Gebruiken Adobe Stock activa in Adobe Experience Manager Assets use-adobe-stock-assets-in-aem-assets

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

Adobe Stock biedt ontwerpers en bedrijven toegang tot miljoenen hoogwaardige, gekrulde, royaltyvrije foto's, vectoren, illustraties, video's, sjablonen en 3D-middelen voor al hun creatieve projecten.

Adobe Stock voor het aanbieden van een bedrijf, door gebrek, omvat het delen van rechten over de organisatie. Zodra een middel door een gebruiker van uw organisatie is vergunning gegeven, kunnen andere gebruikers van uw organisatie, dit middel identificeren downloaden en gebruiken zonder het moeten het opnieuw vergunning geven. Zodra een activa door uw organisatie zijn vergunning gegeven, is het recht om het te gebruiken onvoorwaardelijk.

Organisaties kunnen hun bedrijf integreren Adobe Stock plannen met Experience Manager Assets om ervoor te zorgen dat gelicentieerde middelen breed beschikbaar zijn voor hun creatieve en marketingprojecten, met de krachtige mogelijkheden voor middelenbeheer van Experience Manager. Experience Manager gebruikers kunnen snel Adobe Stock-middelen zoeken, voorvertonen en licentiëren die zijn opgeslagen in Experience Manager, zonder de Experience Manager interface.

Integreren Experience Manager en Adobe Stock integrate-aem-and-adobe-stock

Experience Manager Assets biedt gebruikers de mogelijkheid te zoeken, een voorbeeld te bekijken, op te slaan en een licentie te maken Adobe Stock activa rechtstreeks van Experience Manager.

Vereisten

De integratie vereist:

 • An bedrijf Adobe Stock plan
 • Een gebruiker met machtigingen in Admin Console naar het standaardprofiel voor het product Stock
 • Een gebruiker met machtigingen voor het Developer Access-profiel voor het maken van integratie in Adobe Developer Console

Een onderneming Adobe Stock plan,

 • Biedt productrechten voor Adobe Stock (Met Experience Manager verbonden voorraden)
 • Crediteringen die zijn aangeschaft in de Adobe Admin Console voor je aandelenrecht
 • Maakt verificatie voor serviceaccount (JWT) binnen mogelijk Adobe Developer Console voor je aandelenrecht
 • Maakt het beheer van de credits en licenties wereldwijd mogelijk vanuit de Adobe Admin Console

Binnen de machtiging wordt een standaardproductprofiel voor Adobe Stock bestaat in Admin Console. Er kunnen meerdere profielen worden gemaakt en deze profielen bepalen wie een licentie voor de activa van Stock kan verkrijgen. Een gebruiker die rechtstreeks toegang heeft tot het productprofiel heeft toegang tot https://stock.adobe.com/ en de activa van de vergunning van de Voorraad. Terwijl er een andere methode is om de toegang van de Ontwikkelaar te gebruiken om integratie (API) tot stand te brengen voor authentiek communicatie tussen Experience Manager en Adobe Stock.

NOTE
De beurswaarde van de "Stock Service Account" (JWT) wordt geleverd met de beurswaarde van de onderneming.
De integratie ondersteunt geen Oauth-authenticatie voor aandelenrechten voor bedrijven.

Stappen om te integreren Experience Manager en Adobe Stock integration-steps

Om te integreren Experience Manager en Adobe Stockvoert u de volgende stappen uit in de vermelde reeks:

 1. Openbaar certificaat verkrijgen

  In Experience Manager, maakt u een IMS-account en genereert u een openbaar certificaat (openbare sleutel).

 2. Verbinding voor serviceaccount (JWT) maken

  In Adobe Developer Console, maakt u een project voor uw Adobe Stock organisatie. Onder het project, vorm API gebruikend de openbare sleutel om een verbinding van de de dienstrekening (JWT) tot stand te brengen. Krijg de geloofsbrieven van de de dienstrekening en JWT payload informatie.

 3. IMS-account configureren

  In Experience Manager, configureert u de IMS-account met de gegevens van de serviceaccount en de JWT-payload.

 4. Cloudservice configureren

  In Experience Manager, een Adobe Stock cloudservice met behulp van het IMS-account.

Een IMS-configuratie maken create-an-ims-configuration

De configuratie IMS verifieert uw Experience Manager Assets auteur instantie met Adobe Stock machtiging.

De IMS-configuratie omvat twee stappen:

Openbaar certificaat verkrijgen public-certificate

Met de openbare sleutel (certificaat) wordt uw productprofiel geverifieerd in Adobe Developer Console.

