Overzicht van installatie op locatie

NOTE
Het volgende diagram verstrekt een overzicht op hoog niveau van op-gebouw installaties van Adobe Commerce:

hoe de installatie werkt

De algemene installatiestroom is als volgt:

 1. Stel uw serveromgeving in.

  Installeer de vereiste software, waaronder PHP, Apache, MySQL en de zoekmachine. Zie de systeemvereistenvoor meer informatie.

 2. Krijg authentificatietoetsenaan de bewaarplaats van de Composer van Commerce.

 3. Haal de Adobe Commerce-software op.

  • (Geadviseerd) Krijg het metapakket van de Composerom modules en hun gebiedsdelen te beheren.

  • Als u aan de codebase van de Magento Open Source wilt bijdragen of de toepassing aanpassen, kloonde bewaarplaats GitHub. Deze methode vereist vertrouwdheid met zowel GitHub als Composer.

 4. Installeer de toepassing met de opdrachtregel.

  Als de stap ontbreekt omdat de in de eerste plaats vereiste software niet opstelling correct is, herzie de eerste vereisten.

 5. verifieerde installatie door uw storefront en Admin te bekijken.

recommendation-more-help
0f8e7db5-0e9c-4002-a5b8-a0088077d995