Geavanceerde installatie op locatie

TIP
Verloren? Hebt u een helpende hand nodig? Probeer onze Snelle start of Contribute installeren hulplijnen.
NOTE
Als u SELinux wilt inschakelen, raadpleegt u SELinux en iptables.

Command-lijn interface (CLI)

Adobe Commerce heeft één opdrachtregelinterface voor installatie- en configuratietaken: <magento_root>/bin/magento. De interface voert veelvoudige taken uit, die omvatten:

 • Installatie (en verwante taken zoals het creëren of bijwerken van het gegevensbestandschema, het creëren van de plaatsingsconfiguratie).
 • De cache wissen.
 • Indexen beheren, inclusief opnieuw indexeren.
 • Vertaal- en vertaalwoordenboeken maken.
 • Het produceren van niet-bestaande klassen zoals fabrieken en interceptors voor stop-ins, die de configuratie van de gebiedsinjectie voor de objecten manager produceren.
 • Statische weergavebestanden gebruiken.
 • CSS maken van minder.

Overige uitkeringen:

 • Eén opdracht (<magento_root>/bin/magento list) bevat een lijst met alle beschikbare installatie- en configuratieopdrachten.
 • Consistente gebruikersinterface gebaseerd op Symfony.
 • CLI is verlengbaar zodat kunnen de derdeontwikkelaars "binnen"aan het "stoppen. Dit heeft het extra voordeel om de het leren kromme van gebruikers te elimineren.
 • Opdrachten voor uitgeschakelde modules worden niet weergegeven.

Dit onderwerp bespreekt het installeren van de software van Adobe Commerce gebruikend CLI. Voor informatie over configuratie, zie Configuratiegids.

Het installatieprogramma kan indien nodig meerdere keren worden uitgevoerd, zodat u:

 • Verschillende waarden opgeven

  Nadat u bijvoorbeeld uw webserver hebt geconfigureerd voor SSL (Secure Sockets Layer), kunt u het installatieprogramma uitvoeren om SSL-opties in te stellen.

 • Fouten in eerdere installaties corrigeren

 • Adobe Commerce in een andere database-instantie installeren

Voordat u de installatie start

Voer de volgende stappen uit voordat u begint:

NOTE
U moet Adobe Commerce installeren vanaf het tabblad bin subdirectory.

U kunt het installatieprogramma meerdere keren uitvoeren met verschillende opties om installatietaken zoals de volgende uit te voeren:

 • Installeren in fasen — Nadat u bijvoorbeeld uw webserver hebt geconfigureerd voor SSL (Secure Sockets Layer), kunt u het installatieprogramma opnieuw uitvoeren om SSL-opties in te stellen.

 • Corrigeer fouten in eerdere installaties.

 • Installeer Adobe Commerce in een andere database-instantie.

NOTE
Standaard overschrijft het installatieprogramma de database niet als u de software in dezelfde database-instantie installeert. U kunt de optionele cleanup-database parameter om dit gedrag te wijzigen.

Zie ook Bijwerken, opnieuw installeren, verwijderen.

Beveiligde installatie

Als u SSL (Secure Sockets Layer) wilt gebruiken, ook wel HTTPS genoemd, voor zowel Admin als storefront, moet u alle volgende parameters instellen:

 • --use-secure: Instellen op 1
 • --base-url-secure: Instellen op een beveiligde URL (te beginnen met https://)
 • --use-secure-admin Instellen op 1

Meer details over deze parameters kunnen later in dit onderwerp worden gevonden.

Opdrachten voor Help bij de installateur

U kunt de volgende opdrachten uitvoeren om naar waarden voor bepaalde vereiste argumenten te zoeken:

Installatieargument
Opdracht
Taal
bin/magento info:language:list
Valuta
bin/magento info:currency:list
Tijdzone
bin/magento info:timezone:list
NOTE
Als er een fout wordt weergegeven wanneer u deze opdrachten uitvoert, controleert u of u de installatieafhankelijkheden hebt bijgewerkt zoals in Installatieafhankelijkheden bijwerken.

Installeren vanaf de opdrachtregel

Voor de installatieopdracht wordt de volgende indeling gebruikt:

bin/magento setup:install --<option>=<value> ... --<option>=<value>

In de volgende tabellen worden de namen en waarden van de installatieopties beschreven. Zie bijvoorbeeld installatieopdrachten Voorbeeld van localhost-installaties.

