Eigendom en machtigingen van bestanden configureren

Dit onderwerp bespreekt hoe te om lees-schrijf toestemmingen voor de groep van de Webserver te plaatsen alvorens u Adobe Commerce installeert. Dit is nodig, zodat de opdrachtregel bestanden naar het bestandssysteem kan schrijven.

De procedure die u gebruikt, is anders, afhankelijk van het feit of u gedeelde hosting en één gebruiker hebben of als u een privéserver en hebben twee gebruikers.

Machtigingen instellen voor één gebruiker bij gedeelde hosting

In deze sectie wordt beschreven hoe u machtigingen voor de installatie instelt als u zich aanmeldt bij de toepassingsserver als dezelfde gebruiker die ook de webserver uitvoert. Dit type installatie komt veel voor in gedeelde hostomgevingen.

U kunt als volgt machtigingen instellen voordat u de toepassing installeert:

 1. Meld u aan bij uw toepassingsserver.

 2. Gebruik een toepassing voor bestandsbeheer die wordt geleverd door uw gedeelde hostingprovider om te controleren of schrijfmachtigingen zijn ingesteld voor de volgende mappen:

  • vendor (Composer of gecomprimeerde archiefinstallatie)
  • app/etc
  • pub/static
  • var
  • generated
  • Andere statische bronnen
 3. Als u bevel-lijn toegang hebt, ga de volgende bevelen in de getoonde orde in:

  code language-bash
  cd <app_root>
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod u+w {} +
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod u+w {} +
  
  code language-bash
  chmod u+x bin/magento
  

  Als u alle opdrachten op één regel wilt invoeren, voert u het volgende in, ervan uitgaande dat de toepassing is geïnstalleerd in /var/www/html/magento2:

  code language-bash
  cd /var/www/html/magento2 && find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod u+w {} + && find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod u+w {} + && chmod u+x bin/magento
  
 4. Als u dit nog niet hebt gedaan, kunt u de toepassing op een van de volgende manieren ophalen:

 5. Nadat u de eigendom en machtigingen van het bestandssysteem hebt ingesteld, de toepassing installeren

NOTE
Als u machtigingen wilt beperken nadat u de toepassing hebt geïnstalleerd, kunt u een masker configureren.

Eigendom en machtigingen voor twee gebruikers instellen

In deze sectie wordt besproken hoe u het eigendom en de machtigingen voor uw eigen server of een persoonlijke hostinginstelling kunt instellen. Bij dit type instelling werkt u doorgaans kan aanmelden als of overschakelen naar de gebruiker van de webserver. Meestal meldt u zich aan als één gebruiker en voert u de webserver uit als een andere gebruiker.

U stelt als volgt de eigendom en machtigingen in voor een systeem met twee gebruikers:

Voltooi de volgende taken in de getoonde orde:

Informatie over de gedeelde groep

De webserver in staat stellen bestanden en mappen in het bestandssysteem te schrijven, maar ook te onderhouden eigendom door de eigenaar van het bestandssysteem, moeten beide gebruikers in dezelfde groep staan. Dit is nodig, zodat beide gebruikers toegang kunnen delen tot bestanden (inclusief bestanden die zijn gemaakt met de beheerfunctie of andere hulpprogramma's op het web).

In deze sectie wordt besproken hoe u een eigenaar van een bestandssysteem kunt maken en deze gebruiker in de groep van de webserver kunt plaatsen. U kunt desgewenst een bestaande gebruikersaccount gebruiken. Om veiligheidsredenen raden we de gebruiker aan een sterk wachtwoord in te voeren.

NOTE
Overslaan naar De gebruikersgroep van de webserver zoeken als u een bestaande gebruikersaccount wilt gebruiken.

De eigenaar van het bestandssysteem maken en de gebruiker een sterk wachtwoord geven

In deze sectie wordt besproken hoe u de eigenaar van het bestandssysteem kunt maken. (eigenaar van bestandssysteem is een andere term voor de opdrachtregelgebruiker.)

Als u een gebruiker wilt maken op CentOS of Ubuntu, voert u de volgende opdracht in als een gebruiker met root rechten:

adduser <username>

Als u de gebruiker een wachtwoord wilt geven, voert u de volgende opdracht in als gebruiker met root rechten:

passwd <username>

Volg de aanwijzingen op het scherm om een wachtwoord voor de gebruiker te maken.

