Lijst met klanten

In de Admin Customers In het raster worden alle klanten weergegeven die zich voor een account bij uw winkel hebben geregistreerd of die door de beheerder zijn toegevoegd. De standaard gebruiken rasterbesturingselementen om de lijst te filteren en de kolomlay-out aan te passen. Zie voor meer informatie Klantenaccounts beheren.

Lijst met klanten

Klantgegevens bijwerken

  1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Customers > All Customers.

  2. Zoek de klantrecord en klik op Bewerken in de Action ​kolom.

  3. Kies in het linkerdeelvenster de informatie die u wilt bewerken en breng de benodigde wijzigingen aan.

    note note
    NOTE
    Zie voor meer informatie Klantenaccounts bijwerken.
  4. Klik op Save Customer.

Besturingselementen werkruimte

Besturing
Beschrijving
Add New Customer
Maakt een klantenaccount.
Search
Hiermee wordt een zoekopdracht naar klanten gestart op basis van de huidige filters.
Filters
Definieert een set zoekparameters die wordt gebruikt om de records te filteren die in het dialoogvenster raster.
Default View
Hiermee bepaalt u de standaardkolom layout van het raster.
Columns
Hiermee bepaalt u de selectie van kolommen en hun rekeningen op het net. De kolomlay-out kan worden gewijzigd en opgeslagen als een weergave. Standaard worden slechts enkele kolommen in het raster opgenomen.
Export
Hiermee exporteert u de geselecteerde records als een CSV- of Excel XML-bestand.

Kolommen

Kolom
Beschrijving
Select
Beheert de checkbox selections for the customer records for applying an action. U kunt ook het selectiekader in de kolomkop gebruiken om alles in of uit te schakelen.
ID
Een unieke numerieke id die wordt toegewezen wanneer de klantenaccount wordt gemaakt.
Name
De voornaam en achternaam van de klant.
Email
Het e-mailadres van de klant
Group
De klantengroep waaraan de klant wordt toegewezen.
Phone
Het telefoonnummer van de klant.
ZIP
De postcode of postcode van de klant.
Country
Het land waar de klant zich bevindt.
State/Province
De staat of provincie waar de klant zich bevindt.
Customer Since
De datum en tijd waarop de klantenaccount is gemaakt.
Web Site
De website in de opslaghiërarchie waaraan het klantenaccount is gekoppeld.
Confirmed Email
Hiermee geeft u aan of een bevestigingsbericht vereist is.
Account Created In
Geeft de winkelweergave aan waaruit de klantenaccount is gemaakt.
Date of Birth
De geboortedatum van de klant.

Belangrijk: ​In overeenstemming met de huidige beste praktijken op het gebied van beveiliging en privacy, dient u zich bewust te zijn van mogelijke juridische en veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan de opslag van de volledige geboortedatum van de klant (maand, dag, jaar) met andere persoonlijke identificatoren. U wordt aangeraden de opslag van de volledige geboortedatum van de klant te beperken en u aan te raden het geboortejaar van de klant als alternatief te gebruiken.
Tax / VAT Number
Indien van toepassing, het belastingnummer of belasting over toegevoegde waarde nummer dat aan de klant is toegewezen.

Dit veld is niet hetzelfde als het BTW-nummer.
Gender
Het geslacht van de klant.
Action
Bewerken - Opent het bedrijfsaccount in de bewerkingsmodus.

Aanvullende kolommen

Deze kolommen zijn beschikbaar door de kolomindeling van het raster.

Kolom
Beschrijving
Company
De bedrijfsnaam van de klant.
Street Address
Het adres van de klant.
City
De plaats waar de klant zich bevindt.
Fax
Het faxnummer van de klant, indien van toepassing.
Billing Firstname
De voornaam in het factureringsadres van de klant.
Billing Lastname
De achternaam in het factureringsadres van de klant.
Billing Address
Het adres waar factureringsinformatie moet worden verzonden.
Shipping Address
Het adres waar bestellingen moeten worden verzonden.
VAT Number
Het BTW-nummer dat aan het adres van de klant is gekoppeld. Voor digitale goederen in de EU wordt verkocht, is de btw gebaseerd op het factuuradres van de afnemer.

Dit veld is niet hetzelfde als het BTW-nummer.
Account Lock
Geeft de status van de account aan. Als beveiligingsmaatregel kunnen klantenaccounts vergrendeld na te veel aanmeldpogingen. Waarden: Locked / Unlocked
recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c