NOTE
Alle opties die spaties of speciale tekens bevatten, moeten tussen enkele of dubbele aanhalingstekens staan.

Beheerdersreferenties:

Met de volgende opties geeft u de gebruikersgegevens en gebruikersgegevens voor de Admin-gebruiker op.

U kunt de Admin-gebruiker tijdens of na de installatie maken. Als u de gebruiker tijdens de installatie creeert, zijn alle admin credentievariabelen vereist. Zie Voorbeeld van localhost-installaties.

De volgende tabellen bevatten veel, maar niet alle beschikbare installatieparameters. Voor een volledige lijst raadpleegt u de Referentie voor opdrachtregelprogramma's.

Naam
Waarde
Vereist?
--admin-firstname
Voornaam van beheerder.
Ja
--admin-lastname
Achternaam van beheerder.
Ja
--admin-email
E-mailadres van de beheerder.
Ja
--admin-user
Gebruikersnaam beheerder.
Ja
--admin-password
Beheerderswachtwoord. Het wachtwoord moet ten minste 7 tekens lang zijn en ten minste één alfabetisch en numeriek teken bevatten. We raden een langer, complexer wachtwoord aan. Plaats de gehele wachtwoordtekenreeks tussen enkele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: --admin-password='A0b9%t3g'
Ja

Opties voor site- en databaseconfiguratie:

Naam
Waarde
Vereist?
--base-url
Baseer URL om tot uw Admin en opslag in om het even welke volgende formaten toegang te hebben:

http[s]://<host or ip>/<your install dir>/.

Opmerking: Het schema (http:// of https://) en een slash zijn beide vereist.

<your install dir> is het documentafhankelijke relatieve pad voor de installatie van de Adobe Commerce-software. Afhankelijk van hoe u opstelling uw Webserver en virtuele gastheren, de weg magento2 zou kunnen zijn of het zou leeg kunnen zijn.

Voor toegang tot Adobe Commerce of MagenAdobe COMMERuse: http://127.0.0.1/<your install dir>/ of http://127.0.0.1/<your install dir>/.

- {{base_url}} die een basis-URL vertegenwoordigt die wordt gedefinieerd door een virtuele host-instelling of door een virtualisatieomgeving zoals Docker. Als u bijvoorbeeld een virtuele host instelt met de hostnaam magento.example.com, kunt u de software installeren met --base-url={{base_url}} en heb toegang tot Admin met een URL als http://magento.example.com/admin.
Ja
--backend-frontname
Uniform Resource Identifier (URI) voor toegang tot de beheerder. U kunt deze parameter weglaten zodat de toepassing een willekeurige URI met het volgende patroon kan genereren admin_jkhgdfq.

We raden een willekeurige URI aan voor beveiligingsdoeleinden. Willekeurige URI is moeilijker voor hakkers of kwaadwillige software om te exploiteren.

De URI wordt weergegeven aan het einde van de installatie. U kunt deze later op elk gewenst moment weergeven met de bin/magento info:adminuri gebruiken.

Als u ervoor kiest een waarde in te voeren, raden we u aan geen algemeen woord te gebruiken zoals admin, backend. De Admin URI kan alfanumerieke waarden en het onderstrepingsteken (_alleen ).
Nee
--db-host
Voer een van de volgende handelingen uit:

- De volledig gekwalificeerde hostname of IP van de databaseserver.

- localhost (standaardwaarde) of 127.0.0.1 als uw databaseserver zich op dezelfde host bevindt als uw webserver.localhost betekent, gebruikt de MySQL-clientbibliotheek UNIX-sockets om verbinding te maken met de database. 127.0.0.1 veroorzaakt de cliëntbibliotheek om het protocol van TCP te gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie over sockets de PHP-documentatie over BOB_MYSQL.

Opmerking: U kunt desgewenst de poort van de databaseserver in de hostnaam opgeven, bijvoorbeeld www.example.com:9000
Ja
--db-name
Naam van de database-instantie waarin u de databasetabellen wilt installeren.

Standaard is magento2.
Ja
--db-user
Gebruikersnaam van de eigenaar van de databaseinstantie.