 1. Aanmelden bij uw Experience Manager Assets instantie van auteur. De standaard-URL is http://localhost:4502/aem/start.html.

 2. Van de Tools deelvenster, navigeren naar Security > Adobe IMS Configurations.

 3. Klik op de pagina Adobe IMS Configurations op Create. De Adobe IMS Technical Account Configuration pagina wordt geopend.

 4. In de Certificate tab, selecteert u Adobe Stock van de Cloud Solution vervolgkeuzelijst.

 5. U kunt een certificaat maken of een bestaand certificaat opnieuw gebruiken voor de configuratie.

  Als u een certificaat wilt maken, selecteert u de Create new certificate selectievakje en geef een alias voor de openbare sleutel. De alias fungeert als naam voor de openbare sleutel.

 6. Klik op Create certificate. Klik vervolgens op OK om de openbare sleutel te produceren.

 7. Klik op de knop Download Public Key en sla het bestand met de openbare sleutel (.crt) op uw computer op. De openbare sleutel wordt later gebruikt om API voor uw Brand Portal huurder te vormen en de geloofsbrieven van de de dienstrekening in de Console van Adobe Developer te produceren.

  Klik op Next.

  certificaat genereren

 8. In de Account wordt een Adobe IMS-account gemaakt waarvoor de gegevens van de serviceaccount zijn vereist.

  Open een nieuw tabblad en een JWT-verbinding (Service Account) maken in Adobe Developer Console.

Verbinding voor serviceaccount (JWT) maken createnewintegration

In Adobe Developer Console, worden de projecten en APIs gevormd op organisatieniveau. Als u een API configureert, wordt een JWT-verbinding (Service Account) gemaakt. Er zijn twee methodes om API te vormen, door een zeer belangrijk paar (privé en openbare sleutels) te produceren of door een openbare sleutel te uploaden. In dit voorbeeld worden de gegevens van de serviceaccount gegenereerd door de openbare sleutel te uploaden.

Om de geloofsbrieven van de de dienstrekening en JWT lading te produceren:

 1. Meld u aan bij de Adobe Developer-console met systeembeheerdersrechten. De standaard-URL is https://www.adobe.com/go/devs_console_ui.

  Controleer of u de juiste IMS-organisatie (Stock Entitlement) hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst (organisatie).

 2. Klik op Create new project. Er wordt een leeg project met een door het systeem gegenereerde naam gemaakt voor uw organisatie.

  Klik op Edit project. Werk de Project Title en Description en klik vervolgens op Save.

 3. In de Project overview tabblad, klikt u op Add API.

 4. In de Add an API window, selecteert u Adobe Stock. Klik op Next.

 5. In de Configure API venster, selecteert u Service Account (JWT) verificatie. Klik op Next.

  create-jwt-credentials

 6. Klik op Upload your public key. Klikken Select a File en uploadt u de openbare sleutel (.crt-bestand) die u in het dialoogvenster openbare verklaring verkrijgen sectie. Klik op Next.

 7. De openbare sleutel controleren en klikken Next.

 8. De standaardinstelling selecteren Adobe Stock productprofiel en klik op Save configured API.

 9. Nadat de API is geconfigureerd, wordt u omgeleid naar de API-overzichtspagina. Vanaf de linkernavigatie onder Credentials klikt u op de knop Service Account (JWT) -optie. Hier, kunt u de geloofsbrieven bekijken en acties uitvoeren zoals produceren JWT tokens, exemplaar credentiedetails, en terugwinnen cliëntgeheim.

 10. Van de Client Credentials -tabblad, kopieert u de client ID.

  Klikken Retrieve Client Secret en kopieer de client secret.

  generate-jwt-credentials

 11. Ga naar de Generate JWT en kopieer de JWT Payload informatie.

U kunt nu de client-id (API-sleutel), het clientgeheim en de JWT-payload gebruiken naar IMS-account configureren in Experience Manager Assets.

IMS-account configureren create-ims-account-configuration

U moet beschikken over certificaat en JWT-referenties (Service Account) om de IMS-account te configureren.

De IMS-account configureren:

 1. Open de IMS-configuratie en navigeer naar de Account tab. U hebt de pagina geopend gehouden terwijl verkrijgen van het openbare certificaat.

 2. Geef een Title op voor het IMS-account.

  In de Authorization Server veld, voer de URL in: https://ims-na1.adobelogin.com/.

  Voer de client-id in het dialoogvenster API key veld, Client Secret, en Payload (JWT-lading) die u hebt gekopieerd terwijl maken van de verbinding van de serviceaccount (JWT).

