aspecten zijn. Overweeg om tools te gebruiken die bedoeld zijn om governance en beveiliging op grote schaal toe te passen, zoals de Brand Portal.
 • De levenscyclus van assets begrijpen: Begrijp hoe assets in uw organisatie worden verwerkt door verschillende teams
 • Correct en regelmatig opslaan van assets: Adobe Asset Link doet dit voor u met PS, AI, ID. Voer voor andere toepassingen geen actieve taken uit in toegewezen/gedeelde map tenzij u alle wijzigingen in DAM nodig hebt

Toegang tot Adobe Stock activa van Assets access-to-adobe-stock-assets-from-aem-assets

Integratie van Experience Manager en Adobe Stock verstrekt Experience Manager gebruikers met de mogelijkheid om te zoeken naar, een voorvertoning weer te geven, licenties te maken en bestanden op te slaan, middelen van Adobe Stock in Experience Manager. Gelicentieerd en opgeslagen Stock elementen zijn geselecteerd Stock metagegevens, die kunnen worden gebruikt om met extra filters naar de metagegevens te zoeken.

Een paar belangrijke punten over deze integratie:

 • Wanneer elementen uit voorraad Adobe worden opgeslagen naar Experience Managerworden ze regelmatig Assets, met binair bestand opgeslagen op de Experience Manager opslagplaats. Sommige metagegevens die betrekking hebben op Adobe Stock worden opgeslagen voor het element in Experience ManagerAnders ziet het innameproces er hetzelfde uit als voor elk ander bestand. Als slimme tags bijvoorbeeld actief zijn, worden de tags bij het opslaan aan deze elementen toegevoegd.
 • Het element dat is opgeslagen naar Experience Manager is een kopie, geen koppeling terug naar Adobe Stock.

Werken met elementen die zijn opgeslagen vanuit Adobe Stock in Experience Manager inCreative Cloud. Deze integratie staat los van Adobe Asset Link, maar Adobe Asset Link herkent deze elementen die zijn opgeslagen van Stock op die manier en worden aanvullende metagegevens en een Adobe Stock logo op deze middelen in Adobe Asset Link extensie-UI in Photoshop, Illustrator, of InDesign. De bestanden zijn beschikbaar voor bladeren, openen, enzovoort, omdat het normale elementen zijn wanneer ze worden opgeslagen naar Experience Manager.
Creatieve gebruikers die werken in Creative Cloud apps met Adobe Asset Link de uitbreiding, naast de toegang tot reeds in licentie gegeven activa van Adobe Stock in Experience Managerkan ook Creative Cloud Deelvenster Bibliotheken waarin u kunt zoeken, voorvertonen en licentiëren Adobe Stock activa.
Assets van Adobe Stock gelicentieerd en opgeslagen in Experience Manager beschikbaar worden voor de bredere teams die toegang hebben tot Experience Manager Assets implementatie, terwijl creatieve klanten hun middelen van Adobe Stock via Creative Cloud Deelvenster Bibliotheken stelt deze alleen standaard beschikbaar in hun Creative Cloud account.

Elementen opslaan in een DAM about-storing-assets-in-a-dam

Om een efficiënte werkstroom tussen creatieve en marketing/lijn-van-zaken (LOB) teams te ontwerpen en de beste steunmogelijkheden te kiezen, is het belangrijk om te begrijpen wanneer en waarom de activa in DAM worden opgeslagen.

Waarom elementen zijn opgeslagen in DAM why-assets-are-stored-in-dam

Door middelen in DAM op te slaan, zijn ze gemakkelijk toegankelijk en te vinden. Het zorgt ervoor dat de activa door talrijke gebruikers over de organisatie of het ecosysteem kunnen worden gebruikt, die partners, klanten, etc. omvat.

De meeste organisaties kiezen ervoor om activa slechts op te slaan die voor de stroomafwaartse marketing/LOB processen relevant zijn (het publiceren aan kanalen zoals Webkanaal via Experience Manager Sites of andere kanalen die door Adobe Experience Cloud - Marketing Cloud, Advertising Cloud worden gediend, en door Analytics Cloud worden gemeten, die aan gebruikers/partners, etc. verstrekken). Bovendien slaan organisaties activa op die aan een overzicht/goedkeuringsprocedure in DAM kunnen worden onderworpen. Op deze manier slaat DAM vooral activa op die een grote kans hebben om te worden gebruikt, en vermijdt het opslaan van niet-actieve activa.