Standaard is root.
Ja
--db-password
Het wachtwoord van de eigenaar van de databaseinstantie.
Ja
--db-prefix
Gebruik het slechts als u de gegevensbestandlijsten in een gegevensbestandinstantie installeert die Adobe Commerce lijsten in het reeds heeft.

In dat geval gebruikt u een voorvoegsel om de tabellen voor deze installatie te identificeren. Sommige klanten hebben meer dan één Adobe Commerce of MagenAdobe Commerceserver met alle tabellen in dezelfde database.

Het voorvoegsel mag maximaal vijf tekens lang zijn. De naam moet met een letter beginnen en mag alleen letters, cijfers en onderstrepingstekens bevatten.

Met deze optie kunnen die klanten de databaseserver delen met meerdere Adobe Commerce-installaties
--db-ssl-key
Pad naar de clientsleutel.
Nee
--db-ssl-cert
Pad naar het clientcertificaat.
Nee
--db-ssl-ca
Pad naar het servercertificaat.
Nee
--language
Taalcode die moet worden gebruikt in Admin en storefront. (Als u dit nog niet hebt gedaan, kunt u de lijst met taalcodes weergeven door bin/magento info:language:list uit de map bin.)
Nee
--currency
Standaardvaluta voor gebruik in de winkel. (Als u dit nog niet hebt gedaan, kunt u de lijst met valuta's weergeven door bin/magento info:currency:list uit de map bin.)
Nee
--timezone
Standaardtijdzone die moet worden gebruikt in Admin en Storage. (Als u dit nog niet hebt gedaan, kunt u de lijst met tijdzones weergeven door bin/magento info:timezone:list van de bin/ directory.)
Nee
--use-rewrites
1 betekent dat u herschrijvingen van webservers gebruikt voor gegenereerde koppelingen in de winkel en in Admin.

0 Hiermee schakelt u het gebruik van herschrijvingen van webservers uit. Dit is de standaardinstelling.
Nee
--use-secure
1 laat het gebruik van de Veilige Laag van Contactdozen (SSL) in opslag URLs toe. Zorg ervoor dat uw webserver SSL ondersteunt voordat u deze optie selecteert.

0 schakelt het gebruik van SSL uit. In dit geval wordt aangenomen dat alle andere veilige URL-opties ook 0 zijn. Dit is de standaardinstelling.
Nee
--base-url-secure
Beveilig basis-URL voor toegang tot uw Admin en winkel in de volgende indeling: http[s]://<host or ip>/<your install dir>/
Nee
--use-secure-admin
1 betekent dat u SSL gebruikt om toegang te krijgen tot Admin. Zorg ervoor dat uw webserver SSL ondersteunt voordat u deze optie selecteert.

0 betekent dat u geen SSL gebruikt met de Admin. Dit is de standaardinstelling.
Nee
--admin-use-security-key
1 zorgt ervoor dat de toepassing een willekeurig gegenereerde sleutelwaarde gebruikt om toegang te krijgen tot pagina's in de Admin en in formulieren. Deze zeer belangrijke waarden helpen dwars-plaats manuscriptvervalsingsaanvallen verhinderen. Dit is de standaardinstelling.

0 Hiermee schakelt u het gebruik van de toets uit.
Nee
--session-save
Voer een van de volgende handelingen uit:

- db om sessiegegevens in de database op te slaan. Kies gegevensbestandopslag als u een gegroepeerd gegevensbestand hebt; anders, zou er niet veel voordeel over op dossier-gebaseerde opslag kunnen zijn.

- files om sessiegegevens op te slaan in het bestandssysteem. De op dossier-gebaseerde zittingsopslag is aangewezen tenzij de toegang van het dossiersysteem langzaam is, hebt u een gegroepeerd gegevensbestand, of u wilt zittingsgegevens in Redis opslaan.

- redis om sessiegegevens op te slaan in Redis. Als u Redis gebruikt als standaardinstelling of als u pagina's in cache plaatst, moet Redis al zijn geïnstalleerd. Zie Redis gebruiken voor sessieopslag voor aanvullende informatie over het configureren van ondersteuning voor Redis.
Nee
--key
Als u er een hebt, geeft u een sleutel op om vertrouwelijke gegevens in de database te coderen. Als u er geen hebt, genereert de toepassing er een voor u.
Ja
--cleanup-database
Als u databasetabellen wilt neerzetten voordat u Adobe Commerce installeert, geeft u deze parameter zonder waarde op. Anders blijft de database intact.
Nee
--db-init-statements
Geavanceerde MySQL-configuratieparameter. Gebruikt de verklaringen van de gegevensbestandinitialisatie om te lopen wanneer het verbinden met het gegevensbestand MySQL. Raadpleeg een verwijzing die vergelijkbaar is met deze voordat u waarden instelt.