WARNING
Als u dat niet hebt root kunt u een andere lokale gebruikersaccount gebruiken. Zorg ervoor dat de gebruiker een sterk wachtwoord heeft en ga verder met De eigenaar van het bestandssysteem in de webservergroep plaatsen.

Als u bijvoorbeeld een gebruiker wilt maken met de naam magento_user en geef de gebruiker een wachtwoord, ga in:

sudo adduser magento_user
sudo passwd magento_user
WARNING
Omdat het punt van het creëren van deze gebruiker extra veiligheid moet verstrekken, zorg ervoor u creeert sterk wachtwoord.

De gebruikersgroep van de webserver zoeken

De gebruikersgroep van de webserver zoeken:

 • CentOS:

  code language-bash
  grep -E -i '^user|^group' /etc/httpd/conf/httpd.conf
  

  of

  code language-bash
  grep -Ei '^user|^group' /etc/httpd/conf/httpd.conf
  

De naam van de gebruiker en de groep zijn doorgaans beide apache.

 • Ubuntu: ps aux | grep apache om de Apache-gebruiker te zoeken, groups <apache user> om de groep te zoeken.

De gebruikersnaam en de groepsnaam zijn doorgaans allebei www-data.

De eigenaar van het bestandssysteem in de webservergroep plaatsen

Als u de eigenaar van het bestandssysteem in de primaire groep van de webserver wilt plaatsen (uitgaande van de typische Apache-groepsnaam voor CentOS en Ubuntu), voert u de volgende opdracht in als een gebruiker met root rechten:

 • CentOS: usermod -a -G apache <username>
 • Ubuntu: usermod -a -G www-data <username>
NOTE
De -a -G opties zijn belangrijk omdat ze toevoegen apache of www-data als secundair groep aan de gebruikersrekening, die de gebruiker bewaart primair groep. Een secundaire groep toevoegen aan een gebruikersaccount helpt bestandseigendom en -machtigingen beperken om ervoor te zorgen dat leden van een gedeelde groep alleen toegang hebben tot bepaalde bestanden.

Bijvoorbeeld om de gebruiker toe te voegen magento_user aan de apache primaire groep op CentOS:

sudo usermod -a -G apache magento_user

Om te bevestigen dat uw gebruiker lid van de groep van de Webserver is, ga het volgende bevel in:

groups magento_user

Het volgende voorbeeldresultaat toont de primaire parameter van de gebruiker (magento) en secundaire (apache).

magento_user : magento_user apache
NOTE
Meestal zijn de gebruikersnaam en de primaire groepsnaam hetzelfde.

Start de webserver opnieuw om de taak te voltooien:

 • Ubuntu: service apache2 restart
 • CentOS: service httpd restart

De software ophalen

Als u dit nog niet hebt gedaan, kunt u de software op een van de volgende manieren ophalen:

Eigendom en machtigingen voor de gedeelde groep instellen

U stelt de eigendom en machtigingen in voordat u de toepassing installeert:

 1. Meld u aan bij uw toepassingsserver als eigenaar van het bestandssysteem of schakel over naar de eigenaar van het bestandssysteem.

 2. Voer de volgende opdrachten in de getoonde volgorde in:

  code language-bash
  cd <app_root>
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} +
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} +
  
  code language-bash
  chown -R :<web server group> .
  
  code language-bash
  chmod u+x bin/magento
  

Als u alle opdrachten op één regel wilt invoeren, voert u het volgende in, ervan uitgaande dat de toepassing is geïnstalleerd in /var/www/html/magento2 en de naam van de webservergroep is apache:

cd /var/www/html/magento2 && find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} + && find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} + && chown -R :apache . && chmod u+x bin/magento

Als de systeemmachtigingen voor het gebeurtenisbestand onjuist zijn ingesteld en niet kunnen worden gewijzigd door de eigenaar van het bestandssysteem, kunt u de opdracht invoeren als een gebruiker met root rechten:

cd /var/www/html/magento2 && sudo find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} + && sudo find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} + && sudo chown -R :apache . && sudo chmod u+x bin/magento

Overschakelen naar de eigenaar van het bestandssysteem

Nadat u de andere taken in dit onderwerp hebt uitgevoerd, ga één van de volgende bevelen in om aan die gebruiker te schakelen:

 • Ubuntu: su <username>
 • CentOS: su - <username>

Bijvoorbeeld:

su magento_user
recommendation-more-help
0f8e7db5-0e9c-4002-a5b8-a0088077d995