De opslag van activa is ook onderworpen aan technische overwegingen en middelgebruik. DAM verleent de extra diensten rond opgeslagen activa, met inbegrip van het halen van meta-gegevens, het versioning, het produceren van voorproeven/het transcoderen, het beheren van verwijzingen, en het toevoegen van toegangsbeheerinformatie. Deze diensten verbruiken extra tijd en infrastructuurmiddelen.

Vaak is het niet wenselijk om alle elementen en updates op te slaan. Bijvoorbeeld, als de updates aan specifieke activa van slechte kwaliteit zijn en bovenmatige middelen verbruiken, kunnen de activa niet in DAM worden opgeslagen.

Wanneer elementen zijn opgeslagen in DAM when-assets-are-stored-in-dam

Creatieve teams (en organisaties) zijn gewoonlijk niet geïnteresseerd in het opslaan van middelen in elke fase van de levenscyclus van de middelen. In de volgende gevallen worden bijvoorbeeld geen elementen opgeslagen:

 • Activa die nog moeten worden afgerond of die moeten worden getest.
 • Middelen die de beoordelingscyclus van het creatieve/interne team niet doorstaan.
 • Vergeleken met de middelen in kwestie, heeft het team betere kandidaten om hun werk aan externe teams te vertegenwoordigen.

Gewoonlijk worden de volgende klassenelementen opgeslagen in DAM:

 • Activa die een bepaalde looptijd hebben bereikt en die als gereed worden beschouwd om te worden gedeeld.
 • Elementen die vooraf zijn geselecteerd door het creatieve team.
 • Specifieke activaformaten die door marketing, afhankelijk van een specifiek contract of een overeenkomst (bijvoorbeeld, JPG dossiers die van RAW dossiers, TIFF/beelden van PSD originelen worden omgezet worden gebruikt of worden gevraagd).

Wanneer updates van elementen worden opgeslagen in DAM when-updates-to-assets-are-stored-in-dam

Normaliter moeten alleen updates van middelen die relevant zijn voor de bredere reeks DAM-gebruikers in DAM worden opgeslagen. Hiermee zorgt u ervoor dat gebruikers (marketing en soortgelijke functies) alleen relevante versies in de tijdlijn van de DAM-middelen zien.

Doorgaans zijn er wijzigingen die betrekking hebben op belangrijke mijlpalen in de levenscyclus van de middelen. Het eerste marketingklare middel of een officiële update op basis van een verzoek/revisie van het creatieve team moet bijvoorbeeld worden opgeslagen en gecontroleerd in DAM.

De update van het creatieve team voor revisie door het marketingteam na een verzoek om wijziging van het bestaande middel in DAM is een voorbeeld van een relevante update. Het zou in DAM voor verdere verwijzing of voor het terugkeren naar de vorige versie moeten worden opgeslagen en worden versioned.

Hieronder volgen voorbeelden van updates die doorgaans niet relevant zijn:

 • Vroege versies van elementen die zijn geüpload voordat ze klaar zijn voor marketingcontrole
 • Veelvoorkomende creatieve wijzigingen in het bedrijfsmiddel in de aan de gang zijnde fase voordat creatieve en marketingteams besluiten dat het middel klaar is

Toegang van gebruikers tot DAM user-access-to-dam

Assets ondersteunt twee typen gebruikers op basis van hun toegang tot de Assets implementatie. Doorgaans hebben gebruikers binnen het bedrijfsnetwerk (firewall) directe toegang tot DAM. Andere gebruikers buiten het ondernemingsnetwerk zouden geen directe toegang hebben. Het gebruikerstype bepaalt welke integraties vanuit technisch oogpunt kunnen worden gebruikt.