Standaard is SET NAMES utf8;.
Nee
--sales-order-increment-prefix
Geef een tekenreekswaarde op die als voorvoegsel voor verkooporders moet worden gebruikt. Dit wordt doorgaans gebruikt om unieke bestelnummers voor betalingsverwerkers te garanderen.
Nee

Opties voor de configuratie van zoekmachines:

Naam
Waarde
Vereist?
--search-engine
De versie van Elasticsearch of OpenSearch die als zoekmachine moet worden gebruikt. De standaardwaarde is elasticsearch7. Elasticsearch 5 is afgekeurd en wordt niet aanbevolen.
Nee
--elasticsearch-host
De gastheernaam of IP adres waar de Elasticsearch loopt. De standaardwaarde is localhost.
Nee
--elasticsearch-port
De poort van de Elasticsearch voor binnenkomende HTTP-aanvragen. De standaardwaarde is 9200.
Nee
--elasticsearch-index-prefix
Een voorvoegsel dat de zoekindex van de Elasticsearch aangeeft. De standaardwaarde is magento2.
Nee
--elasticsearch-timeout
Het aantal seconden voordat het systeem uitvalt. De standaardwaarde is 15.
Nee
--elasticsearch-enable-auth
Laat authentificatie op de server van de Elasticsearch toe. De standaardwaarde is false.
Nee
--elasticsearch-username
De gebruikers-id die moet worden geverifieerd bij de Elasticsearch-server.
Nee, tenzij verificatie is ingeschakeld
--elasticsearch-password
Het wachtwoord voor verificatie bij de Elasticzoekserver.
Nee, tenzij verificatie is ingeschakeld
--opensearch-host
De hostnaam of het IP-adres waar OpenSearch wordt uitgevoerd. De standaardwaarde is localhost.
Nee
--opensearch-port
De OpenSearch-poort voor binnenkomende HTTP-aanvragen. De standaardwaarde is 9200.
Nee
--opensearch-index-prefix
Een voorvoegsel dat de zoekindex van OpenSearch aangeeft. De standaardwaarde is magento2.
Nee
--opensearch-timeout
Het aantal seconden voordat het systeem uitvalt. De standaardwaarde is 15.
Nee
--opensearch-enable-auth
Hiermee wordt verificatie op de OpenSearch-server ingeschakeld. De standaardwaarde is false.
Nee
--opensearch-username
De gebruikersnaam die moet worden geverifieerd bij de OpenSearch-server.
Nee, tenzij verificatie is ingeschakeld
--opensearch-password
Het wachtwoord voor verificatie bij de OpenSearch-server.
Nee, tenzij verificatie is ingeschakeld

RabbitMQconfiguratieopties:

Naam
Waarde
Vereist?
--amqp-host
Gebruik de --amqp tenzij u al een installatie van RabbitMQ. Zie RabbitMQ installatie voor meer informatie over installeren en configureren RabbitMQ.

De hostnaam waarbij RabbitMQ is geïnstalleerd.
Nee
--amqp-port
De poort waarmee verbinding moet worden gemaakt RabbitMQ. De standaardwaarde is 5672.
Nee
--amqp-user
De gebruikersnaam waarmee verbinding wordt gemaakt RabbitMQ. De standaardgebruiker niet gebruiken guest.
Nee
--amqp-password
Het wachtwoord voor verbinding maken met RabbitMQ. Het standaardwachtwoord niet gebruiken guest.
Nee
--amqp-virtualhost
De virtuele host voor verbinding met RabbitMQ. De standaardwaarde is /.
Nee
--amqp-ssl
Geeft aan of verbinding moet worden gemaakt RabbitMQ. De standaardwaarde is false. Zie RabbitMQ voor informatie over het instellen van SSL voor RabbitMQ.
Nee
--consumers-wait-for-messages
Moeten consumenten wachten op een bericht uit de wachtrij? 1 - Ja, 0 - Nee
Nee

Configuratieopties vergrendelen:

Naam
Waarde
Vereist?
--lock-provider
Naam provider vergrendelen.

