Opties voor wachtwoord van klant

De opties van het klantenwachtwoord bepalen het niveau van veiligheid dat voor de verzoeken van het wachtwoordterugstellen, de e-mailmalplaatjes wordt gebruikt die voor klantenbericht, en het leven van de verbinding van de wachtwoordterugwinning worden gebruikt. U kunt klanten toestaan om hun eigen wachtwoorden te veranderen of vereisen dat slechts de opslagbeheerders dit kunnen doen.

Opties voor klantwachtwoord configureren

 1. Voor Admin sidebar, ga Stores > Settings>Configuration.

 2. Vouw in het linkerdeelvenster Customers uit en kies Customer Configuration .

 3. Vouw de sectie Password Options uit.

  Opties van het Wachtwoord {width="600" modal="regular"}

 4. Stel de Password Reset Protection Type in op de methode die u wilt gebruiken voor het controleren van aanvragen voor het opnieuw instellen van wachtwoorden:

  • By IP and Email - Controleren op vorige pogingen om het wachtwoord opnieuw in te stellen voor specifieke e-mail of van specifieke IP.
  • By IP - Controle voor vorige pogingen om wachtwoord van specifieke IP terug te stellen.
  • By Email - Controleren op vorige pogingen om het wachtwoord voor specifieke e-mail opnieuw in te stellen.
  • None - Beveiliging uitgeschakeld (geen beperkingen voor het opnieuw instellen van het wachtwoord).

  De waarden Max Number of Password Reset Requests en Min Time Between Password Reset Requests worden berekend op basis van deze configuratie.

 5. Ga als volgt te werk om het aantal aanvragen voor het opnieuw instellen van wachtwoorden dat per uur wordt verzonden te beperken:

  • Voer bij Max Number of Password Reset Requests het maximumaantal verzoeken om opnieuw in te stellen voor wachtwoorden in dat per uur kan worden verzonden.

  • Voer bij Min Time Between Password Reset Requests het minimale aantal minuten in dat tussen de aanvragen moet verstrijken.

 6. Ga als volgt te werk om het e-mailbericht voor het opnieuw instellen van wachtwoorden te configureren:

  • Stel Forgot Email Template in op de sjabloon die wordt gebruikt voor het e-mailbericht dat wordt verzonden naar klanten die hun wachtwoorden vergeten zijn.

  • Stel Remind Email Template in op de sjabloon die wordt gebruikt wanneer een klantwachtwoord door een Admin-gebruiker opnieuw wordt ingesteld.

  • Stel Reset Password Template in op de sjabloon die wordt gebruikt wanneer klanten hun wachtwoorden wijzigen.

  • Plaats Password Template Email Sender aan het opslagcontactdat als afzender van op wachtwoord betrekking hebbende berichten verschijnt.

 7. Voer de volgende beveiligingsopties voor het opnieuw instellen van wachtwoorden in:

  • Voer bij Recovery Link Expiration Period (hours) het aantal uren in voordat de koppeling voor wachtwoordherstel verloopt.

  • Als u wilt dat de velden in de aanmeldingsnaam van de klant automatisch worden ingevuld en wachtwoordformulieren worden vergeten van vorige vermeldingen, stelt u Enable Autocomplete on login/forgot password forms in op Yes .

  • Voer bij Number of Required Character Classes het aantal verschillende tekentypen in dat in een wachtwoord moet worden opgenomen op basis van de volgende tekenklassen:

   • Lowercase
   • Uppercase
   • Numeric
   • Special Characters
  • Voer bij Maximum Login¬†Failures to Lockout Account het aantal mislukte aanmeldingspogingen in totdat de klantenaccount is vergrendeld. Voor onbeperkte pogingen, ga nul (0) in.

  • Voer bij Minimum Password Length het minimale aantal tekens in dat in een wachtwoord kan worden gebruikt. Het getal moet groter zijn dan nul.

  • Voer voor Lockout Time (minutes) het aantal minuten in dat een klantenaccount is vergrendeld nadat te veel mislukte aanmeldingspogingen zijn uitgevoerd.

 8. Klik op Save Config als de bewerking is voltooid.

recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c