Creatieve gebruikers met directe toegang tot DAM creative-users-with-direct-access-to-dam

Doorgaans hebben interne creatieve teams of agentschappen/creatieve professionals die aan het interne netwerk zijn toegewezen, toegang tot de DAM-implementatie, waaronder Experience Manager aanmelden. Experience Manager en de netwerkinfrastructuur kan worden opgezet om directe toegang tot externe partijen - gewoonlijk vertrouwde organisaties zoals agentschappen die voor een cliënt werken - te verlenen Experience Manager via netwerk, bijvoorbeeld, als VPN of IP lijst van gewenste personen.

In dergelijke gevallen wordt de Adobe Asset Link of Experience Manager bureaubladtoepassing biedt eenvoudige toegang tot definitieve/goedgekeurde middelen en biedt u de mogelijkheid creatieve middelen op te slaan in DAM.

Creatieve gebruikers zonder toegang tot DAM creative-users-without-access-to-dam

Externe agentschappen en freelancers zonder directe toegang tot de DAM-implementatie hebben mogelijk toegang tot goedgekeurde middelen nodig of willen hun nieuwe ontwerpen toevoegen aan de DAM.

Gebruik de volgende strategieën om toegang te verlenen tot definitieve/goedgekeurde middelen:

 • Gebruik de bureaubladtoepassing als Asset Link niet werkt.
 • Gebruiken Experience Manager Assets Brand Portal voor het veilig verdelen van activa aan externe partners
 • Gebruik een aangepaste implementatie van een distributie- en sourcingportal op basis van Commentaar voor het delen van bedrijfsmiddelen
 • Toegangsbeheer instellen in Experience Manager en noodzakelijke netwerkinfrastructuur (bijvoorbeeld, VPN en IP lijst van gewenste personen) om externe partijen toegang tot een specifiek gebied van inhoud in uw DAM te geven. Ze kunnen Experience Manager Web UI om middelen te krijgen en nieuwe inhoud te uploaden in uw DAM.

Werk bezig met middelen van Experience Manager work-in-progress-on-assets-from-aem

Zoals in dit document wordt besproken, wordt aanbevolen belangrijke updates uit te voeren voor elementen, ook wel 'werk in uitvoering' genoemd, zonder dat alle bewerkingen die in het lokale bestand zijn opgeslagen, ook worden geüpload naar Experience Manager als wijzigingen. Dit versnelt het werk van een Desktopgebruiker, beperkt gebruikte netwerkbandbreedte, en houdt de activa chronologie schoon en concentreert zich op gecontroleerde, belangrijke updates.

De Verbinding van de Activa van de Adobe biedt een goede steun voor dit gebruiksgeval:

 • Wanneer gebruikers Photoshop, InDesign, of Illustrator Beoogd om een bestand te bewerken, voeren ze een uitcheckbewerking uit op het opgegeven element
 • Het element wordt op de achtergrond gedownload, in de gebruikersaccount van het Creative Cloud geplaatst en op schijf gesynchroniseerd via de bureaubladtoepassing van het Creative Cloud. De markering voor uitchecken wordt ingeschakeld Experience Manager op het element om bewerkingsconflicten te minimaliseren
 • Vanaf dat punt werkt de gebruiker in een bestand dat lokaal is opgeslagen op de gesynchroniseerde locatie. De gebruiker kan doorgaan met het werken en opslaan van noodzakelijke wijzigingen met elke vereiste frequentie
 • Aangezien het Creative Cloud zich in de account van het Creative Cloud bevindt, is het ook beschikbaar op andere apparaten die de gebruiker mogelijk heeft (kunnen bijvoorbeeld worden geopend of bewerkt in een speciale mobiele app voor het ) en kan het voor samenwerkingsdoeleinden worden gedeeld met andere gebruikers in het Creative Cloud.
 • Wanneer de creatieve gebruiker klaar is met de wijzigingen, kan hij of zij een incheckbewerking op dat bestand uitvoeren in zijn of haar toepassing op het Creative Cloud, met een optionele opmerking. Het corresponderende actief in Experience Manager zijn versioned en bijgewerkt aan met het nieuwe binaire getal. Experience Manager gebruikers zoals Marketers of LOB-gebruikers hebben via Experience Manager UI van de tijdlijn van middelen.