Beschikbare vergrendelingsproviders: db, zookeeper, file.

De standaardvergrendelingsprovider: db
Nee
--lock-db-prefix
Het specifieke db voorvoegsel om vergrendelingsconflicten te voorkomen bij gebruik db vergrendelingsprovider.

De standaardwaarde: NULL
Nee
--lock-zookeeper-host
Host en poort voor verbinding met Zookeeper-cluster wanneer u zookeeper vergrendelingsprovider.

Bijvoorbeeld: 127.0.0.1:2181
Ja, als u --lock-provider=zookeeper
--lock-zookeeper-path
Het pad waar Zookeeper vergrendelingen opslaat.

Het standaardpad is: /magento/locks
Nee
--lock-file-path
Het pad waar de bestandsvergrendelingen worden opgeslagen.
Ja, als u --lock-provider=file

Configuratieopties van de consument:

Naam
Beschrijving
Waarde
Vereist
--consumers-wait-for-messages
Hiermee bepaalt u of consumenten op een bericht in de wachtrij wachten.
1 - Ja, 0 - Nee
Nee
 • 0: De consumenten verwerken beschikbare berichten in de rij, sluiten de verbinding van TCP, en eindigen. De consumenten wachten niet op extra berichten om de rij in te gaan, zelfs als het aantal verwerkte berichten minder dan is --max_messages waarde die tijdens het starten van de consument is opgegeven.

 • 1: De consumenten blijven berichten van de berichtrij verwerken tot het bereiken van het maximumaantal berichten (de waarde voor --max_messages op de queue:consumers:start bevel) alvorens de verbinding van TCP te sluiten en het consumentenproces te beëindigen. Als de wachtrij wordt leeggemaakt voordat de wachtrij wordt bereikt --max_messages de consument wacht op meer berichten . Als u workers gebruikt om consumenten te runnen in plaats van een uitsnijdtaak, stelt u deze variabele in op 1.

WARNING
De --consumers-wait-for-messages optie is een globale optie en kan niet afzonderlijk voor elke consument worden gevormd.
NOTE
Als u modules wilt in- of uitschakelen na de installatie van Adobe Commerce, raadpleegt u Modules in- en uitschakelen.

Gevoelige gegevens:

Adobe Commerce gebruikt uw coderingssleutel om het volgende te coderen:

 • Creditcardgegevens
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden die zijn opgegeven in de beheerconfiguratie (bijvoorbeeld aanmelden bij betaalgateways)
 • CAPTCHA-waarden die via het netwerk worden verzonden

Adobe Commerce do niet versleutelen:

 • Administratieve en klantengebruikersnamen en wachtwoorden (deze wachtwoorden worden gehakt)
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Andere soorten persoonlijk identificeerbare informatie, behalve creditcardnummers

Voorbeeld van localhost-installaties

In de volgende voorbeelden ziet u de opdrachten voor het lokaal installeren van Adobe Commerce met verschillende opties.

Voorbeeld 1—Basisinstallatie met beheergebruikersaccount

In het volgende voorbeeld wordt Adobe Commerce geïnstalleerd met de volgende opties:

 • De toepassing wordt geïnstalleerd in het dialoogvenster magento2 directory relatief ten opzichte van de webserverhoofdmap op localhost en het pad naar de beheerder is admin; derhalve

  De URL van je winkel is http://127.0.0.1

 • De databaseserver bevindt zich op dezelfde host als de webserver.

  De databasenaam is magentoen de gebruikersnaam en het wachtwoord beide zijn magento

 • Gebruikt herschrijvingen van server

 • De beheerder heeft de volgende eigenschappen:

  • Voor- en achternamen zijn Magento User
  • Gebruikersnaam is admin en het wachtwoord is admin123
  • E-mailadres is user@example.com
 • Standaardtaal is en_US (V.S. Engels)

 • Standaardvaluta is Amerikaanse dollars

 • Standaardtijdzone is VS Central (Amerika/Chicago)