 3. Klik op Create. Er wordt een IMS-accountconfiguratie gemaakt.

  configure-ims-account

 4. Selecteer de IMS-accountconfiguratie en klik op Check Health.

  Klikken Check in het dialoogvenster. Bij een geslaagde configuratie verschijnt het bericht dat de Token is opgehaald.

  gezondheidscontrole

Cloudservice configureren configure-the-cloud-service

Om te vormen Adobe Stock cloudservice:

 1. In de Experience Manager gebruikersinterface, navigeren naar Tools > Cloud Services > Adobe Stock.

 2. In de Adobe Stock Configurations pagina, klikt u Create.

 3. Geef een Title voor de cloudconfiguratie.

  Selecteer de IMS-configuratie die u hebt gemaakt terwijl u configureren van IMS-account.

  Selecteer de landinstelling in de vervolgkeuzelijst.

  aem-stock-cloud-config

 4. Klik op Save & Close.

  Uw Experience Manager Assets schrijverinstantie is nu geïntegreerd met Adobe Stock. U kunt meerdere Adobe Stock configuraties (bijvoorbeeld configuraties op basis van landinstellingen). U kunt nu de opdracht Adobe Stock activa van binnen Experience Manager gebruikersinterface.

  zoekmiddelen

  note note
  NOTE
  In deze fase van integratie hebben alleen de beheerders toegang tot de Adobe Stock activa, activa van de onderzoeksVoorraad (gebruikend alwetzoekend), en vergunning het Adobe Stock activa.
  Beheerders kunnen gebruikers of groepen verder toevoegen aan de Adobe Stock cloudservice en geef machtigingen aan deze gebruikers die geen beheerder zijn in Experience Manager om tot de configuratie van de Voorraad toegang te hebben.
 5. Als u gebruikers of groepen wilt toevoegen, selecteert u de Adobe Stock cloudconfiguratie en klik op Properties.

 6. Zoek om de gebruikers of de groepen toe te voegen aan wie u toestemmingen hebt toegewezen om tot de configuratie van Adobe Stock toegang te hebben. Zie machtigingen toewijzen aan gebruikersgroep.

Machtigingen toewijzen aan gebruikersgroep assign-permissions-to-group

Beheerders kunnen gebruikersgroepen maken en bepaalde gebruikers of groepen machtigingen geven om toegang te krijgen tot de Adobe Stock cloudservice.

Hieronder vindt u de machtigingen die een gebruiker nodig heeft om Adobe Stock-middelen te zoeken en te licentiëren:

 • Vorm de weg: /conf/global/settings/stock
 • Rechten: jcr:read
 • Type machtiging: Allow

U kunt een gebruikersgroep maken of machtigingen toewijzen aan een bestaande gebruikersgroep. Machtigingen kunnen worden toegewezen via de Experience Manager Assets of van de User Admin Console.

Om toegang tot een gebruikersgroep van te verlenen Experience Manager:

 1. In de Experience Manager gebruikersinterface, navigeren naar Tools > Security > Groups. Een gebruikersgroep maken voor Adobe Stock.

 2. Navigeren naar Tools > Security > Permissions.

 3. Zoeken naar de gebruikersgroep in het linkerdeelvenster en nieuwe gebruikersgroep toevoegen Access Control Entry (ACE) voor Adobe Stock.

  • Vorm de weg: /conf/global/settings/stock
  • Rechten: jcr:read
  • Type machtiging: Allow

  Klik op Add.

  gebruikersmachtigingen

 4. Ga naar Tools > Cloud Services > Adobe Stock. Selecteer de Adobe Stock cloudconfiguratie en klik op Properties.

 5. De nieuwe gebruikersgroep toevoegen aan de Adobe Stock configuratie. Klik op Save & Close.

  assign-user

Om toegang tot een gebruiker van te verlenen User Admin Console:

 1. Open de Experience Manager Admin Console gebruiker. De standaard-URL is http://localhost:4502/userdamin.

 2. Zoek in het linkerdeelvenster naar de gebruiker door het dialoogvenster user_id of name. Dubbelklik om de gebruikerseigenschappen te openen.

