Back-up maken van het bestandssysteem, de media en de database en deze terugdraaien

Met deze opdracht kunt u back-ups maken:

 • Het bestandssysteem (exclusief var en pub/static mappen)
 • De pub/media directory
 • De database

Back-ups worden opgeslagen in het dialoogvenster var/backups en kan op elk gewenst moment worden hersteld met de magento setup:rollback gebruiken.

Nadat u een back-up hebt gemaakt, kunt u terugdraaien later.

TIP
Voor Adobe Commerce over infrastructuurprojecten in de cloud gaat u naar Momentopnamen en back-upbeheer in de Wolkengids.

Back-ups inschakelen

De back-upfunctie is standaard uitgeschakeld. Om toe te laten, ga het volgende CLI bevel in:

bin/magento config:set system/backup/functionality_enabled 1
WARNING
Waarschuwing:
Back-upfunctionaliteit is vanaf 2.1.16, 2.2.7 en 2.3.0 verouderd. We raden u aan aanvullende back-uptechnologieƫn en binaire back-uptools (zoals Percona XtraBackup) te onderzoeken.

Limiet voor geopende bestanden instellen

Terugdraaien naar een vorige back-up kan zonder toezicht mislukken, waardoor onvolledige gegevens naar het bestandssysteem of de database worden geschreven met de magento setup:rollback gebruiken.

Soms, veroorzaakt een lange vraagkoord de toegewezen geheugenruimte van de gebruiker om uit geheugen wegens teveel recursieve vraag te lopen.

Openen van bestanden instellen ulimit

We raden u aan de geopende bestanden in te stellen ulimit voor de gebruiker van het bestandssysteem naar een waarde van 65536 of meer.

U kunt dit doen of op de bevellijn of u kunt het een permanent het plaatsen voor de gebruiker door hun shell manuscript uit te geven maken.

Voordat u verdergaat, moet u, als u dat nog niet hebt gedaan, overschakelen op de knop eigenaar van bestandssysteem.

Opdracht:

ulimit -s 65536

Indien nodig kunt u dit wijzigen in een hogere waarde.

NOTE
De syntaxis voor geopende bestanden ulimit is afhankelijk van de UNIX-shell die u gebruikt. De voorgaande instelling werkt alleen met CentOS en Ubuntu met de Bash-shell. Voor macOS is de juiste instelling echter ulimit -S 65532. Raadpleeg een hoofdpagina of referentie van het besturingssysteem voor meer informatie.

U kunt als volgt de waarde in de Bash-shell van de gebruiker instellen:

 1. Als u dit nog niet hebt gedaan, schakelt u over naar de eigenaar van bestandssysteem.

 2. Openen /home/<username>/.bashrc in een teksteditor.

 3. Voeg de volgende regel toe:

  code language-bash
  ulimit -s 65536
  
 4. Sla uw wijzigingen op in .bashrc en sluit de teksteditor af.

WARNING
We raden u aan geen waarde in te stellen voor pcre.recursion_limit in de php.ini bestand omdat dit kan resulteren in onvolledige terugdraaiversies zonder foutmelding.

Back-up maken

Opdrachtgebruik:

bin/magento setup:backup [--code] [--media] [--db]

De opdracht voert de volgende taken uit:

 1. Hiermee plaatst u de winkel in de onderhoudsmodus.

 2. Voert een van de volgende opdrachtopties uit.

  table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3
  Optie Betekenis Back-upbestandsnaam en -locatie
  --code Hiermee maakt u een back-up van het bestandssysteem (behalve directory's var en pub/static). var/backups/<timestamp>/_filesystem.tgz
  --media Maak een back-up van de map pub/media. var/backups/<timestamp>/_filesystem_media.tgz
  --db Maak een back-up van de database. var/backups/<timestamp>/_db.sql
 3. Neemt de opslag uit onderhoudswijze.

Als u bijvoorbeeld een back-up wilt maken van het bestandssysteem en de database,

bin/magento setup:backup --code --db

Berichten die lijken op de volgende weergave:

Enabling maintenance mode
Code backup is starting...
Code backup filename: 1434133011_filesystem.tgz (The archive can be uncompressed with 7-Zip on Windows systems)
Code backup path: /var/www/html/magento2/var/backups/1434133011_filesystem.tgz
[SUCCESS]: Code backup completed successfully.
DB backup is starting...
DB backup filename: 1434133011_db.sql
DB backup path: /var/www/html/magento2/var/backups/1434133011_db.sql
[SUCCESS]: DB backup completed successfully.
Disabling maintenance mode

Terugdraaien

In deze sectie wordt beschreven hoe u een back-up kunt maken die u eerder hebt gemaakt. U moet de bestandsnaam weten van het back-upbestand dat u wilt herstellen.

Voer de volgende gegevens in om de naam van uw back-ups te zoeken:

bin/magento info:backups:list

De eerste tekenreeks in de naam van het back-upbestand is de tijdstempel.

Als u wilt terugdraaien naar een vorige reservekopie, voert u het volgende in:

bin/magento setup:rollback [-c|--code-file="<name>"] [-m|--media-file="<name>"] [-d|--db-file="<name>"]

Bijvoorbeeld om een media steun te herstellen genoemd 1440611839_filesystem_media.tgz, enter

bin/magento setup:rollback -m 1440611839_filesystem_media.tgz

Berichten die lijken op de volgende weergave:

[SUCCESS]: Media rollback completed successfully.
Please set file permission of bin/magento to executable
Disabling maintenance mode
recommendation-more-help
0f8e7db5-0e9c-4002-a5b8-a0088077d995