 • OpenSearch 1.2 is geïnstalleerd op os-host.example.com en maakt verbinding met poort 9200

magento setup:install --base-url=http://127.0.0.1/magento2/ \
--db-host=localhost --db-name=magento --db-user=magento --db-password=magento \
--admin-firstname=Magento --admin-lastname=User --admin-email=user@example.com \
--admin-user=admin --admin-password=admin123 --language=en_US \
--currency=USD --timezone=America/Chicago --use-rewrites=1 \
--search-engine=opensearch --opensearch-host=os-host.example.com \
--opensearch-port=9200

Berichten die lijken op de volgende weergave om aan te geven dat de installatie is gelukt:

Post installation file permissions check...
For security, remove write permissions from these directories: '/var/www/html/magento2/app/etc'
[Progress: 274 / 274]
[SUCCESS]: Magento installation complete.
[SUCCESS]: Admin Panel URI: /admin_puu71q

Voorbeeld 2— Basisinstallatie zonder beheergebruikersaccount

U kunt Adobe Commerce installeren zonder de beheerdersgebruiker te maken, zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond.

magento setup:install --base-url=http://127.0.0.1/magento2/ \
--db-host=localhost --db-name=magento --db-user=magento --db-password=magento \
--language=en_US --currency=USD --timezone=America/Chicago --use-rewrites=1 \
--search-engine=opensearch --opensearch-host=os-host.example.com \
--opensearch-port=9200

Berichten zoals de volgende weergave als de installatie is gelukt:

Post installation file permissions check...
For security, remove write permissions from these directories: '/var/www/html/magento2/app/etc'
[Progress: 274 / 274]
[SUCCESS]: Magento installation complete.
[SUCCESS]: Admin Panel URI: /admin_puu71q

Na de installatie kunt u een beheerder maken met de admin:user:create opdracht:
Beheerders maken of bewerken

Voorbeeld 3—Installeren met extra opties

In het volgende voorbeeld wordt Adobe Commerce geïnstalleerd met de volgende opties:

 • De toepassing wordt geïnstalleerd in het dialoogvenster magento2 directory relatief ten opzichte van de webserverhoofdmap op localhost en het pad naar de beheerder is admin; derhalve

  De URL van je winkel is http://127.0.0.1

 • De databaseserver bevindt zich op dezelfde host als de webserver.

  De databasenaam is magentoen de gebruikersnaam en het wachtwoord beide zijn magento

 • De beheerder heeft de volgende eigenschappen:

  • Voor- en achternamen zijn Magento User
  • Gebruikersnaam is admin en het wachtwoord is admin123
  • E-mailadres is user@example.com
 • Standaardtaal is en_US (V.S. Engels)

 • Standaardvaluta is Amerikaanse dollars

 • Standaardtijdzone is VS Central (Amerika/Chicago)

 • Het installatieprogramma schoont eerst de database voordat de tabellen en het schema worden geïnstalleerd

 • U kunt het voorvoegsel van de de verhogingsfactor van de verkooporde gebruiken ORD$ (omdat het een speciaal teken bevat) [$], moet de waarde tussen dubbele aanhalingstekens staan)

 • Sessiegegevens worden opgeslagen in de database

 • Gebruikt herschrijvingen van server

 • OpenSearch is geïnstalleerd op os-host.example.com en maakt verbinding met poort 9200

magento setup:install --base-url=http://127.0.0.1/magento2/ \
--db-host=localhost --db-name=magento --db-user=magento --db-password=magento \
--admin-firstname=Magento --admin-lastname=User --admin-email=user@example.com \
--admin-user=admin --admin-password=admin123 --language=en_US \
--currency=USD --timezone=America/Chicago --cleanup-database \
--sales-order-increment-prefix="ORD$" --session-save=db --use-rewrites=1 \
--search-engine=opensearch --opensearch-host=os-host.example.com \
--opensearch-port=9200
NOTE
U moet de opdracht invoeren op één regel of, zoals in het vorige voorbeeld, met een \ aan het einde van elke regel.

Berichten zoals de volgende weergave als de installatie is gelukt:

Post installation file permissions check...
For security, remove write permissions from these directories: '/var/www/html/magento2/app/etc'
[Progress: 274 / 274]
[SUCCESS]: Magento installation complete.
[SUCCESS]: Admin Panel URI: /admin_puu71q
recommendation-more-help
0f8e7db5-0e9c-4002-a5b8-a0088077d995