 3. Ga naar de Permissions tab en allow read machtigingen voor de Adobe Stock cloudconfiguratie: /conf/global/settings/stock.

  note caution
  CAUTION
  Als de wolkenconfiguratie niet wordt toegestaan, kan de gebruiker slechts tot Assets in de Experience Manager interface.
  Toegang verlenen tot Assets en Adobe Stock middelen, zorgt u ervoor dat de cloudconfiguratie is toegestaan voor de gebruiker.
 4. Klikken Save om de machtigingen bij te werken.

  assign-user-in-user-admin

 5. Voeg de gebruiker of de groep toe aan de Adobe Stock cloudconfiguratie.

Adobe Stock-middelen openen access-stock-assets

Een gebruiker die geen beheerder is en over machtigingen beschikt voor de Adobe Stock de wolkenconfiguratie kan zoeken en vergunning geven Adobe Stock activa van de Experience Manager interface.

De gebruiker moet een extra stap uitvoeren om het Adobe Stock cloudconfiguratie voor toegang tot Adobe Stock activa. Het is een eenmalige activiteit. Als aan de gebruiker machtigingen worden toegewezen voor meerdere Adobe Stock wolkenconfiguraties, kan de gebruiker de gewenste configuratie van de User Preferences.

Als u het dialoogvenster Adobe Stock cloudconfiguratie:

 1. Aanmelden bij Experience Manager.

 2. Klik op het gebruikerspictogram in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op My Preferences. De User Preferences wordt geopend.

 3. Selecteer het gewenste Stock Configuration in de vervolgkeuzelijst en klik op Accept de configuratie activeren.

  gebruikersvoorkeuren

 4. Navigeren naar Assets > Adobe Stock. U kunt nu een licentie bekijken, zoeken en licentiëren Adobe Stock activa.

In de volgende tabel wordt uitgelegd hoe de gebruikersmachtigingen werken bij het openen van de Adobe Stock activa:

Gebruiker
Groep
Machtigingen
Stock-configuratie accepteren in de gebruikersvoorkeuren
Toegangsmiddelen
Toegang tot Adobe Stock
admin
NVT
Alles
NVT
Ja
Ja
test-doc1
DAM-gebruiker
/conf/global/settings/stock/cloud-config
Ja
Ja
Ja
test-doc1
DAM-gebruiker
/conf/global/settings/stock/cloud-config
Nee
Fout: kan gegevens niet laden
Nee
test-doc1
DAM-gebruiker
toestaan: /conf/global/settings/stock ontkennen: /cloud-config
De voorraadconfiguratie is niet zichtbaar
Ja
Nee

Gebruiken en beheren Adobe Stock activa in Experience Manager usemanage

Met behulp van deze mogelijkheid kunnen organisaties hun gebruikers toestaan te werken met Adobe Stock activa in Experience Manager Assets. Van binnen Experience Manager gebruikersinterface, gebruikers kunnen zoeken Adobe Stock activa en de vereiste activa in licentie geven.

Eenmaal Adobe Stock actief in licentie gegeven Experience Manager, kan het als typisch activa worden gebruikt en worden beheerd. In Experience Manager, kunnen de gebruikers de elementen zoeken en voorvertonen, de elementen kopiëren en publiceren, de elementen delen op Brand Portal; toegang tot en gebruik van de activa door Experience Manager bureaubladtoepassing, enzovoort.

Zoeken naar Adobe Stock elementen en filterresultaten van uw Adobe Experience Manager werkruimte

A. Zoeken naar elementen die vergelijkbaar zijn met de elementen waarvan Adobe Stock ID is opgegeven. B. Zoek naar assets die overeenkomen met de vorm of afdrukstand die u hebt geselecteerd. C. Een of meer ondersteunde elementtypen zoeken D. Het venster Filters openen of samenvouwen E. Licentie toewijzen en het geselecteerde element opslaan in Experience Manager F. Middel opslaan in Experience Manager met watermerk G. Middelen verkennen op Adobe Stock website die vergelijkbaar is met het geselecteerde element H. Geselecteerde elementen weergeven op Adobe Stock website I. Aantal geselecteerde elementen uit de zoekresultaten J. Schakelen tussen de kaartweergave en de lijstweergave

Elementen zoeken find-assets

Uw Experience Manager gebruikers, naar elementen in beide kunnen zoeken, Experience Manager en Adobe Stock. Wanneer de zoeklocatie niet beperkt is tot Adobe Stock, de zoekresultaten van Experience Manager en Adobe Stock worden weergegeven.

 • Als u wilt zoeken naar Adobe Stock elementen, klik op Navigation > Assets > Search Adobe Stock.

 • Zoeken naar elementen over Adobe Stock en Experience Manager Assets, klikt u op Zoeken zoeken .