Experience Manager desktop app biedt netwerkshare voor middelen die zijn geopend in de native app. Standaard worden alle lokaal uitgevoerde wijzigingen geüpload naar Experience Manager automatisch na een korte tijd. Met zo'n configuratie, zou het frequente sparen tijdens het werk in lopende fase allen worden geupload in Experience Manager en versioned, creërend talrijke netwerkverkeer en potentiële scalability uitdagingen - om onnodige versies in te noemen Experience Manager.

Hier kunt u het beste een optie gebruiken in Experience Manager bureaubladtoepassing om geautomatiseerde updates uit te schakelen en wijzigingen in middelen te uploaden naar Experience Manager wijzigt u handmatig met de actie voor uploaden de status van bedrijfsmiddelen van de app.

Bulkupload naar DAM bulk-upload-to-dam

In sommige gevallen moet u wellicht een groter aantal bestanden tegelijkertijd uploaden naar DAM, bijvoorbeeld:

 • Resultaten van foto's of grotere projecten uploaden
 • Door creatieve bureaus geleverde activa uploaden
 • Geselecteerde elementen uploaden vanaf een grotere set als de selectie buiten DAM is uitgevoerd

De beschrijving verwijst naar het operationeel uploaden van bestanden (bijvoorbeeld elke week of met elke foto), als een normaal onderdeel van de workflow van de desktopgebruiker. De migratie van grote activa wordt hier niet behandeld.

U kunt de volgende uploadmogelijkheden gebruiken:

 • Als u grote/hiërarchische mappen bulksgewijs wilt uploaden, gebruikt u Experience Manager bureaubladtoepassing die map uploaden functionaliteit. U kunt ook hiërarchische mapstructuren uploaden. Assets worden geüpload op de achtergrond en zijn daarom niet gekoppeld aan een webbrowsersessie
 • Als u enkele bestanden uit één map wilt uploaden, sleept u de bestanden rechtstreeks naar de webinterface of gebruikt u de optie Maken in het dialoogvenster Assets webinterface.
 • Afhankelijk van uw bedrijfsvereisten kunt u ook aangepaste uploader gebruiken.

Digitale middelen rechtstreeks vanaf het bureaublad beheren managing-digital-assets-directly-from-desktop

Als u de Delen van het Dossier van het Netwerk gebruikt om digitale activa te beheren, enkel gebruikend het netwerkaandeel in kaart gebracht door Experience Manager bureaubladtoepassing kan worden beschouwd als een handige vervanging. Bij de overgang van netwerkbestandsshares Experience Manager de webinterface biedt een uitgebreide reeks mogelijkheden voor beheer van digitale middelen die veel verder gaan dan wat mogelijk is op een gedeeld netwerk (zoeken, verzamelingen, metagegevens, samenwerking, voorvertoningen, enzovoort), en Experience Manager bureaubladtoepassing biedt een handige koppeling om de DAM-opslagplaats aan de serverzijde te verbinden met het werk op het bureaublad.

Vermijd gebruik Experience Manager bureaubladtoepassing om elementen rechtstreeks te beheren in het netwerkaandeel van Assets. Vermijd bijvoorbeeld het gebruik Experience Manager bureaubladtoepassing om meerdere bestanden te verplaatsen/kopiëren. Gebruik in plaats daarvan de opdracht Assets interface om omslagen van Finder/Ontdekkingsreiziger aan het netwerkaandeel te slepen of te gebruiken Assets Functie Map uploaden.

Migratie van bedrijfsmiddelen asset-migration

Als u de migratie van middelen van een bestaand systeem naar een nieuw systeem wilt plannen en uitvoeren, of een grote hoeveelheid op servers opgeslagen middelen wilt migreren, raadpleegt u de Migratiehandleiding. Experience Manager bureaubladtoepassing en Experience Manager tot Creative Cloud dergelijke migraties worden niet door integratie ondersteund . Vanwege de grote hoeveelheden in te nemen elementen en de extra vereisten met betrekking tot het in kaart brengen van metagegevens, transformatie en opname, moeten migraties met verschillende gereedschappen en benaderingen worden afgehandeld.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2