U kunt ook beginnen met typen Location: Adobe Stock in de zoekbalk om Adobe Stock activa. Experience Manager biedt geavanceerde filtermogelijkheden voor de gezochte middelen, die gebruikers toestaan om op de vereiste activa snel nul-binnen op de filters te gebruiken, zoals types van gesteunde activa, beeldrichtlijn, en vergunning gegeven staat.

NOTE
Middelen die zijn doorzocht van Adobe Stock worden weergegeven in Experience Manager. Adobe Stock elementen worden opgehaald en opgeslagen in Experience Manager alleen na een gebruiker een element opslaan of licenties en slaat een middel op. Elementen die al zijn opgeslagen in Experience Manager worden weergegeven en gemarkeerd voor eenvoudige referentie en toegang. Ook de Stock elementen worden met enkele aanvullende metagegevens opgeslagen om de bron aan te geven als Stock.

Filters zoeken in Experience Manager en gemarkeerd Adobe Stock elementen in zoekresultaten

De vereiste elementen opslaan en weergeven saveassets

Selecteer een middel waarin u wilt opslaan Experience Manager. Klikken Save in de werkbalk bovenaan en geef de naam en locatie van het element op. De elementen zonder licentie worden lokaal met een watermerk opgeslagen.

De volgende keer dat u naar elementen zoekt, worden de opgeslagen elementen gemarkeerd met een badge om aan te geven dat dergelijke elementen beschikbaar zijn in Experience Manager Assets.

NOTE
De onlangs toegevoegde elementen geven een nieuwe badge weer in plaats van een badge met licentie.

Licentie-elementen licenseassets

Gebruikers kunnen licenties Adobe Stock activa door gebruik te maken van het quotum van hun Adobe Stock ondernemingsplan. Wanneer u een licentie voor een element aanschaft, wordt het zonder watermerk opgeslagen en is het beschikbaar voor zoeken en gebruiken in Experience Manager Assets.

Dialoogvenster voor licentie en opslaan Adobe Stock activa in Experience Manager Assets

Metagegevens en elementen openen access-metadata-and-asset-properties

Gebruikers kunnen de metagegevens openen en voorvertonen, inclusief de Adobe Stock eigenschappen van metagegevens voor de elementen die zijn opgeslagen in Experience Manageren toevoegen License References voor een actief. De updates voor de licentieverwijzing worden echter niet gesynchroniseerd tussen Experience Manager en Adobe Stock website.

Gebruikers kunnen de eigenschappen van zowel gelicentieerde als niet-gelicentieerde activa zien.

Metagegevens en licentieverwijzingen van opgeslagen elementen weergeven en openen

Bekende beperkingen known-limitations

 • Problemen met integratie met Experience Manager Service Pack 6.5.7.0 en hoger: Tijdens de integratie met Experience Manager 6.5.7.0 en hoger Het probleem wordt momenteel getest en zal naar verwachting beschikbaar zijn in Experience Manager 6.5.11.0. Contactpersoon Customer Support voor een directe hotfix.

 • Functies om gebruikers te beperken tot het verlenen van licenties werken niet correct: Alle gebruikers die read machtigingen voor de voorraadconfiguratie mogen de Adobe Stock activa.

 • Gebruikers die geen beheerder zijn, moeten het Adobe Stock cloudconfiguratie: In de User Preferences venster, het Stock Configuration toont de Adobe Stock cloudconfiguratie is ingeschakeld, maar werkt niet voor gebruikers die geen beheerder zijn. De gebruiker moet op de knop Accept om de voorraadconfiguratie te activeren. Als deze stap ontbreekt, geeft het systeem een foutbericht weer over de toegang tot Assets.

 • Waarschuwing voor redactionele afbeelding wordt niet weergegeven: Wanneer gebruikers een licentie voor een afbeelding verlenen, kunnen ze niet controleren of een afbeelding alleen voor gebruik als redactie is. Om mogelijk misbruik te voorkomen, kunnen de beheerders de toegang tot redactionele activa van de Admin Console uitzetten.

 • Onjuist licentietype wordt weergegeven: Het is mogelijk dat een onjuist licentietype wordt weergegeven in Experience Manager voor een actief. Gebruikers kunnen zich aanmelden bij de Adobe Stock website om het licentietype te zien.

 • Referentievelden en metagegevens zijn niet gesynchroniseerd: Wanneer een gebruiker een veld met een licentieverwijzing bijwerkt, wordt de informatie over de licentieverwijzing bijgewerkt in Experience Manager maar niet op de Adobe Stock website. Op dezelfde manier als de gebruiker de verwijzingsgebieden op de Adobe Stock website, worden de updates niet gesynchroniseerd in Experience Manager.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2